🎓 Màster en Consultoria Empresarial | Universitat Abat Oliba CEU

Aquest màster té com a finalitat la formació pràctica d'especialistes en el camp de la consultoria

consultoria-empresarial
Màster en Consultoria Empresarial
Denominació

Màster en Consultoria Empresarial

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

10 mesos
60 ECTS

places

25

modalitat

Semipresencial

Organitzat amb
 
Perfil alumne

Graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, professors mercantils i diplomats en Ciències Empresarials.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

De setembre a juny. Els divendres a la tarda i els dissabtes al matí.

Calendari Acadèmic

Organitzat conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Innovació

El màster en Consultoria Empresarial neix amb la finalitat de donar les eines necessàries per poder ajudar les empreses clientes a detectar les seves mancances i procurar donar-los la solució més òptima possible al seu desenvolupament empresarial i estratègic. El màster incideix en la visió estratègica, internacional i innovadora de les organitzacions empresarials per poder tenir una visió holística de l’empresa, comprendre que tota decisió estratègica s’ha d’alinear amb l’estratègia global de creixement de l’empresa i, a més, fer-ho de manera innovadora.

2. Adaptació

En l’actualitat, el ritme dels canvis ha augmentat de manera considerable i obliga les organitzacions a adaptar-se a nous escenaris competitius per poder aplicar de manera òptima els nous models de negoci. Per tant, aquests canvis en les organitzacions han de venir lligats amb un comitè expert que avaluï els riscos i els avantatges dels canvis. En aquest context, els professionals han de reaccionar ràpidament davant dels canvis i prendre decisions adaptades a les noves necessitats de l’empresa, sense deixar de crear valor per als stakeholders de l’organització.

3. Desenvolupament professional

L’objectiu general del màster és que els alumnes adquireixin els coneixements i les habilitats que es necessiten per poder desenvolupar de forma eficient les funcions, activitats i tasques que realitzen els consultors estratègics empresarials. És important que els alumnes puguin assolir les principals competències per al correcte desenvolupament professional en el sector de la consultoria de negoci en les diferents matèries que componen el programa.

4. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts amb àmplia experiència professional en consultoria, amb una visió global i actual de la realitat empresarial.

5. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

6. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

Part I

 • Consultoria d’Empreses: Introducció i Projecte de Consultoria

  • El servei de consultoria
  • Les funcions i la utilitat de consultoria
  • Estratègies i organitzacions de l’empresa consultora
  • Els sistemes d’informació de l’empresa consultora
  • Com es realitza un projecte de consultoria
 • Direcció Estratègica Empresarial

  • Estratègia empresarial i planificació estratègica: conceptes
  • Management estratègic
  • Diagnòstic estratègic
  • Preparació de l’estratègia
  • Implementació de l’estratègia
  • Política de creixement i desenvolupament empresarial
 • Entorn Jurídic Empresarial

  • Introducció
  • Fonaments jurídics bàsics
  • Propietat industrial i intel·lectual
  • Seguretat i protecció de dades

Part II

 • Finances i Comptabilitat

  • L’estructura econòmica i financera de l’empresa
  • Anàlisi econòmica i financera
  • Valoració i finançament
  • Anàlisi dels sistemes d’informació financera comptable
  • Anàlisi d’inversions i de risc
  • Consolidació comptable
  • Noves fonts de finançament
 • Fiscalitat Empresarial

  • Introducció a l'àrea fiscal i revisió del fet imposable
  • El subjecte passiu i les responsabilitats de l’impost
  • Sistema tributari: IVA
  • Sistema tributari: impost de societats
  • Sistema tributari: IRPF
  • Sistema tributari: altres impostos (impost de transmissions patrimonials i impost sobre successions i donacions)
  • Tancament comptable anual
  • Novetats anuals 2017
 • Les Noves Tendències en Màrqueting

  • Gestió i planificació de les estratègies de màrqueting
  • Investigació de mercats i segmentació de la demanda
  • Optimització de les xarxes socials
  • Màrqueting intelligence
 • Gestió Comercial Estratègica

  • Gestió i planificació de les estratègies comercials
  • Tècniques de negociació comercial
  • Direcció i gestió de la xarxa de vendes
  • Management comercial
 • Operacions i Logística

  • Sistemes àgils d’operacions
  • Logística: optimització dels processos
  • Optimització de la cadena de subministrament
  • Estratègia e-logistics

 

Part III

 • Control de Gestió

  • Control de gestió: introducció
  • Els sistemes de costos
  • Control i gestió de les amortitzacions
  • La planificació financera
  • Planificació i execució del procés pressupostari
  • Quadre de comandament intern
  • Disseny i establiment de sistemes integrals de control intern dins de la metodologia COSO
  • Anàlisi de desviacions
  • Metodologies i sistemes d’autoavaluació permanent de riscos i control
 • Valoració d'Empreses

  • Introducció a la valoració d’empreses
  • Mètodes de valoració
  • Introducció a la valoració: pràctiques
 • Noves tendències a RH

  • Disseny organitzatiu
  • Habilitats i competències directives (I)
  • Habilitats i competències directives (II)
  • Gestió de talent i equips de treball (I)
  • Gestió de talent i equips de treball (II)
 • Transformació Digital

  • Definició estratègica digital
  • Negoci digital
  • Models organitzatius i visió global
  • Tendències i innovació
 • Project Management

  • Direcció estratègica de projectes i l’empresa
  • Cost i termini del projecte
  • Qualitat del projecte
  • Finançament del projecte
  • Risc del projecte
  • Venda del projecte

