girl
Postgrau en Comunicació Gastronòmica i Enològica
Denominació

Postgrau Comunicació Gastronòmica i Enològica

Àrea acadèmica

Comunicació

Durada

8 mesos

Crèdits

30 ECTS

modalitat

Semipresencial

Organitzat amb
Perfil alumne

Graduats, llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits del màrqueting i la comunicació especialitzada. Professionals d’empreses relacionades amb la gastronomia i l’enologia.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a maig. Dilluns, dimarts i dijous de 18.30 h a 21.30 h.

Calendari Académic

Organitzat conjuntament per l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB).

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Projecció de futur

La Gastronomia i l’Enologia han experimentat al conjunt d’Europa un enorme impuls en els últims anys i la seva notorietat als mitjans de comunicació ha assolit una importància difícilment previsible fins fa escassament dues dècades. La seva popularització com a activitats d’oci ha suposat un notable salt cap endavant de totes les iniciatives econòmiques relacionades, que han viscut literalment una arrencada, tant als mitjans de comunicació com en l’àmbit comercial. Aquesta nova dimensió econòmica ha estimulat a les empreses del sector a posicionar la seva oferta i els seus productes atraient l’interès de nous mercats nacionals i internacionals.

El postgrau en Comunicació Gastronòmica i Enològica té com a objectiu donar resposta a les necessitats de les empreses relacionades amb la Gastronomia i l’Enologia, que precisen gestors d’informació integral per les seves accions i productes, així com professionals i estudiantes dels mitjans de comunicació que vulguin especialitzar-se en aquesta branca informativa de futur.

2. Sector emergent

Programa molt orientat a l’entorn professional en un sector emergent com ho és la comunicació en l’àmbit de la Gastronomia i l’Enologia. És un programa dissenyat per facilitar l'accés a professionals en actiu.

3. Col·laboradors

Programa desenvolupat conjuntament amb l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB) i en estreta relació amb importants empreses del sector que s’impliquen activament amb aquesta formació de postgrau.

4. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts i professionals escollits pel seu reconegut prestigi i especialització.

5. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

6. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

Plan d'estudis

Cultura gastronòmica i enològica (5 crèdits ETCS)

 • Principis antropològics de la gastronomia
 • Orígens i tipologies de cultura gastronòmica i enológica
 • Introducció a l'enologia: la cata i maridatges

Informació especialitzada en el sector (5 crèdits ECTS)

 • Fonaments de la informació gastronòmica i enològica
 • Panorama d’usos informatius en els mitjans especialitzats
 • La producció escrita i audiovisual en el sector

El Gastromarketing (5 crèdits ECTS)

 • Principis del màrqueting especialitzat
 • Mercats nacionals i internacionals
 • La construcció de la marca.

La comunicació gastronòmica i enològica (10 crèdits ECTS)

 • Identificació dels espais comunicatius
 • Estratègies per a la presència pública i anàlisi de casos paradigmàtics
 • Gabinets de comunicació i de RR.PP
 • Principis de producció publicitària i noves xarxes
 • L'estratègia de comunicació a les xarxes socials

Projecte professional (TFP, 5 crèdits ECTS)

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquest postgrau habilita per a l’exercici del periodisme avançat a mitjans generalistes i especialitzats, així com per a la gestió de la comunicació, interna i externa, a empreses i establiments vinculats a ambdós sectors.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU manté una estreta relació amb importants empreses líders al sector, que col·laboren activament en el postgrau en Comunicació Gastronòmica i Enològica, complementant la formació per a l'accés a l'àmbit professional dels alumnes. Aquestes col·laboracions amb empreses i entitats impliquen l'actualització contínua del programa del postgrau.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

3 325  €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte de l’1,5 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte de l’1,5 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 53 72 00
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al postgrau en Comunicació Gastronòmica i Enològica han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior), estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó), o bé formació professional avançada que incorpori, alhora, experiència professional en el sector. Aquest perfil inclou:

 • Graduats, llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits del màrqueting i la comunicació especialitzada.
 • Professionals d’empreses relacionades amb la gastronomia i l’enologia.
 • Professionals dels mitjans de comunicació interessats a ampliar el seu àmbit d’acció o que desitgin assumir noves responsabilitats.

OBJECTIUS

Aquest postgrau pretén formar professionals avançats i autosuficients en la gestió de la comunicació gastronòmica i enològica, eficients en la transmissió de missatges divulgatius i promocionals per a l’obtenció de resultats de notorietat tant mediàtica com comercial. A més, proporciona habilitats en la manipulació de la informació dirigida als públics especialitzats del sector, així com al gran públic, sigui en l’àmbit nacional com en l’internacional.