gestion-inmobiliaria
Màster en Administració i Direcció Immobiliària
sol·licita informació
Denominació

Màster en Administració i Direcció Immobiliària

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

10 mesos
60 ECTS

places

25

modalitat

Presencial

Organitzat amb
 • Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província
 • Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida
 • Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona
Perfil alumne

Llicenciats o graduats en Dret, Empresa i Economia. Arquitectes i enginyers superiors o tècnics. Administradors de finques i els seus treballadors. Agents de la propietat immobiliària i els seus treballadors. Promotors i constructors d'edificis i els seus treballadors. Orientat a tot professional interessat en adquirir coneixements específics del sector immobiliari.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a juny. Divendres de 16.00 h. a 20.00 h i dissabtes de 9.00 h. a 13.00 h

Calendari Acadèmic

Formem professionals qualificats per a llocs de treball de responsabilitat a empreses del sector immobiliari

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Noves oportunitats

La reactivació del sector immobiliari, després de la crisi del període 2007-2013, està seguint gradualment l'evolució expansiva del nou cicle econòmic. A més, la millora de les condicions financeres i del creixement econòmic a Espanya està afavorint la recuperació de l'activitat immobiliària a tot el territori espanyol.

Aquesta dinàmica renovada ofereix noves oportunitats de formació en matèria d'administració i direcció immobiliària. Una formació que abraça aspectes com la gestió de projectes i la promoció immobiliària, la inversió en immobles, l'assessoria en intermediació immobiliària, l'administració de finques o la valoració i fiscalitat immobiliària entre altres.

2. Desenvolupament professional

L'objectiu general de la titulació és formar professionals qualificats per a llocs de treball de responsabilitat en empreses del sector immobiliari: promoció, construcció, intermediació, administració i gestió d'immobles, i capacitar-los per a desenvolupar les tasques de gestió i direcció empresarial.

3. Mòduls monogràfics

Configuració d'una sèrie específica de mòduls monogràfics que responen a la demanda de formació del sector, i que combinats oportunament permeten assolir la titulació de màster, postgrau, certificat o curs d'especialització.

4. Convenis amb institucions del sector

Aquest màster s'organitza juntament amb:

 • Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província.
 • Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida.
 • Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona.
5. Professorat

Quadre docent format per acreditats experts i professionals escollits pel seu reconegut prestigi, especialització i dilatada experiència professional en l'àmbit de l'administració i direcció immobiliària.

6. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

7. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

 • Mòdul 1. Dret Mercantil: Obligacions i Contractes (3 ECTS)
 • Mòdul 2. Dret Processal: Drets reals, dret hipotecari i registre de la propietat (5 ECTS)
 • Mòdul 3. Arrendaments Rústics i Urbans (3 ECTS)
 • Mòdul 4. Propietat Horitzontal i Multipropietat (3 ECTS)
 • Mòdul 5. Urbanisme (5 ECTS)
 • Mòdul 6. Normes tècniques d'edificació (3 ECTS)
 • Mòdul 7. Valoracions Immobiliàries (9 ECTS)
 • Mòdul 8. Fiscalitat Immobiliària (5 ECTS)
 • Mòdul 9. Normes Tècniques d'Edificació (3 ECTS)
 • Mòdul 10. Direcció Comercial i Màrqueting Immobiliari (6 ECTS)
 • Mòdul 11. Organització de l'Empresa Immobiliària (6 ECTS)
 • Mòdul 12. Gestió de Projectes (3 ECTS)
 • Mòdul 13. Projecte Final de Màster (6 ECTS)

Professorat

Les classes del màster en Administració i Direcció Immobiliària són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o profesional, i han estat escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de l'administració i la direcció immobiliària

CLAUSTRE DE PROFESSORS

 • S.

 

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquest curs forma part d'un programa modular en què l'estudiant pot escollir el seu itinerari formatiu, realitzant la totalitat o part del programa.

La realització de la totalitat dels mòduls del programa permetrà als estudiants obtenir el títol de "màster en Administració i Direcció Immobiliària per la Universitat Abat Oliba CEU" i desenvolupar la seva professió en els àmbits de l'assessorament, la consultoria, la gestió i la promoció immobiliària.

Diplomes i certificats

En funció de la combinació de mòduls escollida, l'alumne serà guardonat amb el/s títol/s corresponent/s.

