🎓 La Universitat s'incorpora a FUCE

La nostra universitat s'ha incorporat com a membre de ple dret a la Federació d'Universitats Catòliques Europees. Així ho ha aprovat i anunciat l'assemblea general de FUCE durant l'assemblea general celebrada el 13 de novembre a Barcelona.

Fecha: dilluns, 15 de novembre de 2021 a las 15:15h

La Universitat s'incorpora a FUCE

La nostra universitat s'ha incorporat com a membre de ple dret a la Federació d'Universitats Catòliques Europees. Així ho ha aprovat i anunciat l'assemblea general de FUCE durant l'assemblea general celebrada el 13 de novembre a Barcelona.

La Universitat es converteix en el membre número 59 de FUCE, una organització que aglutina institucions universitàries catòliques i d'inspiració catòlica d'Europa i el Líban. Amb la nostra universitat, són tres les universitats de Barcelona que formen part d'aquesta organització. Espanya suma 13 institucions en la FUCE. És el país amb més integrants.

La FUCE té com a objectiu contribuir a l'enfortiment de la xarxa d'universitats catòliques europees, finalitat que cobra especial sentit en el context del procés d'integració europea. Creada en 1991, la FUCE s'integra dins de la Federació Internacional d'Universitats Catòliques (FIUC).

Amb la incorporació a FUCE, la Universitat fa un nou pas en el propòsit fer de la identitat catòlica un motiu per a traçar complicitats institucionals a escala internacional. La UAO CEU ja era membre de la FIUC i també és part d'ICUSTA, una xarxa mundial d'universitats i centres educatius unides pel reconeixement del magisteri de Sant Tomàs.

Així mateix, en el marc d'aquest mateix plantejament, al juliol d'enguany es va signar un conveni de col·laboració amb la Comissió de Conferències Episcopals de la Unió Europea (COMECE). La Universitat és, amb la de Graz, l'única que té un acord d'aquesta classe amb aquesta institució que congrega als bisbes de la UE.
 

La Universitat s'incorpora a FUCE