馃帗 Seminari de Dret Concursal: Q眉estions actuals i propostes CGPJ | Universitat Abat Oliba CEU

concursal
Seminari de Dret Concursal: Q眉estions Actuals i Propostes CGPJ
Denominaci贸

Seminari de Dret Concursal: Q眉estions Actuals i Propostes CGPJ

脌rea acad猫mica

Dret i Empresa

Durada

2 mesos

Cr猫dits

6 (24 hores)

modalitat

semipresencial

Idioma

castell脿

Perfil alumne

Aquest programa va dirigit especialment a advocats, economistes i auditors, aix铆 com a titulats mercantils amb experi猫ncia en processos i administracions concursals tant en el vessant d'administradors concursals com de juristes. Tamb茅 va dirigit a alumnes de l'Escola de Pr脿ctica Jur铆dica, graduats i llicenciats en Dret i Empresa, jutges, magistrats i secretaris judicials.

Admissi贸 i matr铆cula

Sol路licitud d鈥檃cc茅s via web, enviament de la documentaci贸 i formalitzaci贸 d鈥檌ngr茅s a la Universitat.

Calendari i horari

A partir del 6 de novembre. Els divendres de 16:00 a 20:00.

Programa complet i pr脿ctic impartit per operadors jur铆dics experts

Per qu猫 estudiar a la UAO CEU?

1. Especialitzaci贸, diferenciaci贸 i projecci贸 professional

Aquest curs d'especialitzaci贸 est脿 dirigit a mantenir actualitzada la doctrina i la jurisprud猫ncia relacionada amb l'aplicaci贸 dels preceptes de la llei.  

Prepara especialistes en dret concursal en condicions de ser nomenats administradors concursals i de participar en l'assessorament de processos concursals des del vessant jur铆dic o econ貌mic. 

En el context econ貌mic actual, el coneixement de la praxi en els processos concursals resulta especialment rellevant per a bufets d'advocats i empreses.

2. Professorat

Quadre docent compost per professionals prestigiosos que tenen una experi猫ncia docent i professional contrastada, entre els quals hi ha magistrats i advocats de traject貌ria llarga en l'脿mbit mercantil.

3. Desenvolupament professional

Els alumnes dominaran les normes substantives i processals dels concursos de creditors, les 煤ltimes actualitzacions i la jurisprud猫ncia rellevant.

4. Ocupabilitat

La taxa mitjana d鈥檌nserci贸 laboral 茅s del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

5. Recursos d鈥檌nformaci贸

El Servei de Biblioteca est脿 concebut com una unitat de suport a l鈥檈studi i a la investigaci贸 amb l鈥檕bjectiu prioritari de respondre a les exig猫ncies educatives i cient铆fiques. Disposa d鈥檃mplis horaris d鈥檕bertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments inform脿tics.

A m茅s, la UAO CEU posa a l鈥檃bast de la comunitat universit脿ria un dip貌sit digital que cont茅 les publicacions en acc茅s obert derivades de l鈥檃ctivitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Programa 

1a SESSI脫

1. La comunicaci贸 d'inici de negociacions per a l'obtenci贸 d'adhesions a una proposta anticipada de conveni

 • 1.1. Aspectes juridicoformals
 • 1.2. Efectes sobre les execucions
 • 1.3. Efectes de les mesures adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de mar莽, de mesures urgents extraordin脿ries per fer front a l'impacte econ貌mic i social de la Covid-19 (article 43)

2. Els acords de refinan莽ament

 • 2.1. Aspectes juridicoformals
 • 2.2. Efectes de les mesures adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de mar莽, de mesures urgents extraordin脿ries per fer front a l'impacte econ貌mic i social de la Covid-19 (article 43) 
 • 2.3. Aspectes econ貌mics (c貌mput del passiu financer, criteri de determinaci贸)  
 • 2.4. Rescindibilitat dels acords de refinan莽ament homologats  
 • 2.5. Novetats introdu茂des per la Directiva (UE) 2019/1023

 

2a SESSI脫

1. El concurs de persona f铆sica

 • 1.1. L'acord extrajudicial de pagaments
 • 1.2. El concurs consecutiu
 • 1.3. Problemes que planteja, en especial, la conservaci贸 de l'habitatge habitual o immobles arrendats, sobrehipotecats i al corrent de pagament. Propostes legislatives
 • 1.4. Abast i limitacions de l'exoneraci贸 del passiu insatisfet tenint en compte les 煤ltimes resolucions judicials i de la Directiva (UE) 2019/1023 

 

3a SESSI脫

1. La qualificaci贸 dels cr猫dits, aspectes controvertits i d'actualitat

 • 1.1. La qualificaci贸 de cr猫dit derivat d'una cl脿usula penal per resoluci贸 anticipada d'un contracte de tracte successiu
 • 1.2. El requisit de reconeixement dels cr猫dits per interessos hipotecaris com a contingents tenint en compte les 煤ltimes resolucions judicials
 • 1.3. La qualificaci贸 dels interessos moratoris del cr猫dit hipotecari tenint en compte les 煤ltimes resolucions judicials 
 • 1.4. La qualificaci贸 del cr猫dit de l'hipotecant no deutor i del deutor no hipotecant
 • 1.5. La qualificaci贸 dels pr茅stecs participatius

 

4a SESSI脫

1. El conveni concursal

 • 1.1. Redacci贸 de la proposta, control judicial de legalitat i efectes
 • 1.2. Conformaci贸 de la proposta: contingut 煤nic i propostes alternatives
 • 1.3. R猫gim de majories, en especial en cas de propostes alternatives
 • 1.4. El conveni amb modificaci贸 estructural i el conveni amb transmissi贸 d'UP
 • 1.5. La compensaci贸 de cr猫dits despr茅s de conveni
 • 1.6. Cl脿usules d'extinci贸 del cr猫dit

2. L'incompliment del conveni

 • 2.1. Efectes generals de l'incompliment 
 • 2.2. Els pagaments asim猫trics
 • 2.3. La resoluci贸 dels efectes remissoris del conveni
 • 2.4. Efectes sobre les cl脿usules de ren煤ncia o p猫rdua del cr猫dit per no comunicaci贸 de dades de pagament
 • 2.5. La possible alteraci贸 classificat貌ria de cr猫dits
 • 2.6. L'incompliment amb causa en les mesures adoptades durant l'estat d'alarma per frenar l'expansi贸 de la Covid-19, el reconveni, la facultat de valoraci贸 del jutge sobre la gravetat de l'incompliment (la causa de for莽a major i la cl脿usula rebus sic stantibus), la possibilitat d'introduir morat貌ries, i solucions extrajudicials

 

5a SESSI脫

1. La transmissi贸 de la unitat productiva

 • 1.1. El concepte d'unitat productiva
 • 1.2. La successi贸 d'empresa en la compra d'unitat productiva, extensi贸 i abast de les obligacions assumides
 • 1.3. La subrogaci贸 en els contractes de la concursada
 • 1.4. Abast i efectes de la facultat atorgada a l'art. 149.2 LC al creditor privilegiat
 • 1.5. El dret de tercers

 2. Aspectes laborals del concurs de creditors

 • 2.1. La negociaci贸 col路lectiva en el si del proc茅s concursal
 • 2.2. L'ERO de suspensi贸 i extinci贸. Efectes que reben per les mesures adoptades durant l'estat d'alarma
 • 2.3. Convenis especials i plans de recol路locaci贸
 • 2.4. La qualificaci贸 del cr猫dit laboral 
 • 2.5. Q眉estions interpretatives sobre la subrogaci贸 de cr猫dit per part del FOGASA

 

6a SESSI脫

1. La qualificaci贸 del concurs des de la perspectiva mercantil i penal, i la seva possible juxtaposici贸. Jurisprud猫ncia recent

 • 1.1. Definici贸 de persones afectades per la qualificaci贸 i tractament jurisprudencial de la figura
 • 1.2. Responsabilitat heterog猫nia de l'貌rgan d'administraci贸
 • 1.3. L'administraci贸 de fet
 • 1.4. Responsabilitat de l'apoderat general i del director general
 • 1.5. La complicitat
 • 1.6. La imputaci贸 heterog猫nia de la condemna al pagament del d猫ficit
 • 1.7. L'acci贸 de regr茅s entre persones afectades per la qualificaci贸

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del Seminari en Dret Concursal les imparteixen experts i professionals amb una experi猫ncia docent o professional contrastada, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialitzaci贸 en l鈥櫭爉bit del dret concursal.

Direcci贸 acad猫mica del curs

Juan Antonio Roger Gamir

Soci director del Departament de Dret Mercantil a Foro Legal Abogados.

Rafael Gimeno-Bay贸n Cobos

Exmagistrat del Tribunal Suprem. Associat a Lexaudit & Concursal SLP.

Coordinaci贸 del curs

Alejandro Gimeno-Bay贸n Forteza

Advocat i economista.

Ponents

Jutges mercantils, lletrats de la Seguretat Social i els mateixos directors del curs.

PROFESSORS CV DETALLAT

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

1.115 鈧

Les quotes d鈥檋onoraris acad猫mics corresponen, 煤nicament i exclusiva, a la prestaci贸 del servei d鈥檈nsenyament en la titulaci贸 objecte de matr铆cula. I aquesta 茅s l鈥櫭簄ica prestaci贸 correlativa al pagament d鈥檃questes quotes. En formalitzar la matr铆cula, l鈥檈studiant consent i accepta que la doc猫ncia, tutories, pr脿ctiques i proves d鈥檃valuaci贸 poden ser presencials o a dist脿ncia (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L鈥檕bligaci贸 de pagament 铆ntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulaci贸 no puguin desenvolupar-se segons la planificaci贸 docent prevista a l鈥檌nici del curs acad猫mic. Si pass茅s, la Universitat garantiria a l鈥檈studiant que tal activitat ser脿 reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideraci贸 l鈥檌nter猫s dels alumnes i els altres criteris acad猫mics que s鈥檋agin d鈥檃plicar.

FORMA DE PAGAMENT

Els assistents al seminari han de fer-ne el pagament complet abans d'iniciar el curs. El Departament de M脿ster de la Universitat remetr脿 el full de matr铆cula a la persona interessada per tal que faci el pagament en una de les entitats financeres que apareixen al document de matr铆cula. Tindr脿 15 dies naturals per fer-ho.

La Universitat Abat Oliba CEU mant茅 l铆nies de cr猫dit amb diferents entitats per tal que els seus alumnes puguin finan莽ar la totalitat dels seus estudis en condicions avantatjoses. Per a m茅s informaci贸, els interessats poden dirigir-se al Servei de Gesti贸 Acad猫mica o a qualsevol oficina de les entitats financeres seg眉ents: CaixaBank, Banc Santander i BBVA.

M脡S INFORMACI脫

Postgrau i Extensi贸 Universit脿ria
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGR脡S

Els candidats al Seminari en Dret Concursal han de tenir una titulaci贸 universit脿ria superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor鈥檚 degree al sistema anglosax贸).

Aquest perfil inclou advocats en actiu, graduats i llicenciats en Dret o Empresa dedicats a l'assessorament d'empreses i altres professionals amb responsabilitats en l'脿mbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Identificar els aspectes clau de la pr脿ctica del dret concursal.  
 • Revisar els aspectes processals i la jurisprud猫ncia vigent. 
 • Facilitar la previsi贸 dels efectes un cop s'inici茂 un proc茅s concursal.