Curso de especialización en Compliance

Programa de corte transversal, cuyo objetivo principal es dotar a los alumnos de los mecanismos necesarios para entender y poner en práctica el cumplimiento normativo, en su sentido más amplio, pero con especial dedicación en el cumplimiento normativo penal o corporate compliance.

girl
Diploma d'expert en Compliance i Òrgans de Compliment
Denominació

Diploma d'expert en Compliance i Òrgans de Compliment

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

9 mesos

Crèdits

15 ECTS

modalitat

semipresencial

Idioma

castellà

Perfil alumne

Dirigit a persones que vulguin entendre i posar en pràctica el compliment normatiu penal o corporate compliance; a advocats en exercici, llicenciats en dret dedicats a l'assessorament d'empreses; a altres llicenciats interessats en el dret penal econòmic, i a professionals amb responsabilitats en l'àmbit empresarial.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a juny. Els divendres de 16:00 a 19:00.

Calendari Acadèmic

Programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Especialització, diferenciació i projecció professional

El dret penal econòmic s'estudia en àmbit nacional i internacional com una disciplina d'especialització pròpia dins del dret penal, que no es limita al desenvolupament i l'estudi dels delictes considerats econòmics, sinó que també s'estén a aspectes metodològics: l'extensió del dret penal econòmic, el seu fonament conceptual, el desenvolupament tècnic i teòric sobre aspectes de la part general del dret penal econòmic, la mesura en què la sanció penal s'estén a conductes que impliquen la infracció de normes essencials en la vida econòmica, i especialment en la responsabilitat de l'empresa sobre el mercat i l'administració, i en la responsabilitat dels que tenen deures de fidelitat sobre els interessos de la mateixa empresa.

Per donar resposta a les necessitats de formació en aquest àmbit, la Universitat Abat Oliba CEU ha creat aquest programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts en la matèria (jutges, magistrats, fiscals, advocats i professors universitaris).

Cada cop que el nostre dret penal es configura com un dret d'ultima ratio, la necessitat de disposar de mecanismes a les organitzacions que ajudin a ajustar els procediments i activitats a la norma aplicable (tant interna com externa) fan del compliance una eina útil per evitar sancions, tant de tall administratiu com penal, i necessària per a la creació de la cultura ètica empresarial que les principals organitzacions internacionals reclamen.

En conseqüència, aquests estudis es configuren com un programa de tall transversal, l'objectiu principal del qual és dotar els alumnes dels mecanismes necessaris per entendre i posar en pràctica el compliment normatiu, en el seu sentit més ampli, però amb especial dedicació al compliment normatiu penal o corporate compliance.

2. Professorat

Equip docent compost per professionals prestigiosos amb una experiència docent i professional contrastada.

3. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95,8 % en els estudis de postgrau de la UAO CEU (enquesta AQU 2020).

4. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Coordinació acadèmica del curs

Ariadna Torrijos. Doctoranda en Responsabilitat Jurídica. Responsable del Departament de Compliance a Alter Domus España. Advocada i graduada en Negocis Internacionals. Professora col·laboradora a la Universitat Abat Oliba CEU. Compliance officer a CESCOM® IFCA. Coordinadora del Comitè Tècnic de Compliance a la WCA.

Enrique Rovira del Canto. Magistrat, doctor en Dret i llicenciat en Criminologia. Professor de Dret Penal Econòmic a la Universitat Abat Oliba CEU.

Professorat de Dret Penal

 • Pedro Ariche. Fiscal de la secció de Delinqüència Econòmica de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Francisco Bañeres Santos. Tinent fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados, especialista en compliance.
 • Miguel Capuz Soler. Advocat. Soci del Departament Penal de Piqué Advocats Associats SL.
 • Raquel Carrillo Carmona. Fiscal de la Unitat de Delinqüència Mediambiental de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • David Felip. Professor de Dret Penal de la UPF. Doctor en Dret.
 • Rosa Fernández Palma. Magistrada. Doctora en Dret.
 • Ramón García Albero. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida.
 • Juan Carlos Hortal. Professor de Dret Penal de la UB. Magistrat suplent de l'A. P. de Barcelona. Doctor en Dret.
 • Javier Marca Matute. Doctor. Magistrat de l'A. P. de Girona.
 • Cristóbal Martell Pérez-Alcalde. Advocat, soci fundador del bufet Martell.
 • Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci de Molins&Parés Penal Compliance. Professor associat de la Universitat de Barcelona.
 • Óscar Morales García. Advocat del bufet Uría. Doctor en Dret.
 • Fermín Morales Prats. Catedràtic de Dret Penal de la UAB. Advocat, soci fundador del bufet Morales Prats Abogados.
 • Carlos Pérez del Valle. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Enrique Rovira del Canto. Magistrat de la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial de Barcelona, coordinador del curs. Doctor en Dret.
 • Cristina Rodríguez Orriols. Sòcia del bufet d'advocats MDA-Lexartis.
 • Ricardo Sanz-Gadea Góncer. Fiscal de l'Oficina Antifrau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • Jesús Silva Sánchez. Catedràtic de Dret Penal de la UPF. Advocat, soci fundador del bufet Molins-Silva.
 • Blanca Torrubia Chalmenta. Dra. en Dret en l'especialitat de civil. Professora de pràcticum de la UOC.

Professorat de Compliance

 • Xavier Abel Lluc. Magistrat, Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona.
 • Sergio Aranda. Director de Forensic Services de PWC.
 • Pilar Baltar Fillol. Advocada associada de l'àrea laboral de Roca Junyent.
 • Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados. Professor de Dret Civil de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Pablo Bueno Gavín. Soci de Governance Risk & Compliance de PWC.
 • Elvira Cardenal Le Monnier. Corporate compliance officer a Ferrer.
 • Anabel Casahuga Montserrat. Legal compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • Jaime Cladellas. Corporate compliance officer de Cirsa Gaming Corporation.
 • Juan Cuenca Márquez. Advocat associat sénior a l'Àrea Mercantil de Roca Junyent.
 • Rocío Cuenca Márquez. Professora de Dret Civil d'ESADE.
 • Aleksandra Czajka. Advocada associada a Tornos Advocats.
 • Clara Farreny Seró. Advocada a Tornos Advocats.
 • Miquel Fortuny. Soci director de Fortuny Legal. Membre de la delegació de Cumplen a Catalunya.
 • Patricia García Pérez. Control compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • M. Antònia García Solanas. Sòcia d'Amber Legal & Business Advisors.
 • Ferran Gasas i Hernández. Soci director de Jufresa&Grasas Advocats.
 • Tinent L. Gómez. Guàrdia Civil, UOPJ Comandància de Barcelona.
 • Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci de Molins&Parés, Penal · Compliance. Professor associat de la Universitat de Barcelona.
 • Patrick O'Malley. Doctor en Dret. Professor de la Università Bocconi i del United Nations System Staff College.
 • Laura Parés i Ravetllat. Sòcia directora de Molins&Parés, Penal · Compliance.
 • Loudes Parramon. Oficina Antifrau de Catalunya.
 • Marta Pérez García. Inspectora d'Hisenda, cap de l'equip de Delicte Fiscal de la delegació de l'AEAT a Catalunya.
 • Gisela Reverter Domínguez. Advocada, Assessoria Jurídica Corporativa de Caixabank, SA.
 • Enrique Rovira Canto. Magistrat, Secció Quinta de l'Audiència Provincial de Barcelona. Professor de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • José Andrés Rozas Valdés. Professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. Doctor en Dret.
 • Manuel Ruiz de Lara. Magistrat, Jutjat Mercantil núm. 11 de Madrid.
 • Tomàs Salàs Darrocha. Magistrat, Jutjat Penal núm. 22 de Barcelona.
 • Óscar Serrano Zaragoza. Fiscal de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
 • Maria Tornos Gispert. Sòcia de Tornos, Defensa & Compliance Penal, compliance officer del Palau de la Música Catalana.
 • Roberto Valverde Megías. Fiscal de criminalitat informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU té una estreta relació amb empreses i institucions del sector. Entre d'altres, cal destacar:

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

2.995 €*

*Preu vigent per al curs 2022-2023

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

BEQUES

El programa ofereix beques i facilitats de pagament a col·lectius i associacions professionals d'advocats i empreses.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al Diploma d'expert en Compliance i Òrgans de Compliment han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

Advocats en exercici, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l'assessorament legal d'empreses, i altres llicenciats o graduats interessats en el dret penal econòmic, així com professionals amb responsabilitats legals en l'àmbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Identificar els problemes de la part general i específica del dret penal econòmic.
 • Analitzar les relacions entre el dret penal i el dret processal en l'enjudiciament dels delictes econòmics.
 • Dominar les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics.
 • Adaptar el coneixement del dret penal a l'estructura organitzativa de l'empresa amb capacitat per analitzar riscos penals en el desenvolupament de l'activitat empresarial.
 • Comprendre el fenomen del compliment normatiu en tota la seva extensió.
 • Identificar les fonts d'obligacions per a les organitzacions.
 • Analitzar els processos i activitats de les organitzacions per dotar-los dels controls pertinents.
 • Conèixer les formes d'imputació de responsabilitat penal a la persona jurídica.
 • Dominar els elements pràctics necessaris per al desplegament correcte en la pràctica del compliance.