馃帗 Beques i ajuts de grau | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Ajuts als estudis de grau

Presentaci贸

Fa m茅s de 80 anys que el grup CEU treballa per la formaci贸 universit脿ria dels joves. 脡s la instituci贸 educativa privada espanyola que inverteix m茅s diners en beques i ajuts. Assumeix volunt脿riament el repte de que cap dels seus estudiants, amb capacitat i motivaci贸 suficients, deixi de cursar una carrera universit脿ria per raons econ貌miques.

La Universitat Abat Oliba CEU est脿 compromesa amb la cultura de l'esfor莽 i la superaci贸. Creiem en el valor de donar oportunitats a tots aquells que tenen una meta i lluiten per assolir-la.

Oferim a tots els nostres alumnes la possibilitat de sol路licitar ajuts a l'estudi en funci贸 dels seus m猫rits acad猫mics, circumst脿ncies personals i econ貌miques mitjan莽ant el Programa propi d'Ajuts a l'Estudi (PAEM) per als estudis de grau i el Programa d'ajuts a l'estudi a l'alumnat de m脿sters oficials i programes d'especialitzaci贸 (PAEM), basat en descomptes i ajuts p煤blics i privats.

Tanmateix, disposa de premis i beques que es nodreixen de recursos propis i aportacions d'institucions col路laboradores.

 

Documentaci贸

Beques per m猫rit acad猫mic

CEU Merit Program

La Universitat Abat Oliba CEU t茅 un programa de beques propi que ofereix  80 beques per a totes les titulacions de grau amb les seg眉ents caracter铆stiques:

Una aposta clara pel talent

La concessi贸 de la beca implica que el candidat ser脿 beneficiari d鈥檜na de les seg眉ents l铆nies d鈥檃juts:

 • Beca CEU Merit Program 100: gratu茂tat total dels estudis en la titulaci贸 que s鈥檋a escollit.
 • Beca CEU Merit Program: reducci贸 de les taxes acad猫miques indicades per a la titulaci贸 que s鈥檋a escollit (entre el 50 % i el 65 %).

Garantia de renovaci贸 curs a curs

La beca CEU Merit Program es renova autom脿ticament curs a curs sempre que es compleixin les condicions fixades. En entrar a formar part d鈥檃quest programa de beques CEU, si el rendiment acad猫mic de l鈥檈studiant 茅s l鈥檈stablert a les bases, la beca es prorrogar脿 del principi al final de la carrera. Un comprom铆s del CEU amb tot el per铆ode de formaci贸 en el grau universitari escollit.

El temps juga a favor teu

Al juny, abans de les proves d鈥檃cc茅s al sistema universitari (PAU), es comunicar脿 la concessi贸 de les beques. D'aquesta manera, s'encaren les proves d'acc茅s amb m茅s tranquil路litat sabent que es t茅 la pla莽a amb beca a la UAO CEU.

Requisits

Per concedir les beques, la Comissi贸 estudiar脿 els seg眉ents m猫rits rellevants per a la valoraci贸 dels candidats:

 • Tenir una nota superior a la resta de candidats i valorada com a excel路lent per la Comissi贸
 • Acreditar el domini d'un o diversos idiomes (opcional)
 • Nivell de la renda familiar
 • El Treball de Recerca de Batxillerat (opcional)
 • Les activitats socials i extracurriculars desenvolupades pel candidat (opcional)

Documentaci贸 a presentar

 • DNI
 • Certificat acad猫mic de 3r, 4r, 1r de Batxillerat i nota mitjana de les dues primeres avaluacions de 2n de Batxillerat*
 • Declaraci贸 de la renda de l'煤ltim exercici fiscal
 • Documents acreditatius de nivell d'idiomes (opcional)
 • Treball de Recerca de Batxillerat (opcional)
 • Documentaci贸 que acrediti l'activitat social i extracurricular i/o cartes de recomanaci贸 i/o carta de motivaci贸 personal (opcional)

*Abans del 3 de juny, els candidats hauran de presentar la nota global de 2n de Batxillerat. En cas d'acc茅s mitjan莽ant altres vies diferents del batxillerat, adjuntar el document acreditatiu de la via d'acc茅s corresponent i la nota mitjana obtinguda en aquests estudis.

 

Convocat貌ries

 • 1a convocat貌ria

- 3 de juny: data l铆mit per a la presentaci贸 de sol路licituds i documentaci贸

- 8 de juny: comunicaci贸 de la resoluci贸 de les beques

 

 • 2a convocat貌ria

- 29 de juny: data l铆mit per a la presentaci贸 de sol路licituds i documentaci贸

- 3 de juliol: comunicaci贸 de la resoluci贸 de les beques

 

Consulta el preu per curs de cada titulaci贸 del programa de beques CEU Merit Program

Bases CEU Merit Program


Fullet CEU Merit Program
Inscripci贸
Matr铆cula d'Honor

Els ajuts a la matr铆cula d鈥檋onor consisteixen en descomptes en el cost de la matr铆cula i es concedeixen segons els m猫rits en l鈥檈xpedient acad猫mic. Aquests descomptes s鈥檃pliquen autom脿ticament sobre la matr铆cula del curs seg眉ent. S贸n gratu茂ts el mateix nombre de cr猫dits que els que s鈥檋an qualificat com a matr铆cula d鈥檋onor.

La concessi贸 d鈥檃quests ajuts el primer curs dels estudis requereix acreditar la qualificaci贸 de matr铆cula d鈥檋onor en els estudis previs a l鈥檃cc茅s universitari.

Beques per circumst脿ncies econ貌miques i personals

 

 

Ajuts a la fam铆lia

Els ajuts a la fam铆lia consisteixen en descomptes del 15 % en el cost de la matr铆cula i es concedeixen segons la condici贸 de fam铆lia nombrosa o monoparental dels alumnes, amb independ猫ncia del nivell de renda. Aquest percentatge no s鈥檃plica amb car脿cter retroactiu als alumnes matriculats a la UAO CEU abans del curs 2015-2016.

Ajuts a les fam铆lies nombroses que tinguin m茅s de dos fills matriculats a la UAO CEU: a partir del tercer fill s鈥檃plica el 30 % de descompte en el cost de la matr铆cula sense que expiri aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. A partir del quart fill, s鈥檃plica el 70 % de descompte en el cost de la matr铆cula sense que expiri aquest dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. Aquesta modalitat nom茅s 茅s aplicable a la Normativa d鈥檈studis de grau.

La concessi贸 o renovaci贸 d鈥檃juts a la fam铆lia requereix l鈥檃creditaci贸 de la condici贸 de fam铆lia nombrosa o monoparental i la superaci贸 del 100 % dels cr猫dits matriculats.


Ajuts per a Antics Alumnes o fills d鈥橝ntics Alumnes

Els ajuts als antics alumnes o als fills dels antics alumnes del grup CEU, adre莽ats a aquests membres, consisteixen en descomptes del 10 % en el cost de la matr铆cula dels estudis de grau i es concedeixen amb independ猫ncia del nivell de renda.

La concessi贸 o renovaci贸 d鈥檃quests ajuts requereix la superaci贸 del 100 % dels cr猫dits matriculats.


Ajuts als alumnes dels Col路legis de la Fundaci贸 Abat Oliba

Els ajuts als alumnes de nou acc茅s provinents de les escoles de la Fundaci贸 Abat Oliba, havent finalitzat els seus estudis de 2n curs de batxillerat en el centre, consisteixen en descomptes entre el 10 % i el 50 % en el cost de la matr铆cula dels estudis de grau i es concedeixen en justificar la condici贸 d鈥檃ntic alumne en algun d鈥檃quests centres.

La renovaci贸 d鈥檃quests ajuts requereix l鈥檃creditaci贸 de la condici贸 d鈥檃ntic alumne d鈥檃lguna de les escoles de la Fundaci贸 Abat Oliba i la superaci贸 del 100 % dels cr猫dits matriculats.

 

Ajuts ordinaris

Els ajuts ordinaris consisteixen en dotacions que es descompten del cost de la matr铆cula i que v茅nen determinades pel pressupost de la UAO CEU. Les concessions d鈥檃quests ajuts depenen de la  situaci贸 econ貌mica de l鈥檃lumne i la seva fam铆lia.

La concessi贸 o renovaci贸 d鈥檃quests ajuts requereix l鈥檃creditaci贸 de la renda, la superaci贸 del 100% dels cr猫dits matriculats i el compliment de les prestacions obligat貌ries de les hores assignades corresponents.