 

Part IV

 • Business Intelligence i Data Management

  • Perill i risc: els futurs es construeixen
  • Cicle d'intel·ligència
  • Data management i business analytics
  • Sistemes de suport per a la presa de decisions
  • CRM i business intelligence
 • Internacionalització d’Empreses

  • Anàlisi de l’entorn econòmic i gestió empresarial per a la internacionalització
  • Màrqueting internacional
  • Cross cultural management
  • Finances internacionals
  • Divises i mitjans de pagament internacional
 • RSC i Ètica Empresarial

  • Disseny d’estratègies d’RSC
  • Gestió de l’RSC
  • Disseny d’estratègies d’ètica empresarial
  • Gestió de l'ètica empresarial

 

Part V i VI

 • Projecte Final de Màster
 • Pràctiques empresarials

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster en Consultoria Empresarial les imparteixen experts i professionals amb una contrastada experiència docent o professional, i que han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la consultoria.

Claustre de professors

 • Santi Román. Direcció de Projectes Digitals. IESE Business School – Universitat de Navarra.
 • Eric Monsó. Director del grup de Transaction Services del sector financer de PwC a Barcelona. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Jordi Prat. Director d'expansió internacional a iSMG. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Patricia Daura. Sòcia directora d'Auditoria Comptable Financera Econòmica, S.L. Universitat de Barcelona.
 • José María Rojí. CMS Albiñana & Suárez De Lezo. Tribunal Arbitral de Barcelona, ESADE Business & Law School.
 • Sergi Mussons. Soci consultor a QRM Institute. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Jordi Badal. CFO a l'Agència Catalana de Notícies. IESE Business School – Universitat de Navarra.
 • Lorenzo Muriel. Coach programa Pes i Salut a Quirónsalud. Universitat Complutense de Madrid.
 • Marc Bara. Director del màster en Project Management, EAE Business School, Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • José Luis del Olmo. Director de Postgrau a la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Comercialització i Investigació de Mercats per la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Ramón Soldevila. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jordí Martí. Doctor en Ciències Econòmiques. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.
 • Casilda Güell. University Lecturer & Academic Director. London School of Economics and Political Science.
 • Joan Fontrodona. Professor d'Ètica Empresarial a IESE Business School. IESE Business School - Universitat de Navarra.
 • Jorge Hinojosa. Senior manager responsable del departament de Corporate Treasury d'EY a Barcelona. Institut d'Estudis Borsaris de Madrid (IEB).

 

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’estudiant obté el títol de màster en Consultoria Empresarial de la Universitat Abat Oliba CEU (amb col·laboració amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya).

El màster dona resposta a una creixent demanda del sector i, per tant, genera un gran interès per les matèries que comprèn, que són de gran divergència però amb una seqüència d’impartició clara.

És per això que la sortida natural del màster està dirigida a la consultoria empresarial, sector en què els alumnes podran posar en pràctica les eines i coneixements rebuts durant el programa.

Col·laboradors

El Col·legi –creat el 28 de juny de 1995 per acord unànime del Parlament de Catalunya, mitjançant la Llei 7/1995, que recuperava la institució creada l'any 1931 com a Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya– és una corporació catalana de dret públic que agrupa els professionals que tenen el títol de censor jurat de comptes i que poden dur a terme a Catalunya les activitats pròpies d'aquesta professió, entre les quals hi ha la d'auditoria.

La finalitat principal del Col·legi és la defensa dels interessos de la professió, vetllant alhora perquè l'activitat professional dels col·legiats respongui a les necessitats de la societat, garantint l'acompliment de la bona pràctica i les obligacions deontològiques dels professionals.

Per tant, l’objectiu de les dues institucions és vetllar perquè aquests professionals transformin la societat desafiant allò establert amb ciència i sentit social.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

5.955 €

FORMA DE PAGAMENT

Els candidats admesos en el període ordinari han de reservar la seva plaça al programa mitjançant l'abonament de 1.200 €, a compte de l'import total. Una vegada formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es pot pagar de la manera següent:

Pagament únic

Pagament únic durant el mes de desembre.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Servei d'Informació
Tel. 932 80 31 00
escola@auditors-censors.com

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster en Consultoria Empresarial han de tenir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó.

El màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, graduats o llicenciats en Economia, graduats o llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, professors mercantils i diplomats en Ciències Empresarials.

El programa busca que tots ells puguin aconseguir un nivell avançat de coneixements relacionats amb la consultoria empresarial que els faciliti la seva activitat i progrés professional.

OBJECTIUS

L’objectiu general del màster és que els alumnes adquireixin els coneixements i les habilitats que es necessiten per poder desenvolupar de manera eficient les funcions, activitats i tasques que realitzen els consultors estratègics empresarials.

És important que l'estudiant pugui assolir les competències principals per al correcte desenvolupament professional en el sector de la consultoria de negoci en les diferents matèries que componen el programa.

Objectius específics

 • Proporcionar a l'estudiant coneixement comú i actualitzat de les organitzacions i del seu funcionament.
 • Revisar les tendències de futur i millores dels àmbits de gestió.
 • Consolidar les habilitats personals per poder dur a terme una gestió òptima de la relació amb el client.
 • Assolir habilitats de lideratge i gestió d’equips.
 • Proporcionar als participants una formació empresarial sòlida, destacant les últimes tendències i novetats de la gestió empresarial.
 • Adquirir els coneixements clau i desenvolupar les competències essencials per dirigir estratègicament l’activitat empresarial.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA