Qui som
Més de 40 anys d'història

SALUTACIÓ DEL RECTOR

La Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU sota la inspiració de l’Associació Catòlica de Propagandistes. Per aquest motiu, i des de la seva fundació, l’objectiu de la nostra universitat i l’obstinació dels qui en formem part és la formació d’una comunitat universitària en el sentit ampli de la paraula: una comunitat de coneixement capaç de proporcionar a la societat professionals amb criteris d’excel·lència acadèmica implicats en la realització del bé comú i de la recerca de la veritat.

Des de la seva creació el 2003, la Universitat Abat Oliba CEU va voler adaptar la seva planificació i els seus recursos a les exigències de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tot assumint el repte d’anticipar en els seus plans d’estudis alguns aspectes que necessàriament hauria d’incorporar amb la implantació dels nous graus: la connexió permanent entre professorat i alumnat, els sistemes de treball i l’avaluació contínua, i la implantació de recursos docents innovadors s’han posat en pràctica des de fa anys a la nostra universitat.

Això no ha estat un obstacle perquè subratlléssim la nostra obstinació en els instruments que sempre han distingit les institucions universitàries del CEU; especialment, hem volgut dotar les tutories de l’alumnat de criteris propis com ara eines d’orientació acadèmica i d’aprofundiment en la formació intel·lectual de l’alumne en un sentit integral i amb la mirada posada en el seu futur professional.

Carlos Pérez del Valle
Rector de la Universitat Abat Oliba CEU

Per aquest motiu, els nostres estudiants tenen la possibilitat de realitzar les seves pràctiques amb les empreses, despatxos i institucions més prestigioses de Barcelona, i compten amb una universitat amb presència en l’àmbit internacional mitjançant convenis que els permeten dur a terme els seus estudis en altres universitats europees o nord-americanes.

La Universitat Abat Oliba CEU, tanmateix, no es limita a oferir un nivell acadèmic excel·lent; proporciona a l’estudiant l’oportunitat de rebre una formació integral inestimable que l’ha de preparar adequadament per enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes personals i professionals.