Postgrau
La realització dels mòduls del programa (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 11) permetrà als estudiants obtenir el “postgrau en Gestió Immobiliària” (45 ECTS)

La realització dels mòduls del programa (2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8) permetrà als estudiants obtenir el títol de “postgrau en Valoracions Immobiliàries” (33 ECTS)

Certificat

La realització d'un mínim de 16 crèdits del programa permetrà als estudiants obtenir el "certificat d'Especialització en el Sector Immobiliari".

Curs d'especialització

 • Curs d'especialització en Dret Mercantil: Obligacions i Contractes (en realitzar el Mòdul 1)
 • Curs d'especialització en Dret Processal: Registral, Hipotecari i Drets Reals (en realitzar el Mòdul 2)
 • Curs d'especialització en Arrendaments Urbans i Rústics (en realitzar el Mòdul 3)
 • Curs d'especialització en Propietat Horitzontal (en realitzar el Mòdul 4)
 • Curs d'especialització en Urbanisme (en realitzar el Mòdul 5)
 • Curs d'especialització en Normes Tècniques de l'Edificació (en realitzar el Mòdul 6)
 • Curs d'especialització en Valoracions Immobiliàries I (en realitzar el Mòdul 7)
 • Curs d'especialització en Fiscalitat Immobiliària (en realitzar el Mòdul 8)
 • Curs d'especialització en Normativa Específica del Sector (en realitzar el Mòdul 9)
 • Curs d'especialització en Màrqueting Immobiliari (en realitzar el Mòdul 10)
 • Curs d'especialització en Organització d'Empreses I (en realitzar el Mòdul 11)
 • Curs d'especialització en Gestió de Projectes (en realitzar el Mòdul 12).

Col·laboradors

 • Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província. API treballa per impulsar normatives que protegeixin al consumidor i facilitin l'accés universal a l'habitatge. Transformar i reactivar el sector immobiliari, creant un futur millor. Ser els professionals que assessoren amb confiança als consumidors en les seves transaccions immobiliàries.
 • Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida. Vetlla perquè l'activitat professional, d'acord amb principis ètics, sigui adequada als interessos i drets dels ciutadans, sent un dels puntals principals la preservació del Dret fonamental a l'Habitatge. També vetlla per garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari. Defensa els interessos professionals dels seus col·legiats evitant la mala praxi i la competència deslleial.
 • Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona. L'APCE és la institució més representativa del sector de la promoció construcció d'habitatges i un referent essencial per a l'empresariat català. Actualment compta amb més de 300 grups immobiliaris associats que representen a més de 600 empreses.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

6 615 €

FORMA DE PAGAMENT

Els candidats admesos en el període ordinari han de reservar la seva plaça al programa mitjançant l'abonament de 1 200 €, a compte de l'import total del mateix. Una vegada formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es pot pagar de la següent forma:

Pagament únic

La realització del pagament únic durant el mes de desembre.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al programa màster en Administració i Direcció Immobiliària han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor's degree en el sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

 • A llicenciats o graduats en Dret, Empresa i Economia.
 • Arquitectes i enginyers superiors o tècnics.
 • Administradors de finques i els seus treballadors.
 • Agents de la propietat immobiliària i els seus treballadors.
 • Promotors i constructors d'edificis i els seus treballadors.

Orientat a tot professional interessat en adquirir coneixements específics del sector immobiliari.

OBJECTIUS

L'objectiu general de la titulació és formar professionals qualificats per a llocs de treball de responsabilitat en empreses del sector immobiliari. promoció, construcció, intermediació, administració i gestió d'immobles, i capacitar-los per a desenvolupar les tasques de gestió i direcció empresarial.En particular, els alumnes del programa seran capaços d'aprendre els criteris per seleccionar les inversions immobiliàries més rendibles a cada conjuntura econòmica; conèixer les eines que possibiliten una adequada gestió del patrimoni immobiliari; analitzar la viabilitat d'una promoció immobiliària; comprendre les principals fonts de finançament i l'adequat grau de palanquejament financer que necessita cada projecte immobiliari; analitzar la planificació fiscal de les diferents operacions de compravenda d'actius; estudiar les noves tendències de comunicació i comercialització; anàlisi de nous productes, nous mercats i noves oportunitats d'inversió.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL