Grau en Psicologia + Programa d'especialització en Gestió de Persones i Organitzacions

Desenvolupa les habilitats directives personals per a la gestió d'equips

Grado en Publicidad y RR. PP. + Programa de especialización en Dir. de Comunicación y Gestión de Eventos
Grau en Publicitat i RP + programa d'especialització en Dir. de Comunicació i Gestió d'Esdeveniments
sol·licita informació
Denominació

Grau en Publicitat i Relacions Públiques + programa d'especialització en Direcció de Comunicació i Gestió d'Esdeveniments

Àrea acadèmica

Publicitat i Relacions Públiques

Durada

4 ANYS
 

Crèdits

258 ETCS

Ocupabilitat

El 90,9 % d'estudiants de Publicitat troba feina en acabar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2017)

ORGANITZAT AMB

 
Perfil alumnes

Tenir interès per la comunicació institucional i corporativa de les organitzacions i la seva gestió.

Admissió i matrícula

Tenir el títol de graduat en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU o estar matriculat del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la mateixa universitat. Nota important: els alumnes que no compleixin els requisits podran fer el curs optant només al títol propi de l'Escola Internacional de Protocol.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes
Grau en PUBLICITAT
 

Classes impartides a la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i a l'Escola Internacional de Protocol (EIP)

1. Ocupabilitat i qualitat ocupacional

El 90,9 % dels nostres estudiants de Publicitat troba feina en acabar els estudis. El 70,7% és l’índex de qualitat ocupacional, que aglutina els aspectes de satisfacció laboral (AQU 2017).

2. Satisfacció amb el grau

El 75 % dels nostres estudiants de Comunicació estan satisfets amb els estudis cursats, la tercera taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017), 11 punts per sobre de la mitjana.

3. Descripció del programa

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i l'Escola Internacional de Protocol (EIP) presenten la primera edició del títol d'especialització en Direcció de Comunicació i Gestió d'Esdeveniments, fet que consolida la UAO CEU i l'EIP com a centres d'estudis universitaris especialitzats en protocol com a eina de comunicació plenament i que no limita la seva activitat a la docència, sinó també a la investigació, la divulgació i l'orientació professional dels seus estudiants, amb un enfocament clar a l'empresa i la gestió empresarial. 

Les assignatures que corresponen al grau en Publicitat i Relacions Públiques es faran durant els quatre anys acadèmics en què s'imparteix; mentre que els 18 crèdits que s'imparteixen a l'Escola Internacional de Protocol es podran fer durant el segon semestre del quart curs, de manera fraccionada durant el grau o després d'acabar-lo.  

4. Aprendre fent

Nova metodologia docent inspirada en els models del learning by doing i flipped classroom (classe invertida). L’alumne es converteix en centre del model d’ensenyament i l’aula, en generadora d’experiències professionals.

GoliADs UAO CEU Awards: els estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques organitzen cada any aquest certamen, la gala i el lliurament dels premis, uns guardons que s’han convertit en un referent entre les agències de publicitat. 

La UAO CEU és la seu de les edicions 18-19 i 19-20 del Festival Drac Novell Internacional, la gran cita del món de la publicitat i la comunicació, que organitza conjuntament amb l’Associació Empresarial de la Publicitat.

5. Escola Internacional de Protocol

Amb aquest títol, l’Escola Internacional de Protocol vol fomentar la formació en l’àmbit de la comunicació, el protocol, les relacions institucionals i capacitar per a l’organització d’esdeveniments des d’un punt de vista innovador i complint les exigències del mercat laboral actual.

Seguint els principis establerts per l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, la UAO CEU i l'EIP aposten per la formació personalitzada i centrada en l'alumne, i superen la concepció merament transmissora de coneixements. De manera que es genera reflexió, actitud creadora i capacitat per aprendre a aprendre. Per assolir-ho, l'alumne compta amb l'acompanyament personal, acadèmic i professional d'un professorat que l'orienta en la configuració del seu itinerari d'especialització en el pla d'estudis i en la transició al món laboral.

6. Programes internacionals

L’International experience Canterbury Christ Church University és un intercanvi de coneixement i cultura que es materialitza amb feines en equips internacionals (Online International Learning), estades temporals (Short Global Experience Study / Field Trip), programes d’Erasmus+ i la possibilitat de dobles titulacions. 

El Programa CEU - The University of Chicago (Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies) és una iniciativa per als estudiants de les àrees de Periodisme + Ciències Polítiques (Relacions Internacionals): estades temporals o mètode case study, entre d’altres.

7. Work & Talent Area

Projectem professionals a través d’un sistema de pràctiques i feina que integra les necessitats de les empreses i potencia el millor de cada alumne:

• Servei d’Orientació Professional
• Servei de Pràctiques i Ocupació
• Àrea d’Emprenedoria
• Àrea d’Innovació
• Relació amb l’Empresa

8. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats del Canadà, Alemanya, el Regne Unit i els EUA.
2n) Explorem la comunicació global mitjançant estades breus a Alemanya, Anglaterra i altres països d'Europa. Oferim una experiència a la Unió Europea (Brussel·les) o a la Unesco (Ginebra).
3r) Preparem els alumnes per al mercat internacional amb la Communication Lab Experience, una estada extraordinària en una de les nostres universitats col·laboradores al Canadà i als EUA.
4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner a Europa o Amèrica. 

9. Innovation Lab

Noves instal·lacions, infraestructures i equips fixos i mòbils per a l'activitat docent. Plató de televisió, estudi de sonorització, estudi de fotografia, taller de ràdio, redacció digital i laboratori d'investigació experiencial.

Pla d'estudis 

Les assignatures que corresponen al grau de Publicitat i Relacions Públiques es faran durant els quatre anys acadèmics en què s'imparteix; mentre que els 18 crèdits que s'imparteixen a l'Escola Internacional de Protocol es podran fer durant el segon semestre del quart curs, de manera fraccionada durant el grau o després d'acabar-lo.

1r curs

 • Fonaments de les Relacions Públiques

2n curs

 • Marc Legal de l'Activitat Publicitària

3r curs

 • Comunicació Institucional i Corporativa

4t curs

 • Direcció d'Esdeveniments i Protocol
Assignatures impartides per l'Escola Internacional de Protocol (EIP) durant el segon semestre (febrer-juny 2020)
 • Noves Tecnologies de Comunicació Transversal - semipresencial
 • Taller d'Esdeveniments - semipresencial
 • Taller Pràctic de Comunicació Interna - semipresencial
 • Taller Pràctic de Comunicació de Crisis - semipresencial
 • Protocol Oficial i Institucional - semipresencial
 • Noves Tecnologies per a Esdeveniments - semipresencial

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

A més d'enfortir i ampliar les competències i habilitats adquirides al grau en Publicitat i Relacions Públiques –sobretot les que tenen relació amb la direcció de comunicació, el protocol i la gestió d'esdeveniments–, l'estudiant graduat en Publicitat i Relacions Públiques + programa d'especialització en Direcció de Comunicació i Gestió d'Esdeveniments per la Universitat Abat Oliba CEU s'especialitzarà en:

 • Direcció de relacions institucionals
 • Organitzador d'esdeveniments i especialista en protocol
 • Event manager en diferents especialitats
 • Event prof 
 • Director o executiu de comptes
 • Especialista en comunicació de crisis
 • Especialista en comunicació interna
 • Assessor de marca personal
 • Gestor de comunicació corporativa i institucional
 • DirCom (director de comunicació)
 • Auditor de comunicació externa i interna
 • Planificador de mitjans publicitaris
 • Social media strategist and analyst
 • Investigador i consultor estratègic de tendències de mercat
 • Especialista en creació de continguts per a empreses i entitats

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l'estada.
Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

El programa d'aquest curs ofereix la possibilitat de fer pràctiques professionals. Es tracta d'una activitat formativa en empreses del sector o en departaments de protocol, de relacions institucionals o de comunicació, que fomenta el treball autònom i cooperatiu de l'alumne i s'encamina a executar tasques més tècniques pròpies del sector.

Se'n farà un seguiment mitjançant una triple via: el passaport de pràctiques, que entregarà l'EIP a cada alumne; l'elaboració de la memòria de pràctiques per part de l'alumne, i els informes que elaboraran tant el tutor de pràctiques de l'EIP com el tutor de pràctiques de l'empresa.

 
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

8 655 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L’estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la comunicació institucional i corporativa de les organitzacions i la seva gestió. Ha de tenir facilitat per entendre els diferents models de comunicació, publicitat i relacions públiques de les organitzacions, per analitzar i diagnosticar problemes i proposar-hi solucions.

També ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i abstracció; facilitat d’expressió; sociabilitat; àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

D’altra banda, és interessant i necessari conèixer un altre idioma (preferentment, l’anglès) i tenir creativitat –en el sentit més ampli– dins de les comunicacions i la publicitat. 

OBJECTIUS

 • Conèixer les diferents tècniques d’investigació i anàlisi de l’activitat comunicativa, la publicitat i les relacions públiques
 • Conèixer les tècniques de gestió pròpies del món empresarial i dels departaments de comunicació, publicitat i relacions públiques
 • Conèixer l’estructura dels mitjans de comunicació, les seves audiències, la compra, i les seves característiques, tipologies i problemàtiques
 • Conèixer els mètodes i les tècniques del màrqueting encaminades a poder prendre decisions estratègiques per a la comunicació, publicitat i relacions públiques
 • Conèixer els mètodes i processos de creació i producció per als diferents mitjans de comunicació
 • Conèixer l’ètica, la deontologia professional i humanística, així com el seu ordenament jurídic

 

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

 • Indicadors de seguiment

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community