comunicacion virtual
Grau en Comunicació Experiencial i Virtual*
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Grau en Comunicació Experiencial i Virtual (180 ECTS)*

*Pendent de verificació

Àrea acadèmica

Comunicació

Durada

3 ANYS
 

Crèdits

180 ECTS

Places

40

Modalitat

Presencial / Online

Perfil alumne

Estudiant de Batxillerat, de CFGS, preferentment d'Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius o de cicles anàlegs.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari Acadèmic

Horari Classes

Creació, disseny i producció de projectes tecnològics.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Competència professional

Aquest grau és capdavanter en la gestió de coneixement estratègic i proporciona als estudiants un alt nivell de competència professional i un bon maneig de les eines tecnològiques, per la qual cosa l’estudi combina el coneixement teòric amb el desenvolupament pràctic de projectes.

2. Creació, disseny i producció

El grau en Comunicació Experiencial i Virtual ensenya a crear, dissenyar i produir projectes tecnològics de distinta naturalesa, com els de realitat virtual, realitat augmentada, videomapping o e-commerce, entre altres. El coneixement no és només teòric, sinó que l’alumne aprèn a emprar el programari apropiat per tal de produir-los. Un estudi complet en tot el seu contingut.

3. Metodologia i modalitat

Model decent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional. Aquest grau pot cursar-se presencialment o realitzar-lo amb la modalitat en línia.

4. A l’avantguarda tecnològica

Instal·lacions adaptades a les noves tecnologies, amb laboratori propi d’investigació experiencial.

5. Conveni de col·laboració

Compta amb el suport d’institucions dedicades a la investigació tecnològica, com la Fundació Obicex, una entitat que promou la docència i la investigació de la comunicació experiencial en tots els àmbits.

6. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s'incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l'estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

Pla d'estudis

1r curs

 • Introducció a la Comunicació Experiencial
 • Teoria de la Informació i la Comunicació                
 • Principis de Màrqueting                           
 • Pensament Filosòfic de la Comunicació i la Ciència-Ficció           
 • Introducció a la Realitat Virtual                     
 • Optativa
   
 • Narratives Digitals i Comunicació Experiencial           
 • Psicologia de la Percepció Aplicada a la Comunicació Experiencial       
 • Màrqueting i Comunicació Digital                       
 • Introducció a la Realitat Augmentada                   
 • Desenvolupament d’Habilitats Digitals Experiencials I. Animació 2D i 3D   
 • Optativa

2n curs

 • Comunicació Experiencial a Xarxes Socials i Comunitats Virtuals        
 • Innovació i Tecnologies Emergents                       
 • Negoci Digital (e-Commerce)
 • Oci i Entreteniment Digital                           
 • Tècniques de Pensament Creatiu                        
 • Optativa
   
 • Economia Digital a la Comunicació Experiencial               
 • Intel·ligència de Dades (Big data)                       
 • Disseny d’Estratègies de Comunicació Experiencial per a l’Empresa
 • Desenvolupament d’Habilitats Digitals Experiencials II. Realitat virtual   
 • Interacció i Disseny d’Interfícies                       
 • Optativa

3r curs

 • Marc Legal de la Comunicació Experiencial           
 • Emprenedoria i Empresa de Comunicació Experiencial           
 • Desenvolupament d’Habilitats Digitals Experiencials  III. Realitat augmentada       
 • Responsabilitat Social a l’Àmbit de la Comunicació Experiencial       
 • Producció d’un projecte de Comunicació Experiencial
   
 • Treball Fi de Grau                               
 • Pràctiques Externes

Mencions

 • Videojocs i Serious Games a la Comunicació Experiencial           
 • Gamificació (Ludificació)                            
 • Humanitats Digitals. Filosofia i Pensament                     
 • Creativitat i Innovació Digital                           
 • Presentacions Comercials Experiencials                        
 • Innovació Tecnològica a la Indústria i el Comerç            
 • Disseny, Dibuix i Modelatge 3D per l’Animació
 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne que obté el títol oficial “graduat en Comunicació Experiencial i Virtual per la Universitat Abat Oliba CEU” pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Director d’empresa de comunicació tecnològica
 • Director de projectes tecnològics de realitat virtual i augmentada
 • Productor, creador i desenvolupador de videojocs
 • Productor de projectes tecnològics de realitat virtual i augmentada
 • Creació de prototips tecnològics i Internet de les coses
 • Influencer de xarxes socials
 • Promotor d’esdeveniments tecnològics
 • Responsable d’innovació
 • Gamificador

PRÀCTIQUES

Durant l’últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l’àrea que prefereixi l’alumne.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d’estudi, permeten a l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l’adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d’activitats que l’alumne desenvoluparà durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l’empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l’estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l’estada.
Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

 • 8 655 €
 • Modalitat online: 5 955 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l’espera de superar la selectivitat o altres requisits d’accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents formes:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacteu amb el Servei d’Informació si voleu que realitzem el vostre pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L’estudiant ha de tenir interès per la comunicació, estudiant de batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Superior, preferiblement del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius, o de cicles anàlegs.

També està destinat a persones que vulguin reorientar la seva carrera professional cap a aquests àmbits tecnològics i que tinguin els requisits d’accés.

OBJECTIUS

 • Apoderar l’estudiant de tots els aspectes relatius a la creació i producció de projectes de realitat virtual, realitat augmentada i tecnologies anàlogues.
 • Dotar l’estudiant de les capacitats necessàries per a la seva incorporació al mercat professional des de la perspectiva que s’adapti millor a les seves necessitats i interès.
 • Consolidar els coneixements específics per a l’aprenentatge de les característiques i necessitats: formals, funcionals, estètiques i tècniques, que es tindran en compte de cara el disseny de projectes experiencials i de realitat virtual i augmentada.
 • Capacitar l’alumne perquè pugui crear les seves pròpies eines de prospectiva i dotar-lo del criteri necessari per contribuir al progrés del seu coneixement.
 • Formar l’estudiant en competències que impliquin una millora constant del mateix individu i dels seus semblants, de manera que contribueixi honestament i capaç a la construcció d’una societat millor..

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

 • Indicadors de seguiment

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community