Ajut per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d'especialització.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un programa d'ajuts a l'estudi a l'alumnat de màsters oficials i programes d'especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

girl
Ajuts als estudis de postgrau

Presentació

La UAO CEU ofereix anualment el Programa d’ajuts als estudis als alumnes de màster, postgrau i cursos d’especialització (PAEM), que consisteix en descomptes en l’import de la matrícula. Aquest programa, com indica el seu nom, representa un ajut per afrontar el cost dels estudis de màster, postgrau i cursos d’especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 50 % de l’import total del programa i s’atorguen en funció de l’expedient acadèmic de l’alumne, la vinculació que té amb la UAO CEU i la situació familiar.

Per dur a terme el procés de sol·licitud d’ajuts als estudis, l’alumne haurà d’entregar l’imprès d’aquesta sol·licitud emplenat, juntament amb la documentació requerida, al Servei d’Admissions de Màster de la UAO CEU.

La data límit per presentar aquestes sol·licituds és el mes de setembre, per als programes que comencin el mes d’octubre, i el mes de desembre, per als programes que comencin el mes de gener. Per els ajuts ordinaris el termini finalitzarà en el mes de juliol, amb el tancament del període ordinari d’admissió en els programes de màster que comencin en el mes d’octubre. Per els programes que s’iniciïn el mes de gener, el termini serà en el mes de novembre anterior. La sol·licitud d’ajut només s’acceptarà en els terminis establerts.

Els ajuts del PAEM no són acumulables entre si, ni es poden aplicar sobre la taxa de gestió CEU.

La compatibilitat de les sol·licituds d’ajuts del PAEM està d’acord amb la legislació vigent del Govern d’Espanya en matèria de beques segons l’article 46 del BOE-A-2012-10850, del 14 d’agost de 2012.

 

 
Documentació
 • Normativa ajuts postgraus
  PDF
 • Annex normativa postgraus
  PDF
 • Annex II màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
  PDF
 • Sol·licitud ajuts postgraus
  PDF

Beques per mèrit acadèmic

Ajuts d'excel·lència acadèmica
 • Per a estudiant de l'EEES o llicenciats en la UE, la Universitat Abat Oliba CEU premia l'excel·lència acadèmica amb una beca consistent en el descompte del 30 % en el cost de la matrícula del màster o postgrau. La concessió de la Beca d'Excel·lència Acadèmica exigeix la superació de totes les matèries cursades durant els estudis de grau o llicenciatura amb una mitjana ponderada final de 8,5 a l'expedient.
 • Per a estudiants procedents de sistemes universitaris de fora de l'EEES la Universitat Abat Oliba CEU premia l'excel·lència acadèmica amb dues beques per programa consistents en el descompte del 10 % en el cost de la matrícula del màster o postgrau. La concessió de la Beca d'Excel·lència Acadèmica exigeix la superació de totes les matèries cursades durant els estudis de grau/llicenciatura amb una mitjana ponderada final de 9 en expedient.

Ajuts per circumstàncies personals i econòmiques

Ajuts ordinaris

Aquesta modalitat d’ajut a l’estudi va dirigida a l’alumnat dels màsters de la Universitat Abat Oliba CEU.

Les beques ordinàries atenen  a sol·licituds en funció de les possibilitats econòmiques de les famílies i consisteixen en descomptes percentuals que oscil·len entre el 10 i el 30 % de l’import de la matrícula. La concessió de l’ajut ordinari està condicionada tant per la renda familiar com per la disponibilitat de la dotació pressupostària de la Universitat Abat Oliba CEU en el moment de la sol·licitud.

Ajut per a l'alumne encarregat de l'aula

Les beques per a l'alumne "encarregat de l'aula" consisteixen en un descompte percentual del 30 % de l'import de la matrícula. Aquest ajut s'aplicarà en aquells casos en què es consideri necessari per a les exigències concretes de cada programa.

L'alumne "encarregat de l'aula" ajudarà en totes aquelles tasques que siguin necessàries per al correcte desenvolupament del màster o postgrau, col·laborant així amb el coordinador del programa.

Ajut per antics alumnes o fills d'antics alumnes

Els Antics Alumnes CEU i els seus fills es beneficien d'un 10 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització.

Descompte per a treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix als treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores amb què s'hagi firmat conveni, un sistema de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització.

Les condicions d'aquest descompte estaran especificades en el mateix conveni subscrit.

Ajut continuïtat d'estudis

Els alumnes de grau de la Universitat Abat Oliba CEU es beneficien d'un 20 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització, durant els 3 anys posteriors al termini de l'estudi de grau.

Beques i ajuts internacionals

 • International Early Enrolment

  20 beques del 10 % per a candidats internacionals que obtinguin l'admissió abans del 20 de maig i que realitzin un pagament únic.

Ajuts a esportistes d’alt rendiment

La UAO CEU, conscient de las dificultats que implica compatibilitzar les activitats esportives amb els estudis universitaris per als esportistes d’alt rendiment, ha elaborat un programa d’acompanyament i d’ajuts a esportistes universitaris d’alt rendiment.

L’objectiu principal d’aquest programa és aconseguir que el rendiment acadèmic d’aquests estudiants esportistes no es vegi afectat negativament per la realització de la pràctica esportiva. En són destinataris els estudiants de grau, de postgrau, de màster, de programes de doctorat i els estudiants internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU.

Més informació del programa

Acords amb entitats financeres

La Universitat Abat Oliba CEU té establerts convenis amb diverses entitats financeres (Banco Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell), mitjançant els quals els estudiants de postgrau poden sol·licitar crèdits preferents per abonar els drets de matrícula, així com préstecs en condicions especials durant el període d'estudis de postgrau, amb objecte d'adaptar-se a les seves necessitats.