🎓 Màster Gestió Entitats Socials | Universitat Abat Oliba CEU

Aquest màster de la Universitat Abat Oliba CEU et forma en programes socials i sostenibles enfocats a la gestió i comunicació pública.

girl
Màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries
sol·licita informació
Denominació

Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries

Àrea acadèmica

Empresa i Economía

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places

20

Modalitat

Semipresencial

Perfil alumne

Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’economia social i solidària, així com en programes de cooperació al desenvolupament. Empresaris i directius de l’empresa que vulguin implementar matèries de Responsabilitat Social Corporativa.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a juny. Dilluns de 18.30 h a 21.00 h. Opció d'assistència virtual a la classe via online.

Calendari Acadèmic

GESTIÓ i COMUNICACIÓ D'ENTITATS SOCIALS i SOLIDÀRIES
 

Programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL)

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Projecció de futur

Aquest màster desenvolupa el programa combinant les lògiques empresarials, socials i mediambientals. Des d’aquest punt de vista, és a l’economia solidària on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just; instruments que permetran desenvolupar els Principis del Mil·lenni aprovats a les Nacions Unides.

Es pretén potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de responsabilitat social corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Aquest màster universitari oficial, amb 14 anys d’experiència en el desenvolupament de l’economia solidària i la responsabilitat social corporativa (RSC), està dirigir a la promoció de l’eficiència en l’entorn de les societats cooperatives, de les ONG i de la gestió dels programes de cooperació al desenvolupament.

Hi ha la possibilitat de cursar el programa a distància, mitjançant l’accés telemàtic –a temps real– a l’aula on s’imparteix el programa, a la facultat de ciències socials de la UAO CEU.

2. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals a entitats solidàries. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

3. Programa de lideratge

Programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL) dissenyat per ajudar a l'estudiant a entendre i descobrir el seu potencial de lideratge i aplicar-ho en el seu dia a dia.

4. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts i professionals escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit de la gestió i comunicació d’entitats socials i solidàries, tant de l'àmbit públic com del privat.

5. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals a empreses i mitjans de comunicació de primer nivell. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

6. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

7. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

La Càtedra d’Economia Solidària posa a l’abast dels estudiants del màster el seu fons d’estudis i publicacions específics en aquest àmbit, i els dona accés a participar en els diferents projectes de cooperació i investigació de què forma part.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica i coordinació del màster

Dra. Carmen Parra Rodríguez. Llicenciada en Dret i Doctora en Dret Internacional Privat per la Universitat de Granada. Directora de la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.

cparra@uao.es


Director Executiu del màster

Dr. Ferran Porta Jacques. Director del Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Abat Oliba CEU.

fporta@uao.es

 

Claustre de professores

 • Andreu Barrabino. Doctor en Psicologia. Professor de Publicitat de la Universitat Abat Oliba CEU
 • Ana Beriain. Doctora en Comunicació. Professora en Màrqueting i Recerca de mercats de la Universitat Abat Oliba CEU 
 • Yolanda Burgueño. Tècnica en estratègies locals de la Fundació Trinijove
 • Carlos Castagnola Doctor en Gestió Educativa. Professor de Polítiques Públiques. Doctor en Educació amb esment en Administració Educativa UCV (el Perú)
 • Nereida Crespo. Advocada experta en relacions laborals
 • Yolanda Cruz: Professora associada. Doctora en Educació. Diplomada en cinematografia i Directora del Festival Internacional de Curtmetratges Visualizame.
 • Elisabeth Díaz. Tècnica en projectes europeus. 
 • Eduard Fabregat. Doctor en Comunicació. Sociòleg expert en comunicació social
 • Alfonso Freire. Doctor en Publicitat i Relacions Públiques. Director del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU
 • Antonio Galiano. Responsable jurídic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
 • Rogelio García Contreras. Doctor en polítiques internacionals i desenvolupament. Director d'Innovació Social del Sam M. Walton College of Business de la Universitat d'Arkansas
 • Karina Gatica Chandía. Doctora en Ciències Socials. Professora i investigadora en Treball Social de la Universitat del Pacífic de Xile
 • Silvia Loewe. Periodista experta en Comunicació Social
 • Jesús López. Doctor en Filosofia. Màster en Documental i Societat. Màster en Direcció Cinematogràfica. Màster en Business Film. Postgrau en Line Producing per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 
 • Joan Miró. Membre de la Comissió d'auditories socials en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
 • Pablo Muñoz. Doctor en Psicologia. Màster en Direcció de Recursos Humans
 • Josep Lluis Ortuño. Doctor en Economia. Assessor en projectes socials
 • Carmen Parra. Doctora en Dret. Professora titular en Dret internacional de la Universitat Abat Oliba CEU
 • Marc Perelló. Doctor en Comunicació. Periodista expert en xarxes socials en CreativiaLab
 • Oscar Puy. Advocat Assessor d'entitats socials. Tècnic Superior i jurista criminòleg en la Generalitat de Catalunya.
 • Carmen Ruiz Doctora. Professora de l'àrea d'Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Eva Rull. Economista especialista en auditoria de RSC 
 • Swen Seebach Expert en periodisme multimèdia. Professor de comunicació en la Universitat Abat Oliba CEU. Cap de Relacions internacionals UAO
 • Joaquin Solana. Màster i Doctor en Economia . Professor d'Administració d'Empreses i màrqueting de la Universitat Abat Oliba CE
 • Ramón Soldevila. Doctor en Economia i Empresa. Assessor financer. Professor de la Universitat Abat Oliba CEU.

