🎓 Salutacions de la rector | Universitat Abat Oliba CEU

La Universitat Abat Oliba CEU no es limita a presentar una excel·lent oferta acadèmica, també proporciona l'oportunitat de rebre una formació integral. 

Qui som
Més de 40 anys d'història
 

SALUTACIÓ DE L RECTORA

La Universitat Abat Oliba CEU és una de les tres universitats incloses sota el segell del grup educatiu CEU. Aquest origen dóna sentit al seu projecte de comunitat plenament universitària, entesa com un entorn que impulsa el desenvolupament intel·lectual i personal de tots els seus membres, estimula la seva inquietud pel coneixement i fomenta el seu compromís amb el bé comú. Som, a més, una universitat jove –15 anys acabats de fer com a universitat privada– però que tresoreja més de quatre dècades d’experiència dins el sistema universitari català. Això ens fa vitals i experimentats a la vegada.

A la Universitat Abat Oliba CEU vivim intensament l’ideal d’innovació docent, atenció personalitzada a l’alumne, coneixement aplicat i avaluació contínua que proclama l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. La fórmula és possible per una realitat palpable en la vida del campus: la persona és el més important. L’estudiant és la prioritat, les seves expectatives, el seu creixement personal, el seu projecte vital. Un exemple en són les tutories, a través de les quals s’acompanya i s’orienta acadèmicament i professionalment des del primer curs fins a l’últim.

Per a nosaltres, és estratègic que l’estudiant percebi la Universitat com un mitjà facilitador de les seves iniciatives. Algunes de les activitats insígnies de l’Abat Oliba CEU estan impulsades pels seus estudiants: els premis GoliADs UAO CEU Awards, el Barcelona Thinking Challenge o les Jornades Anuals de Psicologia en són una bona prova. L’alumne que té idees i empenyi per desenvolupar-les trobarà en la institució el seu millor aliat.

En aquest sentit, tots els membres de la Universitat entenem que la millor manera d’establir aquesta sintonia amb l’estudiant és projectant-nos al món. D’una banda, projecció al món professional i empresarial, una connexió que directament es materialitza amb la possibilitat de realitzar les millors pràctiques i que permet, a més, alinear la proposta d’especialització amb les tendències del mercat. De l’altra, l’Abat Oliba CEU s’expandeix al món, amb una xarxa d’acords amb més de cent universitats i centres de més de vint països diferents.

Tot el que s’ha exposat ens remet al tipus d’estudiants que volem contribuir a formar: persones amb sentit del bé comú, visió global del món i capaces no només d’adaptar-se als canvis, sinó de generar-los en pro d’una societat millor.

 

Eva Perea Muñoz
Rectora de la Universitat Abat Oliba CEU