🎓 Per l'eliminació de la violència contra la dona

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Reservar una data per a reflexionar a fons sobre el camí per recórrer en aquesta matèria continua sent molt pertinent, donades les situacions de violència, abús i, en general, restricció de drets que sofreixen encara moltes dones en el món. La nostra societat no és aliena a moltes d'aquestes indesitjables situacions.

Fecha: dijous, 25 de novembre de 2021 a las 09:00h

Per l'eliminació de la violència contra la dona

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Reservar una data per a reflexionar a fons sobre el camí per recórrer en aquesta matèria continua sent molt pertinent, donades les situacions de violència, abús i, en general, restricció de drets que sofreixen encara moltes dones en el món. La nostra societat no és aliena a moltes d'aquestes indesitjables situacions.

El treball per l'erradicació de tota forma de violència contra la dona és una qüestió transversal, afecta a tots els àmbits de la societat. La universitat té un paper fonamental en aquest desafiament.

La comunitat universitària pot contribuir decisivament a l'eliminació de la violència contra la dona. Mitjançant la formació, la sensibilització i la recerca, la universitat és un àmbit propici per a a enfortir i difondre una cultura basada en el respecte a la dignitat de la persona i, conseqüentment, promoure relacions d'igualtat i bon tracte.

Considerant que, efectivament, la universitat ha estat tradicionalment un espai en el qual impera la política i la cultura de la tolerància, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) han emès sengles comunicats.

La nostra universitat, a través de la Comissió d'Igualtat, s'adhereix al contingut d'aquests dos documents, que poden consultar-se sota aquestes línies:

Comunicat CRUE

Comunicat CIC

Per l'eliminació de la violència contra la dona