🎓 Màster universitari en Dret Públic | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Màster universitari en Dret Públic
Denominació

Màster universitari en Dret Públic

 
Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada / Crèdits

9 mesos
60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

places

25 

Modalitat

semipresencial 

 
Perfil alumne

Llicenciats o graduats en Dret o Ciències Polítiques, nacionals i internacionals, interessats en el coneixement dels fonaments del dret públic, així com titulats interessats a accedir a un programa de doctorat.  

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a maig (defensa dels treballs finals al juliol), els divendres de 16:00 a 20:00.

Horari Classes

Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l'àmbit del dret.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Habilitació per al doctorat

El màster universitari en Dret Públic és un programa oficial avançat que té com a objectiu habilitar els alumnes en un coneixement específic del dret públic (fonamentació i principis) per a l'accés posterior a un programa de doctorat en Dret.

El màster aporta tota la formació metodològica necessària per desenvolupar posteriorment una investigació rigorosa, de manera que resulta la via acadèmica idònia per elaborar i defensar una tesi en l'àmbit de les disciplines jurídiques.

2. Experiència

La Universitat Abat Oliba CEU va començar a oferir els estudis en Dret el 1973, fet que la converteix en la primera escola privada (posteriorment, universitat) en la formació de juristes a Catalunya. 

La llarga trajectòria de la institució, l'acreditació de solvència acadèmica dels seus professors i l'experiència professional dels seus nombrosos col·laboradors garanteixen la qualitat de l'oferta acadèmica de la UAO CEU.

3. Metodologia

El màster s'imparteix mitjançant un sistema combinat que inclou quatre metodologies simultànies:

 • lliçons magistrals (presencials i gravades)
 • seminaris de discussió de casos pràctics, basats en supòsits reals
 • tallers virtuals
 • desenvolupament tutoritzat del Treball de Final de Màster

El programa s'imparteix en modalitat semipresencial sincrònica, fet que permet als estudiants internacionals assistir en directe a les classes connectant-s'hi a través del campus virtual de la Universitat. La llarga experiència dels docents i la qualitat dels sistemes d'informació permeten la participació activa dels alumnes a classe i mantenir viu el debat de les qüestions fonamentals dins del grup.

Els estudiants que en tinguin disponibilitat podran defensar el Treball de Final de Màster presencialment a Barcelona en una estada de cinc dies que inclourà la visita a les principals institucions judicials de la ciutat i altres activitats complementàries de l'àmbit jurídic. 

4. Modalitat

El màster s'imparteix en modalitat semipresencial. El disseny i l'ordenació acadèmica del programa estan específicament concebuts perquè sigui plenament accessible a estudiants des de qualsevol lloc del món i, alhora, també sigui plenament compatible amb l'exercici d'una professió jurídica (jutges, advocats, notaris, enregistradors, inspectors d'Hisenda, procuradors, lletrats d'administracions públiques, etc.). 

5. Professorat

Quadre docent compost per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic seleccionats per la seva condició de doctorats, trajectòria, prestigi i capacitat docent.

6. Recursos d'informació

El CampusNet de la Universitat facilita l'accés a l'aula i als recursos d'informació de la Universitat des de qualsevol lloc del món i permet a tots els estudiants la participació activa en el programa, ja siguin presencials o hi estiguin connectats en modalitat semipresencial-virtual.

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Facilita l'accés als principals cercadors de recerca científica en línia perquè els estudiants de màster i doctorat puguin accedir a les últimes publicacions jurídiques rellevants. 

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés obert, les publicacions derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat. 

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del màster

Pablo Nuevo. Professor titular de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU. Secretari general de la UAO CEU.

Claustre de professors

 • Adolfo Lucas. Professor titular de Dret Civil de la Universitat Abat Oliba CEU. Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona.
 • Pablo Nuevo. Professor titular de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU. Secretari general de la UAO CEU.
 • Carmen Parra. Professora titular de Dret Internacional de la Universitat Abat Oliba CEU. Directora de la Càtedra d'Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Mª Jesús Pesqueira. Professora titular de Dret Processal. Jutgessa suplent a l'Audiència Provincial de Barcelona. Degana de la Facultat de Dret i Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Carlos Pérez del Valle. Degà de la Facultat de Dret de la Universitat San Pablo CEU. Exlletrat del Tribunal Suprem d'Espanya.
 • Juan José Guardia. Professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliba CEU. Especialista en estat garant i llibertat d'ensenyament.
 • José Luis Piñar. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat San Pablo CEU. Membre de l'equip de treball de Google per a l'estudi del dret a l'oblit.
 • Sergi Prats. Advocat especialista en dret internacional. Soci director de PSG Abogados y Asesores Tributarios.
 • Enrique Rovira del Canto. Magistrat de la Sala 7a de l'Audiència Provincial de Barcelona. Director del curs d'especialització en Dret Penal Econòmic de la Universitat Abat Oliba CEU.

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de màster universitari en Dret Públic per la Universitat Abat Oliba CEU disposa de les eines necessàries per exercir professionalment en l'assessorament jurídic en l'àmbit públic a Espanya o en altres països, tant en càrrecs de l'administració com en l'assessorament privat de despatxos i empreses.

A més, queda habilitat per a la realització posterior d'una tesi doctoral en l'àmbit jurídic, sense que aquesta preparació hagi d'interferir en l'habitual activitat professional dels juristes en actiu.

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

5.295 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al programa de màster universitari en Dret Públic han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó).

Està dirigit especialment a llicenciats o graduats en Dret o Ciències Polítiques a qui es requereixi un màster universitari per accedir a un programa de doctorat.
 

 

OBJECTIUS

L'objectiu del màster universitari en Dret Públic és transmetre els elements cabdals que defineixen aquesta branca jurídica fonamental per a la seva anàlisi posterior. De la mateixa manera, el màster pretén dotar els estudiants de les eines necessàries per fer, posteriorment, una tesi doctoral en l'àmbit jurídic, sense que aquesta preparació hagi d'interferir en l'exercici habitual dels juristes en actiu.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

AVALUACIÓ DELS INFORMES DE SEGUIMENT

INFORMES D'ACREDITACIÓ

AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL