girl
Màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries
sol·licita informació
Denominació

Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries

Àrea acadèmica

Empresa i Economía

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places

20

Modalitat

Semipresencial

Perfil alumne

Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’economia social i solidària, així com en programes de cooperació al desenvolupament. Empresaris i directius de l’empresa que vulguin implementar matèries de Responsabilitat Social Corporativa.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a juny. Dilluns de 18.30 h a 21.00 h. Opció d'assistència virtual a la classe via online.

Calendari Acadèmic

GESTIÓ i COMUNICACIÓ D'ENTITATS SOCIALS i SOLIDÀRIES
 

Programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL)

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Projecció de futur

Aquest màster desenvolupa el seu programa combinant les lògiques empresarials, socials i mediambientals. Des d’aquest punt de vista, és a l’Economia Solidària on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just; instruments tots ells que permetran desenvolupat els Principis del Mil·lenni aprovats a les Nacions Unides.

Aquest màster pretén potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de Responsabilitat Social Corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

2. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals a entitats solidàries. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

3. Programa de lideratge

Programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL) dissenyat per ajudar a l'estudiant a entendre i descobrir el seu potencial de lideratge i aplicar-ho en el seu dia a dia.

4. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts i professionals escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit de la Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries.

5. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals a empreses i mitjans de comunicació de primer nivell. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

6. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

7. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica i coordinació del màster

Dra. Carmen Parra Rodríguez. Llicenciada en Dret i Doctora en Dret Internacional Privat per la Universitat de Granada. Directora de la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.

cparra@uao.es


Director Executiu del màster

Dr. Ferran Porta Jacques. Director del Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Abat Oliba CEU.

fporta@uao.es

 

Claustre de professores

 • Andreu Barrabino. Professor de Publicitat  la Universidad AbatOliba CEU.
 • Ana Beriain. Professora de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Federica Biondi. Economista experta en gestió de programes de cooperació al desenvolupament.
 • Yolanda Burgueño. Tècnica en estratègies locals de la Fundació Trinijove.
 • Nereida Crespo. Advocada experta en relacions laborals.
 • Elisabeth Díaz. Tècnica en projectes europeus.
 • David Fabregas. Periodista expert en comunicació en programes de cooperació al desenvolupament.
 • Eduard Fabregat. Sociòleg expert en comunicació social.
 • Antonio Galiano. Advocat de l’àrea social del Ajuntament de Barcelona
 • Rogelio Garcia Contreras. Professor de economía de la Saint Thomas University (Houston)
 • Karina Gatica Chandía. Professora de la Universidad Pacífico de Chile
 • Graciela Malgesini. Membre de l’EAPN (Xarxa Europea de la Lluita contra la Pobresa).
 • Joan Miró. Membre de la Comissió d’auditories socials al Col·legi de Censors Jurats de Comptes.
 • Josep Lluis Ortuño. Assessor en projectes socials.
 • Marc Perelló. Periodista expert en xarxes socials.
 • Oscar Puy. Advocat Assessor d’entitats socials.
 • Joan Andreu Rocha. Periodista i Vicedegà de periodisme de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Eva Rull. Economista auditora de RSC a les empreses
 • Joaquin Solana. Economista, professor de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Ramón Soldevila. Assessor financer.
 • Pilar Vicente. Experta en programes d’exclusió social.

 

CONSELL ASSESSOR

 • Diego Arias Rejón. President Fundació Engrunes.
 • Cecilia Bosch Nuri. Fundadora i Presidenta de la Fundació ESCÓ.
 • Rogelio Garcia Contreras. Director del Programa d'Emprenedoria social de la UST (Houston)
 • Amalia Gómez. Presidenta de Creu Roja de Sevilla.
 • Dolors Gordi i Julià. Directora de l’Observatori d’Economia Solidària.
 • Pascal Glémain. Director de la Càtedra d’Economia Solidària de l’ESSCA d’Angers (França).
 • Alexander Murdock. Professor a la London South Bank University; Catedràtic a la Emmaus South Lambeth (Regne Unit).
 • Ignacio Parody Núñez. Secretari General de la Fundació Trinijove. President d’ENSIE (European Network for Social Integration).
 • María Nieves Ramos. Presidenta de la Federació d’Agrupacions Empresarials d’Empreses d’Inserció (FAEDEI).
 • Teresa Rodríguez. Presidenta de la Fundación Ared
 • Salvador Busquets. Director de Càritas Diocesana de Barcelona
 • Jordi Roglá de Leuw. Director de Caritas Diocesanes de Barcelona.
 • Pilar Vicente Yela. Cap del Servei d’exclusió social del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 

PROFESSORAT CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne que obté el títol oficial “màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries per la Universitat Abat Oliba CEU” pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Emprenedors socials
 • Consultors a projectes socials
 • Consultors en Responsabilitat social corporativa
 • Quadres directius d’ONG
 • Quadres directius d’empreses socials i solidàries
 • Gestors en projectes d’economia solidària
 • Tècnics de serveis socials d’administracions locals

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU manté una estreta relació amb diverses entitats dedicades a funcions socials i solidàries. Entre elles, cal destacar:

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

3 975 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al programa  màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó). Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’economia social i solidària, així com en programes de cooperació al desenvolupament.
 • Empresaris i directius de l’empresa que vulguin implementar matèries de Responsabilitat Social Corporativa.
 • Tècnics de l’administració local, regional i nacional que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament de polítiques públiques i socials.
 • Professionals de la comunicació que vulguin especialitzar-se en la comunicació social i solidària.
 • També s’accepta la candidatura de persones amb experiència professional que hagin treballat en el sector de l’exclusió social, la discapacitat i la inserció sociolaboral.

 

OBJECTIUS

Les matèries que componen el màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries estan pensades per respondre a les necessitats de capacitació, permetent que els seus destinataris implementin programes socials i sostenibles en l’àmbit de la gestió i la comunicació, tant pública com empresarial.

Formar empresaris, directius i quadres amb capacitat per:

 • Crear empreses en el marc de l’economia social i solidaria
 • Dirigir entitats socials, empreses solidàries, cooperatives i non profits en l’àmbit nacional i internacional
 • Desenvolupar polítiques socials i polítiques públiques en l’àmbit local, regional, nacional i internacional
 • Desenvolupar i implementar projectes de responsabilitat social a les empreses
 • Professionalitzar la comunicació a les entitats socials
 • Formar emprenedors socials que transformen la societat
 • Formar tècnics, per l’administració, a serveis socials

 

D’aquest objectiu general es deriven els següents objectius específics d’aprenentatge:

 • Identificar els conceptes fonamentals per l’economia social i solidària en la seva dimensió local, regional, nacional i internacional
 • Disposar d’una visió de conjunt de l’activitat que es desenvolupa a les empreses socials i solidàries, així com a les organitzacions non profit
 • Conèixer els instruments econòmics i jurídics propis de l’economia social i solidària en la seva dimensió nacional, europea i internacional
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per exercir labors de comunicació en l’àmbit social i solidari
 • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i de lideratge social

Les matèries que componen el màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries estan pensades per respondre a les necessitats de capacitació, permetent que els seus destinataris implementin programes socials i sostenibles en l’àmbit de la gestió i la comunicació tant pública com empresarial.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL