girl
Doble grau en Màrqueting i Dir. Comercial + Global Business
Denominació

Grau en Marketing i Direcció Comercial + Global Business*

*Pendent de verificació

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada

4 ANYS
 

Crèdits

312 ECTS

Places

40

Desenvolupament professional

Programa de competències CEU ePlus

Perfil alumnes

Tenir interès per aspectes relacionats amb el màrqueting, la direcció comercial de l'empresa i la seva gestió global.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari Acadèmic

Horari Classes
Doble grau en MÀRQUETING i DIRECCIÓ COMERCIAL + GLOBAL BUSINESS

Pioners en la implantació dels estudis de Màrqueting a Catalunya

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Màrqueting internacional

La funció del màrqueting de l'empresa que opera a escala global està fortament influenciada per la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació, el canvi tecnològic i les noves formes d'organització del treball.

Es tracta d'un programa pensat per gestionar i dirigir les àrees de màrqueting internacional, que ofereix una visió actualitzada dels sistemes de venda i experiències d'èxit que ajuden a crear noves solucions per a nous reptes en una economia oberta l'exterior.

2.Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en 4 anys dues carreres universitaries.

Aquest doble grau forma a estudiants amb una clara orientació cap a la comercialització de productes i serveis, i amb un coneixements profund dels aspectes de la gestió empresarial internacional. A més de la formació teòrica necessària, les assignatures tenen una orientació eminentment pràctica.

Els graduats adquireixen una visió de 360º del màrqueting i l'empresa que els prepara perfectament per un món laboral molt professionalitzat. Obtenen els coneixements i competències clau necessaris per treballar en alts càrrecs de responsabilitat dins de les empreses públiques i privades, nacionals i internacionals i emprendre amb èxit qualsevol projecte relacionat amb el màrqueting i la direcció comercial.

El contacte permanent amb el món laboral i un excel·lent claustre de professors facilitaran la incorporació dels nostres graduats a un mercat de treball altament competitiu.

3.Internacionalització

Als Estats Units mirtjançant els programes"International Political Economy" amb la University of Chicago i l'"International Business Certificate Program" amb la University of Boston. Els alumnes reben una formació internacional en anglès vinculada amb els seus estudis oficials de grau i poden realitzar una estada de mobilitat internacional addicional.

Oferim, a més, la possibilitat de realitzar estades o pràctiques internacionals a les millors universitats europees, americanes i australianes.

4. Programa Aula Emprèn

La UAO CEU aposta pel desenvolupament de l'esperit emprenedor en tots els estudis de l'àrea d'Empresa, a través de nombroses iniciatives entre les que destaquen:

 • Workshop dona emprenedora
 • Trobades d'empresa familiar i emprenedoria
 • Jornades emprenedoria experiencial
 • CEU Emprende Summer Camp

A més, el Club d'Emprenedors, creat pels propis estudiants, promou altres activitats entre les quals destaca l'organització del BCN Thinking Challenge, una marató d'emprenedoria amb la participació d'alumnes de diferents universitats i especialitats i professionals de diferents sectors que han de resoldre un "entrepreneurship case" amb un objectiu social.

5. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s'incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l'estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

6. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant estudis de casos i experiències reals, tallers i seminaris pràctics.

7. Investigació

Càtedra d'Economia Solidària i Càtedra d'Empresa Familiar i Creació d'Empreses.

Pla d'estudis

1r curs

 • Informàtica Empresarial
 • Empresa I
 • Matemàtica Empresarial
 • Història i Societat
 • Empresa II
 • Fonaments del Dret
 • Estadística aplicada (SPSS)
 • Antropologia
 • Finances Corporatives en Negocis Internacionals

2n curs

 • Comptabilitat financera
 • Economia Espanyola i Mundial
 • Investigació de Mercats
 • Macroeconomia
 • Distribució Comercial
 • International Economics
 • Economia del Sector Públic
 • Econometria i Anàlisi de Dades (Gretl)
 • Microeconomia Intermitja
 • Valoració i Anàlisi d'Inversions Comercials
 • Obligacions i Contractes
 • Consumer Behaviour
 • Costos
 • Innovació en el Màrqueting
 • Qualitat de la Gestió Comercial
 • Globalisation & Geopolitics
 • Matemàtiques Financeres per a Negocis Internacionals
 • Supply Chain Management in a Global Business

3r curs

 • Estratègies de Màrqueting
 • Doctrina Social de l'Església
 • Human Resources (HR) Management
 • Direcció Comercial de Serveis
 • Tractament de la informació comercial
 • Aplicacions Econòmiques de la Teoria de Jocs
 • International Marketing
 • Marketing Plan
 • E-Commerce Màrqueting on-line
 • Marketing Audit i diagnòstic
 • Merxandatge
 • Promotional Marketing
 • Direcció Comercial de béns de consum
 • Direcció Comercial de béns d'equip
 • Direcció Comercial de béns industrials
 • Strategic Management in a Global Business
 • International Law
 • Cultural Environment in a Global Business

4t curs

 • Audit. Analysis of Internal Information
 • Direcció Comercial i tècniques de negociació
 • CRM Gestió de la cartera de clients
 • Organització Comercial i Management
 • General Ethics
 • Professional Ethics
 • Practical Tools for Foreign Trade
 • Pràcticum (Global Business)
 • Direcció Comercial sectorial
 • Pràcticum (Màrqueting i Direcció Comercial)
 • Treball Final de Grau (Màrqueting i Direcció Comercial)
 • Global Entrepreneurship
 • Global Business Games
 • Treball Final de Grau (Global Business)

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Màrqueting i Direcció Comercial + Global Business per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Departaments de màrqueting i comercial de les empreses i organitzacions internacionals
 • Direcció i consultoria comercial: organització i gestió de la força de vendes en una empresa internacional
 • Direcció i consultoria de màrqueting internacional
 • Empreses de distribució comercial internacional
 • Empreses d'investigació comercial internacional

 • Empreses de màrqueting i publicitat: gestió estratègica de comptes nacionals i internacionals
 • Direcció de negocis en el món empresarial, especialment dins de departametns o unitats amb relacions econòmiques i negocis internacionals
 • Exercici de funcions tècniques i directives en institucions públiques espanyoles i internacionals que intervenen en els mercats i en el comerç internacional
 • Docència universitària

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
The University of Graz 1 A GRAZ01 German B2/English B2

BRASIL

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto 2 BR UNAERP Portugués

XILE

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás 5* CL UST Spanish
Universidad del Desarrollo 1* CL UDD Spanish

DINAMARCA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
University College UCC 2 DK KOBENHA56 English B1

FRANÇA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Toulouse Catholic University 1 F TOULOUSE09 French B2/English B2

ITALIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Università degli Studi di Foggia 2 I FOGGIA03 Italian B1/English B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA 2 I ROMA04 Italian B1/English B1

NORUEGA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Volda University College 2 N VOLDA01 Norwegian A2/English B2

MÈXICO

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac del Norte 4* MX UAMN TOEFL 89/IELTS 7.0

PERÚ

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Piura 2* PE UDEP TOEFL 70
Universidad Católica San Pablo 1* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 1 P LISBOA52 Portugese B2/English B2

POLONIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
The Pontifical University of John Paul II in Cracow 2* PL KRAKOW08 Polish B2/English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow 2* PL KRAKOW19 Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin 1 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University 1* PL TORUN01 English B1

ESTATS UNITS

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Florida International University 2* US FIU TOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
 
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

8 973 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les següents maneres:

pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 1,5 % de l'import de la matrícula.

pagament fraccionat

De la matrícula en quatre quotes per curs.

pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d'interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d'obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 1,5 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el màrqueting, l'economia, la direcció comercial de l'empresa i la seva gestió. Ha de tenir facilitat per comprendre la funció social de l'empresa, l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions, capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, creativitat, facilitat d'expressió, sociabilitat, amb àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferiblement l'anglès), així com tenir aptitud per la comunicació.

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge econòmic i empresarial depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid dels conceptes i instruments fonamentals de gestió aplicables a les àrees funcionals de màrqueting i comercial de l'empresa.
 • Disposar d'una visió de conjunt de les organitzacions i de l'entorn en què desenvolupen la seva activitat i sobre el qual estan constituïdes.
 • Estar capacitat per comprendre el funcionament de l'entorn empresarial i com afecten els canvis que es produeixen en aquest en la presa de decisions empresarials.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar els coneixements adquirits i estar en condicions d'arribar a exercir les activitats professionals pròpies en els diferents àmbits del Màrqueting i de la Direcció Comercial de les empreses i organitzacions.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter empresarial des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera- en què es plantegen.
 • Adquirir una formació humanística sobre la qual basar la seva actitud davant la vida, i les professions per què s'ha preparat, compatible amb els valors de sostenibilitat i de responsabilitat social de qualsevol tipus d'empresa o organització.
 • Arribar a ser un professional equànime i eficaç que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de dirigir àrees funcionals i projectes de caràcter empresarial - transcendental pel bé comú i particular.
 • Desenvolupar la capacitat d'iniciativa i de lideratge, així com el seu interès pel Màrqueting i la Direcció Comercial, l'economia i l'empresa.
 • Adquirir els coneixements lingüístics necessaris que exigeix una bona gestió de màrqueting i comercial de l'empresa o organització.

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community