🎓 Oportunitats per al sector social en la Smart City

Aquesta és una de les principals conclusions que exposa el professor de la Universitat , Dr. José Luis Ortuño, en el llibre Fintech amb vocació social, una oportunitat en un entorn Smart City (JM Bosch, 2021).

Fecha: divendres, 19 de novembre de 2021 a las 12:30h

Oportunitats per al sector social en la Smart City

Les entitats socials i solidàries han d'accelerar el seu procés de digitalització si volen estar en posició d'accedir a les oportunitats de finançament alternatiu que ofereixen les denominades Fintech. No és una qüestió menor per al desenvolupament del Tercer Sector Social (TSS): aquestes noves vies de finançament podrien contribuir a compensar la "dràstica reducció" dels fons de les obres socials esdevinguda per la pràctica desaparició de les caixes d'estalvi en l'última dècada.

Aquesta és una de les principals conclusions que exposa el professor de la Universitat , Dr. José Luis Ortuño, en el llibre Fintech amb vocació social, una oportunitat en un entorn Smart City (JM Bosch, 2021).

Ortuño, que és membre de la Càtedra d'Economia Solidària i del seu màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries, adverteix que el TSS encara està "en una fase molt inicial" de la digitalització. En aquesta línia, apunta que es tracta d'un sector "molt tradicional" que, a més, ha tingut pocs incentius per a escometre la transformació. En gran manera, aquesta situació és causada per "l'alt grau de dependència" del finançament públic. El sector públic, afegeix, tampoc ha impulsat prou la digitalització del TSS com a mitjà per a millorar l'eficiència en la lluita contra les desigualtats.

Rendiment social i econòmic

L'autor insisteix que les Fintech amb vocació social poden ser una gran oportunitat per al TSS després de la reestructuració econòmica desencadenada per la crisi financera. A pesar que existeix al nostre país "un considerable retard" en comparació amb els EUA i el Regne Unit, sí que s'observen "grans creixements" en el grau d'implantació de plataformes de finançament alternatiu Fintech.

Ortuño posa l'accent en les Fintech amb vocació social, de les quals en ressalta l'atractiu econòmic: "tenen menor volatilitat" i ofereixen rendiments a mitjà i llarg termini "millors que la mitjana del mercat". De fet, "els volums d'inversió a través d'instruments amb la variable social no paren d'incrementar-se".

Smart City i desigualtat social

En el vincle entre aquests instruments financers i el TSS, l'autor posa l'accent en la importància de l'entorn Smart City. La ciutat Smart pot "accelerar" el procés de digitalització del TSS i el desenvolupament de les finances alternatives, argumenta.

Per a això, la Smart City ha d'enfocar-se a la reducció de la desigualtat, objectiu que, fins avui, "no ha estat una prioritat". El Smart s'ha associat fonamentalment a la sostenibilitat ambiental i la mobilitat. No obstant això, Ortuño detecta que "s'ha iniciat un nou discurs que pretén centrar els projectes Smart en els ciutadans".

El llibre Fintech amb vocació social, una oportunitat en un entorn Smart City ha estat editat per JM Bosch amb el suport de Banco Santander, la Càtedra UNESCO en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural  i la Càtedra d'Economia Solidària.

Oportunitats per al sector social en la Smart City