Fecha: dimecres, 30 de maig de 2018 a las 17:15h

Alumnat i claustre internacionals, segons CyD

L'informe sobre universitats que promou la Fundació Coneixement i Desenvolupament ha situat a la nostra universitat en el grup d'alt rendiment en el paràmetres d'ingressos de formació contínua, taxa de graduació, professorat estranger i mobilitat d'estudiants.

Aquests dos últims ítems pertanyen a l'àrea d'Internacional de l'estudi, la qual cosa expressa la vocació d'obertura al món de la Universitat. Un propòsit que es manifesta en el claustre, amb una elevada ràtio de professors estrangers en relació al conjunt de docents. Igualment alta surt la relació entre el nombre d'estudiants de grau i postgrau en programes d'intercanvi i el total d'estudiants, aspecte que es mesurava en la categoria de professorat estranger.

Els altres dos aspectes en els quals la Universitat obté la més alta qualificació que atorga l'informe CyD són ingressos de formació contínua i taxa de graduació en grau. La primera es vincula a l'àrea de transferència de coneixement, mentre que la segona és un indicador de rendiment.

Es tracta de la cinquena edició del rànquing d'universitats de CyD. L'informe presenta una completa anàlisi del sistema universitari espanyol, realitzat conforme a la metodologia U-Rank.

Fundació CyD