Historia y Cultura: Ruta por la Barcelona + mágica | Universitat Abat Oliba CEU

informe pericial
Especialista en protecció de dades (DPO)
Denominació

Especialista en protecció de dades (DPO)

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Politica

Durada

20 hores

Crèdits

2 ECTS

modalitat

Presencial

Idioma

Castellà

Perfil alumne

Interessats a aprendre coneixements especialitzats en la normativa de protecció de dades

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via email: unidestiu@uao.es

Calendari i horari

El 28 i 29 de juny i el 3, 5 i 7 de juliol de 9.00 h a 13.00 h.

Noves obligacions en matèria de protecció de dades personals

Presentació i objectius

1. Presentació

L'aplicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades suposa per les empreses el compliment de noves obligacions en matèria de protecció de dades personals i moltes d'elles, com per exemple les que tracten dades sensibles com poden ser de salut, o les que tracten dades massives, com les tecnològiques, han de disposar d'un Delegat de Protecció de Dades (DPO). La persona que exerceixi aquestes funcions, que no necessita ser advocada, sí que ha de disposar d'uns coneixements especialitzats en la normativa de protecció de dades que li permeti desenvolupar les funcions i tasques que assenyala el Reglament. Amb aquest curs, pot acreditar aquests coneixements.

2. Objectius
 • Visió general de la normativa de protecció de dades, la seva importància i necessitat de compliment de les organitzacions
 • Conèixer les principals casuístiques de les empreses representatives dels diferents sectors més afectes a la normativa de protecció de dades.
 • Conèixer els principis bàsics del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades.
 • Construir eines de testeig, clàusules, documents i contractes de protecció de dades.
 • Saber implementar les mesures de seguretat a l'organització.
 • Aprendre les funcions i obligacions pròpies d'un DPO.
 • Formar-se com a consultor en matèria de protecció de dades personals.

Programa

Fonaments de Protecció de Dades

 • Conceptes bàsics i definicions
 • Origen i antecedents
 • Novetats del Reglament europeu

Principis de Protecció de Dades

 • Principis relatius al tractament i la qualitat de les dades
 • Licitud del tractament
 • Consentiment, Transparència i informació
 • Accountability

Drets dels interessats

 • Informació a facilitar als interessats
 • Limitació del tractament
 • Accés, rectificació, limitació, supressió i oblit
 • Portabilitat
 • Exercici de drets

Obligacions de responsables i encarregats del tractament

 • Obligacions de documentació
 • La Privacitat per Disseny i per Defecte. Concepte i característiques
 • L'Avaluació d'impacte (EIPD)
 • Comunicacions de dades
 • Accessos a dades per compte de tercers
 • Transferència Internacional de Dades

Mesures de seguretat

 • Principi de seguretat en el RGPD
 • Implementació de mesures de seguretat
 • Comunicacions de violacions de seguretat

Delegats de Protecció de Dades (DPO)

 • Qualificació requerida i perfil del DPO
 • Estatut del DPO. Funcions i responsabilitats
 • Pragmatisme en la labor del DPO
 • Supervisió del compliment.

Autoritats de control i infraccions

Casos pràctics

Professorat

 • Dr. Xavier Salla
 • Jordi Bacaria

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

240 €

BEQUES

 • Estudiants UAO CEU en actiu o de continuïtat: 20 % de descompte
 • Alumni CEU: 10 % de descompte

MÉS INFORMACIÓ

Universitat d'Estiu
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 540 900
unidestiu@uao.es