🎓 Curs ensenyament de la Religió Catòlica | Universitat Abat Oliba CEU

Curs d'Ensenyament de la Religió Catòlica per a l'obtenció de la DECA segons la regulació de la CEE. Té com a objectiu formar a mestres de Religió.

girl
Curs per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica (DECA)
Denominació

Curs per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica (DECA)

Àrea acadèmica

Educació i Humanitats

Durada

8 mesos

Crèdits

24

modalitat

Presencial/Online

Idioma

Castellà 

Perfil alumne

Tota persona interessada a impartir docència de religió catòlica en educació infantil o primària.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

De setembre a desembre i de febrer a maig, els dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00.
Modalitat online amb possibilitat de veure les classes gravades en un altre momnet, al ritme del alumne. 

Titulació requerida per ser professor o professora de religió catòlica

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Professionalització

El Departament d'Humanitats i Ciències de l'Educació de la Universitat Abat Oliba CEU ofereix els cursos que permeten l'obtenció de la DECA, que s'adeqüen a la regulació de la CEE per al servei a l'Església, amb el propòsit de formar mestres de religió catòlica que, “a més de comptar amb la competència humana, cultural i pedagògica pròpia de tot mestre, tenen la vocació de transmetre que el Déu del qual parlen a les aules constitueix la referència essencial de les seves vides” (Benet XVI).

2. Professorat

Coordinador acadèmic: Dr. Josep Maria Manresa, pvre. doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana.

3. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

 • El Missatge Cristià (6 ECTS) 
  El misteri de Jesucrist, el verb encarnat, i la seva obra de salvació de l'home.
 • Religió, Cultura i Valors (6 ECTS) 
  El misteri de Déu creador, la recerca de l'home cap a ell, i la revelació de Déu a l'home.
 • Església, Sagraments i Moral (6 ECTS) 
  L'Església, poble de Déu, la celebració del misteri cristià i la vida en Crist.
 • Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica (6 ECTS) 
  La manera de transmetre la doctrina catòlica als nens a les diferents edats.

Professorat

Dr. Josep Maria Manresa, pvre.

Doctor en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

Modalitat presencial: 1.315 €
Modalitat online: 955€ 

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 540 900
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els cursos per a l'obtenció de la DECA oferts per la Universitat Abat Oliba CEU estan dirigits tant als seus propis alumnes, com a tota persona interessada a impartir docència de religió catòlica en educació infantil o primària.

 

OBJECTIUS

 • Capacitar i preparar futurs professors d'ensenyament escolar religiós, en l'àmbit de l'educació infantil i primària, que garanteixin una formació religiosa i moral catòlica de qualitat.
 • Aprofundir en la importància i universalitat del fet religiós en les diferents cultures, descobrir l'entroncament del judaisme amb el cristianisme, i l'originalitat i especificitat del fet religiós cristià.
 • Promoure la lectura bíblica i la interpretació dels textos bíblics: símbols, gèneres literaris, contextos, intencionalitat religiosa dels textos.
 • Presentar una teologia bíblica bàsica a través dels grans temes de la història de la salvació i ajudar en la comprensió de la revelació progressiva de Déu que culmina en Jesucrist, paraula encarnada.
 • Descobrir les manifestacions del cristianisme en la nostra cultura.
 • Oferir una síntesi actualitzada dels continguts essencials de la fe cristiana.
 • Proporcionar l'articulació adequada de la fe amb el conjunt dels sabers.
 • Aprofundir en la dimensió moral de l'home a la llum del missatge cristià i plantejar l'educació en valors cívics i ètics des de la perspectiva cristiana.
 • Situar i identificar l'ensenyament religiós escolar des de la seva pròpia peculiaritat en el conjunt de l'activitat educativa de l'escola.
 • Estudiar i aclarir les finalitats, objectius i continguts de l'ensenyament escolar religiós en els nivells d'educació infantil i primària, així com la relació que té amb altres àrees d'aprenentatge.
 • Preparar-se pedagògicament i didàctica per al desenvolupament del currículum de religió en els nivells educatius d'infantil i primària.