🎓 Curs Dret Penal Econòmic | Universitat Abat Oliba CEU

El curs en Dret Penal Econòmic de la Universitat Abat Oliba CEU és un complet i pràctic programa impartit per experts operadors jurídics.

girl
Curs d'especialització en Dret Penal Econòmic
Denominació

Curs d’especialització en Dret Penal Econòmic

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

8 mesos

Crèdits

15

modalitat

Semipresencial

Idioma

Castellà

Perfil alumne

Advocats en actiu, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l’assessorament d’empreses, i altres llicenciats o graduats interessats en dret penal econòmic, així com professionals amb responsabilitats en l’àmbit empresarial.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a maig. Els divendres de 17:00 a 20:00.

Calendari acadèmic

Horari Classes

Programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Especialització, diferenciació i projecció professional

El dret penal econòmic s’estudia a escala nacional i internacional com una disciplina d’especialització pròpia dins del dret penal, l’elaboració del qual no es limita al desenvolupament i a l’estudi dels delictes considerats econòmics, sinó que també s’ha estès a aspectes metodològics: l’extensió del dret penal econòmic, el seu fonament conceptual, el desenvolupament tècnic i teòric sobre aspectes de la part general del dret penal econòmic, la mesura en què la sanció penal s’estén a conductes que impliquen la infracció de normes essencials en la vida econòmica, i especialment la responsabilitat de l’empresa respecte al mercat i a l’administració, i la responsabilitat de qui té deures de fidelitat respecte als interessos de la mateixa empresa.

Per donar resposta a les necessitats de formació en aquest àmbit, la Universitat Abat Oliba CEU ha creat aquest programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts en aquesta matèria (jutges, magistrats, fiscals, advocats i professors universitaris).

2. Professorat

Quadre docent compost per prestigiosos professionals amb una experiència docent i professional contrastada.

3. Desenvolupament professional

L’estudiant dominarà les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics.

4. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

5. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del curs d'especialització en Dret Penal Econòmic les imparteixen experts i professionals amb una experiència docent o professional contrastada, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit del dret penal econòmic.

Direcció acadèmica del curs

Enrique Rovira del Canto. Magistrat, doctor en Dret i llicenciat en Criminologia. Professor de Dret Penal Econòmic a la Universitat Abat Oliba CEU.

erovirad@uao.es

Claustre de professors

 • Carlos Pérez del Valle. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Pedro Ariche. Fiscal de la secció de Delinqüència Econòmica de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Francisco Bañeres Santos. Tinent fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados, especialista en compliance.
 • Miguel Capuz Soler. Advocat. Soci del Departament Penal de Piqué Advocats Associats SL.
 • Raquel Carrillo Carmona. Fiscal de la Unitat de Delinqüència Mediambiental de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • David Felip. Professor de Dret Penal de la UPF. Doctor en Dret.
 • Rosa Fernández Palma. Magistrada. Doctora en Dret.
 • Ramón García Albero. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida.
 • Juan Carlos Hortal. Professor de Dret Penal de la UB. Magistrat suplent de l'A. P. de Barcelona. Doctor en Dret.
 • Javier Marca Matute. Magistrat de l'A. P. de Girona.
 • Cristóbal Martell Pérez-Alcalde. Advocat, soci fundador del bufet Martell.
 • Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci de Molins&Parés Penal Compliance. Professor associat de la Universitat de Barcelona.
 • Óscar Morales García. Advocat del bufet Uría. Doctor en Dret.
 • Fermín Morales Prats. Catedràtic de Dret Penal de la UAB. Advocat, soci fundador del bufet Morales Prats Abogados.
 • Enrique Rovira del Canto. Magistrat de la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de Barcelona, coordinador del curs. Doctor en Dret.
 • Cristina Rodríguez Orriols. Sòcia del bufet d'advocats MDA-Lexartis.
 • Ricardo Sanz-Gadea Góncer. Fiscal de l'Oficina Antifrau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Jesús Silva Sánchez. Catedràtic de Dret Penal de la UPF. Advocat, soci fundador del bufet Molins-Silva.
 • Blanca Torrubia Chalmenta. Dra. en Dret en l'especialitat de civil. Professora de pràcticum de la UOC.

PROFESSORS CV DETALLAT

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

2.995 €

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Els assistents al curs d'especialització en Dret Penal Econòmic de la UAO CEU han de fer el pagament complet abans d'iniciar el curs. El Servei de Postgrau i Extensió Universitària de la Universitat Abat Oliba CEU remetrà el full de matrícula a la persona interessada per tal que faci el pagament en una de les entitats financeres que apareixen al document de matrícula. Disposarà de 15 dies naturals per fer-ho.

La Universitat Abat Oliba CEU manté línies de crèdit amb diferents entitats per tal que els seus alumnes puguin finançar la totalitat dels seus estudis en condicions avantatjoses. Per a més informació, podeu dirigir-vos al Servei de Gestió Acadèmica o a qualsevol oficina de les entitats financeres següents: CaixaBank, Banc Santander, BBVA i Banc Sabadell.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al curs d’especialització en Dret Penal Econòmic han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou advocats en actiu, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l’assessorament d’empreses, i altres llicenciats o graduats interessats en dret penal econòmic, així com professionals amb responsabilitats en l’àmbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Identificar els problemes de la part general i específica del dret penal econòmic.
 • Analitzar les relacions entre el dret penal i el dret processal en l’enjudiciament dels delictes econòmics.
 • Dominar les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics.
 • Adaptar el coneixement del dret penal a l’estructura organitzativa de l’empresa amb capacitat per a l’anàlisi de riscos penals en el desenvolupament de l’activitat empresarial.