🎓 El poble gitano en els plans de reconstrucció

Malgrat ser una comunitat especialment vulnerable des del punt de vista socioeconòmic, la comunitat gitana no apareix especialment citada en els plans de recuperació promoguts des de les institucions públiques.

Fecha: dijous, 08 de abril de 2021 a las 19:00h

El poble gitano en els plans de reconstrucció

Malgrat ser una comunitat especialment vulnerable des del punt de vista socioeconòmic, la comunitat gitana no apareix especialment citada en els plans de recuperació promoguts des de les institucions públiques.

Un oblit que lamenta el vicerector de Relacions Institucionals i Professorat, Sergi Rodríguez López-Ros, que sosté que els col·lectius en risc han de ser prioritaris en el repartiment d'ajudes i incentius per a accelerar la seva recuperació". I els gitanos ho són. "No es pot tractar igual als desiguals", assenyala.

A principis de la crisi de la COVID-19 Rodríguez López-Ros, que és un estudiós de la realitat i la cultura gitanes, ja va advertir que el poble gitano presentava característiques que el feien més sensible a la situació. Es va referir llavors a les condicions en les quals viuen moltes de les seves famílies, així com a l'elevada proporció d'autònoms que hi ha entre els gitanos, la qual cosa els deixava més desprotegits davant la crisi econòmica.

Un any després, en el Dia Internacional del Poble Gitano (8 d'abril), "lamentablement, cal dir que els temors s'han confirmat", destaca. Per exemple, assenyala que les xifres de desocupació "han augmentat exponencialment entre el poble gitano".

El nostre vicerector apel·la a l'esperit de transformació social i econòmica que es predica dels fons del Next Generation UE per a reclamar mesures adequades a la particularitat del poble gitano. El principi general seria promoure una "flexibilitat laboral i contributiva".

Des del punt de vista laboral, "si volem que els gitanos s'incorporen cada dia més al mercat laboral normalitzat, cal apostar per una formació dual adaptada a la seva idiosincràsia cultural". Addicionalment, proposa que la Seguretat Social contempli "un règim especial en les cotitzacions i en la contractació", en atenció a l'estructura de serveis que proporcionen els gitanos. "No oblidem que en l'anomenada Espanya despoblada els gitanos són un dels primers proveïdors de productes alimentaris i de roba", assenyala.

Extremadament resilients

Les dificultats derivades de la crisi de la COVID-19 han tornat a posar de manifest la capacitat de resistència dels gitanos. "Són extremadament resilients. Sense aqueixa capacitat no haurien arribat fins hui amb una identitat tan marcada. Haurien sigut assimilats per la societat majoritària o, com van voler els totalitarismes del segle XX, aniquilats".

Com a fonaments d'aquesta capacitat per a resistir, al·ludeix al manteniment de la família com a "estructura social bàsica" i la vigència d'un concepte de societat "basat en la solidaritat", al que cal sumar les seves creences religioses i l'orgull de pertinença. Tot això s'ha evidenciat durant la situació actual, que ha sigut una nova mostra que "una cultura de valors, d'autoprotecció, d'autosolidaritat, és la millor prevenció per a evitar riscos".
 

El poble gitano en els plans de reconstrucció