 

CONSELL ASSESSOR

 • Diego Arias Rejón. President Fundació Engrunes
 • Salvador Busquets. Director de Càritas Diocesana de Barcelona
 • Eric Degimbe. Director CEC (Comité Europeo de Coordinación). Expert en Economia Social
 • Pascal Glémain. Director de la Cátedra de Economía Solidaria de L’ESSCA de Angers (Francia)
 • Amalia Gómez. Presidenta de Creu Roja de Sevilla
 • Olga Lasaga. Directora del Observatori laboral de la Universitat Abat Oliba CEU
 • Jean-Louis Laville. Membre del LISE (Laboratoire interdisciplinaire pour la Sociologie Économique). Professor de CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)
 • Alexander Murdock. Professor a la London South Bank University; Catedràtic a la Emmaus  South Lambeth  (Reino Unido)
 • Ignacio Parody Núñez. Secretari General de la Fundació Trinijove. President de ENSIE (European Network for Social Integration)
 • Ferran Porta. Director del Observatori de Economia Solidària
 • Victor Renes. Director de la Revista Española del Tercer Sector. Membre del Equip Tècnic de la Fundació FOESSA
 • Teresa Rodríguez. Presidenta de la Fundació Ared
 • Giovanni Zonin. Director de la Scualo Centrale Formaziones de Bolonya

 

PROFESSORAT CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne que obté el títol oficial “màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries per la Universitat Abat Oliba CEU” pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

El Màster en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries té un mòdul de 5 Crèdits (ECTS) de pràctiques obligatòries entitats socials i solidàries que l'alumne pot realitzar en àrees socials de l'administració pública, empreses socials, departaments de RSC , fundacions i associacions tant nacionals com internacionals. 
Aquests programes formatius pràctics, inclosos en els plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne desenvoluparà durant el programa es definirà, de comú acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ús de l'àrea de Postgrau responsable del pràcticum.
Així mateix, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
Per a més informació accedir al Servei de Pràctiques i Ús de l'àrea de Postgrau.

 • Emprenedors socials
 • Consultors a projectes socials
 • Consultors en Responsabilitat social corporativa
 • Quadres directius d’ONG
 • Quadres directius d’empreses socials i solidàries
 • Gestors en projectes d’economia solidària
 • Tècnics de serveis socials d’administracions locals

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU manté una estreta relació amb diverses entitats dedicades a funcions socials i solidàries. Entre elles, cal destacar:

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

3 975 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al programa  màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó). Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’economia social i solidària, així com en programes de cooperació al desenvolupament.
 • Empresaris i directius de l’empresa que vulguin implementar matèries de Responsabilitat Social Corporativa.
 • Tècnics de l’administració local, regional i nacional que vulguin especialitzar-se en el desenvolupament de polítiques públiques i socials.
 • Professionals de la comunicació que vulguin especialitzar-se en la comunicació social i solidària.
 • També s’accepta la candidatura de persones amb experiència professional que hagin treballat en el sector de l’exclusió social, la discapacitat i la inserció sociolaboral.

 

OBJECTIUS

Les matèries que componen el màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries estan pensades per respondre a les necessitats de capacitació, permetent que els seus destinataris implementin programes socials i sostenibles en l’àmbit de la gestió i la comunicació, tant pública com empresarial.

Formar empresaris, directius i quadres amb capacitat per:

 • Crear empreses en el marc de l’economia social i solidaria
 • Dirigir entitats socials, empreses solidàries, cooperatives i non profits en l’àmbit nacional i internacional
 • Desenvolupar polítiques socials i polítiques públiques en l’àmbit local, regional, nacional i internacional
 • Desenvolupar i implementar projectes de responsabilitat social a les empreses
 • Professionalitzar la comunicació a les entitats socials
 • Formar emprenedors socials que transformen la societat
 • Formar tècnics, per l’administració, a serveis socials

 

D’aquest objectiu general es deriven els següents objectius específics d’aprenentatge:

 • Identificar els conceptes fonamentals per l’economia social i solidària en la seva dimensió local, regional, nacional i internacional
 • Disposar d’una visió de conjunt de l’activitat que es desenvolupa a les empreses socials i solidàries, així com a les organitzacions non profit
 • Conèixer els instruments econòmics i jurídics propis de l’economia social i solidària en la seva dimensió nacional, europea i internacional
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per exercir labors de comunicació en l’àmbit social i solidari
 • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i de lideratge social

Les matèries que componen el màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries estan pensades per respondre a les necessitats de capacitació, permetent que els seus destinataris implementin programes socials i sostenibles en l’àmbit de la gestió i la comunicació tant pública com empresarial.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL