Ajut per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d'especialització.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un programa d'ajuts a l'estudi a l'alumnat de màsters oficials i programes d'especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

girl
Ajuts als estudis de postgrau

Presentació

La UAO CEU ofereix anualment el Programa d’Ajuts als Estudis als alumnes de màster, postgrau i cursos d’especialització (PAEM), que consisteix en descomptes en l’import de la matrícula.

Aquest programa, com indica el seu nom, representa un ajut per afrontar el cost dels estudis de màster, postgrau i cursos d’especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 50 % de l’import total del programa i s’atorguen en funció de l’expedient acadèmic de l’estudiant, la vinculació que té amb la UAO CEU i la situació familiar.

Per dur a terme el procés de sol·licitud d’ajuts als estudis, l’alumne o alumna ha de lliurar l’imprès d’aquesta sol·licitud degudament emplenat, juntament amb la documentació requerida, al Servei d’Admissions de Màster de la UAO CEU de manera presencial, en la mesura que sigui possible, o a l'adreça de correu electrònic següent: master@uao.es.

La data límit per presentar aquestes sol·licituds són els quinze dies naturals anteriors a l’inici de cada programa.

Els ajuts del PAEM no són acumulables entre si, ni es poden aplicar sobre la taxa de gestió CEU.

La compatibilitat de les sol·licituds d’ajuts del PAEM està d’acord amb la legislació vigent del Govern d’Espanya en matèria de beques segons l’article 46 del BOE-A-2012-10850, del 14 d’agost de 2012.

 

Documentació
 • Normativa ajuts postgraus
  PDF
 • Annex normativa postgraus
  PDF
 • Annex II màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
  PDF
 • Sol·licitud ajuts postgraus
  PDF

Beques per mèrit acadèmic

Ajuts d'excel·lència acadèmica
 • Per a estudiant de l'EEES o llicenciats en la UE, la Universitat Abat Oliba CEU premia l'excel·lència acadèmica amb una beca consistent en el descompte del 30 % en el cost de la matrícula del màster o postgrau. La concessió de la Beca d'Excel·lència Acadèmica exigeix la superació de totes les matèries cursades durant els estudis de grau o llicenciatura amb una mitjana ponderada final de 8,5 a l'expedient.
 • Per a estudiants procedents de sistemes universitaris de fora de l'EEES la Universitat Abat Oliba CEU premia l'excel·lència acadèmica amb dues beques per programa consistents en el descompte del 10 % en el cost de la matrícula del màster o postgrau. La concessió de la Beca d'Excel·lència Acadèmica exigeix la superació de totes les matèries cursades durant els estudis de grau/llicenciatura amb una mitjana ponderada final de 9 en expedient.

Ajuts per circumstàncies personals i econòmiques

Ajuts ordinaris

Aquesta modalitat d’ajut a l’estudi va dirigida a l’alumnat dels màsters de la Universitat Abat Oliba CEU.

Els ajuts ordinaris consisteixen en quatre beques per programa, dues beques del 25 % i dues beques del 15 % de descompte de l'import de la matrícula. La concessió d'aquests ajuts està condicionada tant a la renda familiar com a la disponibilitat de la dotació pressupostària de la UAO CEU en el moment de la sol·licitud. A més, les sol·licituds s'atenen per rigorós ordre de petició.

Ajut per a l'alumne encarregat de l'aula

Les beques per a l'alumne "encarregat de l'aula" consisteixen en un descompte percentual del 30 % de l'import de la matrícula. Aquest ajut s'aplicarà en aquells casos en què es consideri necessari per a les exigències concretes de cada programa.

L'alumne "encarregat de l'aula" ajudarà en totes aquelles tasques que siguin necessàries per al correcte desenvolupament del màster o postgrau, col·laborant així amb el coordinador del programa.

Ajut per antics alumnes o fills d'antics alumnes

Els Antics Alumnes CEU i els seus fills es beneficien d'un 10 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització.

Descompte per a treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix als treballadors d'empreses i membres d'entitats col·laboradores amb què s'hagi firmat conveni, un sistema de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització.

Les condicions d'aquest descompte estaran especificades en el mateix conveni subscrit.

Ajut continuïtat d'estudis

Els alumnes de grau de la Universitat Abat Oliba CEU es beneficien d'un 20 % de descompte en l'import de la matrícula dels màsters, postgraus i cursos d'especialització, durant els 3 anys posteriors al termini de l'estudi de grau.

Beques i ajuts internacionals

 • International Early Enrolment

  Beques del 10 % en la matrícula de primer curs per a candidats internacionals que facin la reserva de plaça abans del 30 de juny.

Requisits i condicions

El programa International Early Enrolment és un programa d'ajuts econòmics mitjançant descomptes directes en l'import de la matrícula dels postgraus de la UAO CEU. Suposa una reducció directa del 10 % en l'import dels crèdits del programa de postgrau per a la persona que sol·licita l'ingrés.
 
Tots els estudiants que sol·licitin ajuts del programa International Early Enrolment han de tenir l'admissió activa en algun dels programes de postgrau de la Universitat Abat Oliba CEU. Per això han d'haver acreditat que han cursat estudis universitaris oficials als seus països d'origen, mitjançant la còpia del títol de llicenciatura i l'acreditació de l'oficialitat. Se'n pot certificar l'oficialitat mitjançant el segell de postil·la de la Haia, el certificat estatal d'oficialitat, el segell de l'ambaixada d'Espanya al país en què s'ha obtingut el títol o certificat o amb segell oficial de la mateixa universitat d'origen que n'acrediti l'oficialitat.

El nombre d'ajuts del programa és limitat i els requisits de concessió queden subjectes a la data de presentació de la sol·licitud i a la valoració de la persona candidata en el procés d'admissió de la Universitat.

Per sol·licitar els ajuts de l'International Early Enrolment cal acreditar:

 • formulari emplenat (sol·lcitar-lo a master@uao.es)
 • reserva de plaça
 • certificat d'oficialitat del títol d'origen

Les sol·licituds s'han de presentar al Servei d'Admissió de Postgrau. Es poden enviar físicament al Departament de Postgraus o virtualment, per correu electrònic (master@uao.es), adjuntant-hi els documents de petició escanejats. 

Ajuts a esportistes d’alt rendiment

La UAO CEU, conscient de las dificultats que implica compatibilitzar les activitats esportives amb els estudis universitaris per als esportistes d’alt rendiment, ha elaborat un programa d’acompanyament i d’ajuts a esportistes universitaris d’alt rendiment.

L’objectiu principal d’aquest programa és aconseguir que el rendiment acadèmic d’aquests estudiants esportistes no es vegi afectat negativament per la realització de la pràctica esportiva. En són destinataris els estudiants de grau, de postgrau, de màster, de programes de doctorat i els estudiants internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU.

Més informació del programa

Acords amb entitats financeres

La Universitat Abat Oliba CEU té establerts convenis amb diverses entitats financeres (Banco Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell), mitjançant els quals els estudiants de postgrau poden sol·licitar crèdits preferents per abonar els drets de matrícula, així com préstecs en condicions especials durant el període d'estudis de postgrau, amb objecte d'adaptar-se a les seves necessitats.