Oferta d鈥檃juts ordinaris:

 

 • Ajuts de 3.000 鈧
 • Ajuts de 2.500 鈧
 • Ajuts de 2.000 鈧
 • Ajuts de 1.500 鈧
 • Ajuts de 1.000 鈧

El nombre d鈥檃juts ordinaris en cada categoria el determina anualment la Ger猫ncia de la UAO CEU, en funci贸 de la disponibilitat pressupost脿ria.

Per determinar el tipus d鈥檃jut que es concedeix, s鈥檃plica el criteri de renda m脿xima per membre de la unitat familiar del sol路licitant, que es determina anualment.

Ajuts continu茂tat d'estudis

Els alumnes que hagin finalitzat els estudis d鈥檜n grau a la UAO CEU i vulguin estudiar-ne un altre es poden beneficiar d鈥檜n 20 % de descompte en l鈥檌mport de la matr铆cula del segon grau, si s鈥檋i matriculen durant els tres anys posteriors a la finalitzaci贸 dels estudis.

La Comissi贸 d鈥橝juts a l鈥橢studi es reserva la decisi贸 de la concessi贸 d鈥檃quest ajut a un alumne que hagi aprovat totes les assignatures del primer grau cursat, excepte el Treball de Final de Grau (TFG). En aquest cas, juntament amb la sol路licitud de la beca, l鈥檃lumne haur脿 de presentar el comprovant de la realitzaci贸 de la matr铆cula del TFG i s鈥檋aur脿 de comprometre a aprovar-lo al llarg de el curs acad猫mic seg眉ent. Aix铆 mateix, per a la renovaci贸 de la beca ser脿 indispensable haver aprovat aquest TFG.

La renovaci贸 d鈥檃quest ajut requereix la superaci贸 del 100 % dels cr猫dits matriculats del grau.

Beques d'entitats col路laboradores

 

 

 

Ajuts JOSEP DAMM

Josep Damm ofereix cinc beques de 3 000 鈧 destinades als estudiants de la UAO CEU amb millor expedient acad猫mic i en funci贸 de les seves circumst脿ncies econ貌miques. La seva concessi贸 o posterior renovaci贸 exigeix la superaci贸 de totes les mat猫ries cursades durant l鈥檃ny anterior amb una mitjana acad猫mica de 7, atenent al nivell de renda i patrimoni.

Ajuts FUNDACI脫 JES脷S SERRA

La Fundaci贸 Jes煤s Serra ofereix dues beques de 6.000鈧 als alumnes de la UAO CEU provinents dels centres educatius amb equips guanyadors o finalistes del Campionat Escolar de Tennis de Catalunya, organitzat per la Fundaci贸 Jes煤s Serra i la UAO CEU, amb la col路laboraci贸 de la Federaci贸 Catalana de Tennis. La renovaci贸 de les beques Fundaci贸 Jes煤s Serra requereix la superaci贸 de totes les assignatures matriculades durant l鈥檃ny acad猫mic anterior. A partir del curs 2017-2018, aquests ajuts no es concediran als alumnes de nou ingr茅s.

Ajuts SELECTA ESPA脩A

El Grupo Selecta ofereix dues beques de 3 000 鈧 destinades als estudiants de la UAO CEU amb millor expedient acad猫mic i en funci贸 de les seves circumst脿ncies econ貌miques. La seva concessi贸 o posterior renovaci贸 exigeix la superaci贸 de totes les mat猫ries cursades durant l鈥檃ny anterior amb una mitjana acad猫mica de 7, atenent al nivell de renda i patrimoni.

Beques i ajuts internacionals

La Universitat Abat Oliba CEU, en la seva aposta clara pel talent, t茅 un programa de beques propi per a alumnes internacionals.

 

FINANCIAL AID EXCELLENCE: la UAO CEU ofereix 30 beques internacionals per a totes les titulacions de grau que impliquen una reducci贸 del 50 % de les taxes acad猫miques indicades per a la titulaci贸 escollida.

 

 • Garantia de renovaci贸 curs a curs: la beca Financial Aid Excellence es renova autom脿ticament curs a curs sempre que es compleixin les condicions fixades.
 • El temps juga a favor teu: al juny, abans de les proves d'acc茅s al sistema universitari (PAU), es comunicar脿 la concessi贸 de les beques. D'aquesta manera, s'afronten les proves d'acc茅s amb m茅s tranquil路litat sabent que es t茅 la pla莽a amb beca en la UAO CEU.
 • Sol路licitud: poden sol路licitar-la tots els estudiants internacionals que tinguin una nota mitjana de 8,5 en primer de batxillerat o equivalent (pen煤ltim curs de preparaci贸 d'acc茅s a la universitat).

 

Convocat貌ries

 • 1a convocat貌ria: 

- 3 de juny: data l铆mit per a la presentaci贸 de sol路licituds i documentaci贸

- 8 de juny: comunicaci贸 de la resoluci贸 de les beques

 

 • 2a convocat貌ria:

- 29 de juny: data l铆mit per a la presentaci贸 de sol路licituds i documentaci贸

- 3 de juliol: comunicaci贸 de la resoluci贸 de les beques

 

INTERNATIONAL EARLY ENROLMENT: beques del 10 % en la matr铆cula de primer curs per a candidats internacionals que facin la reserva de pla莽a abans del 30 de juny.

Requisits i documentaci贸

Per concedir les beques la Comissi贸 estudiar脿 els seg眉ents m猫rits rellevants per a la valoraci贸 dels candidats:

 • Tenir una nota superior a la resta de candidats i valorada com a excel路lent per la Comissi贸
 • Acreditar el domini d'un o varios idiomes (opcional)
 • Les activitats socials i extracurricularesdesenvolupades pel candidat (opcional)

Documentaci贸 a presentar:

 • Document d'identitat o Passaport
 • Certificaci贸 acad猫mica del pen煤ltim any/curso de l'educaci贸 pr猫via a la universitat i nota mitjana del mateix.

 

 • Documents acreditatius de nivell d'idiomes (opcional).
 • Documentaci贸 que acrediti l'activitat social i extracurricular i/o cartes de recomanaci贸 i/o carta de motivaci贸 personal (opcional).

Abans del 3 de juny, els candidats hauran de presentar la nota mitjana de l'煤ltim any/curso de l'educaci贸 pr猫via a la universitat.

 • 3 de juny: data l铆mit per a la presentaci贸 de sol路licituds i documentaci贸
 • 8 de juny: comunicaci贸 de la resoluci贸 de les beques
 • Segona convocat貌ria: 29 de juny (data l铆mit per presentar les sol路licituds i la documentaci贸) i 3 de juliol (comunicaci贸 de la resoluci贸 de les beques).

 

Consulta el preu per curs de cada titulaci贸 de la Financial Aid Excellence
Bases Financial Aid Excellence

M茅s informaci贸 en el Servei d'Informaci贸 i Orientaci贸 a futursalumnes@uao.es

Ajuts a la fam铆lia

Els ajuts a la fam铆lia consisteixen en descomptes del 15 % en el cost de la matr铆cula i es concedeixen segons la condici贸 de fam铆lia nombrosa o monoparental dels alumnes, amb independ猫ncia del nivell de renda. En cas de fam铆lia nombrosa de categoria especial (a partir de cinc fills), s'hi aplica un 20 %. Aquest percentatge no s'aplica amb car脿cter retroactiu als alumnes matriculats a la UAO CEU abans del curs 2019-2020.

Ajuts a les fam铆lies nombroses que tinguin m茅s de dos fills matriculats a la UAO CEU: a partir del tercer fill s'aplica el 30 % de descompte en el cost de la matr铆cula, sense que expiri el dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. A partir del quart fill, s'aplica un 70 % de descompte en el cost de la matr铆cula, sense que expiri el dret quan algun dels fills acabi els estudis a la UAO CEU. Aquesta modalitat nom茅s 茅s aplicable a la normativa d'estudis de grau.

La concessi贸 o renovaci贸 d'ajuts a la fam铆lia requereix l'acreditaci贸 de la condici贸 de fam铆lia nombrosa o monoparental i la superaci贸 del 100 % dels cr猫dits matriculats.

Ajuts a la discapacitat

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat de sol路licitar ajuts a l'estudi en funci贸 de les seves circumst脿ncies personals, econ貌miques i m猫rits acad猫mics mitjan莽ant el Programa d'Ajuts a l'Estudi PAE.

La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, d贸na suport a les persones amb discapacitat a trav茅s del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya). Pots descarregar-te la guia d'atenci贸 dels estudiants amb discapacitat a la Universitat.

Si desitges m茅s informaci贸, pots posar-te en contacte amb el Servei d'Ajuts a l'Estudi, per tel猫fon, al 93 254 09 00 o b茅 a trav茅s del seg眉ent correu electr貌nic: ajutsalestudi@uao.es

Beques oferides per entitats p煤bliques:


 

Beques ofertes per entitats privades

AJUTS A L'ALLOTJAMENT

Atenci贸 personalitzada per a tots els estudiants que necessitin allotjament.

Poden assessorar-se al Servei d鈥橧nformaci贸 per tal de con猫ixer la resid猫ncia que millor s鈥檃dapta a les seves necessitats.

Els alumnes de nou ingr茅s a la Universitat Abat Oliba CEU poden tramitar la seva sol路licitud d鈥檃juts a l鈥檃llotjament en els terminis fixats al calendari d鈥檃dmissions.

En el cas dels professors, estudiants de curta estada, estudiants de cursos d鈥檈stiu, alumnes estrangers o alumnes de cursos avan莽ats, es pot sol路licitar informaci贸 sobre la nostra selecci贸 d鈥檃llotjament alternatiu, que inclou hotels, pisos compartits o habitatges particulars en r猫gim tutelat:

Col路legis majors

Col路legi Major Universitari Mater Salvatoris

Ofereix vuit beques del 10 % sobre el cost anual de l鈥檈stada de curs complet.

Barcelona Web

Col路legi Major Universitari Pedralbes

Ofereix 6 beques per valor del 15 % del cost anual en habitaci贸 individual en r猫gim de pensi贸 completa, amb l鈥檕pci贸 de complementar amb beques de col路laboraci贸 pr貌pies del col路legi major.

Barcelona Web

Col路legi Major Universitari Lestonnac

Ofereix 4 beques amb un descompte del 10 % de l鈥檌mport mensual en habitaci贸 doble, 4 beques amb un descompte del 20 % de l鈥檌mport de la matr铆cula i un 5 % de descompte de l鈥檌mport mensual en habitaci贸 individual 鈥淧remium鈥 per a alumnes de grau, 2 beques amb un descompte del 25 % de l鈥檌mport de la matr铆cula i un 5 % de descompte de l鈥檌mport mensual en habitaci贸 individual 鈥淓st脿ndard鈥 o 鈥淧remium鈥 per a alumnes de postgrau.

Barcelona Web
Resid猫ncies

Resid猫ncia mixta Anna Ravell

Ofereix tres ajuts que consisteixen en un descompte del 25 % sobre l鈥檌mport anual en r猫gim d鈥檃llotjament i esmorzar en habitaci贸 doble.

Barcelona Web

Resid猫ncia femenina Emilie de Villeneuve

Ofereix tres ajuts que consisteixen en un descompte del 25 % sobre l鈥檌mport anual en r猫gim d鈥檃llotjament i esmorzar en habitaci贸 doble.

Barcelona Web

Resid猫ncia Mestral Mar

Ofereix dues beques del 25 % sobre l鈥檌mport anual en r猫gim d鈥檃llotjament i esmorzar en habitaci贸 doble.

Barcelona Web

Resid猫ncia Rusc

Ofereix dues beques del 25 % sobre l鈥檌mport anual en r猫gim d鈥檃llotjament i esmorzar en habitaci贸 doble.

Barcelona Web

Resid猫ncia mixta La Salle Bonanova

Atorga 10 beques per valor del 50 % de la matr铆cula de l鈥檈stada en curs complet i 10 beques per valor del 10 % del cost anual en habitaci贸 doble. Les 20 beques s贸n en r猫gim de pensi贸 completa.

Barcelona Web

Resid猫ncia femenina Roca

Atorga 20 ajuts del 100 % de la matr铆cula i 4 beques del 10 % sobre l鈥檌mport anual en habitaci贸 doble i en r猫gim de pensi贸 completa.

Barcelona Web

Resid猫ncia Universit脿ria Sarri脿

Ofereix tres beques del 10 % de descompte sobre la tarifa mensual en habitaci贸 doble compartida per a alumnes de la UAO CEU. Dues beques per a estudiants de grau i una del mateix valor per a doctorats, investigadors i m脿ster.

Barcelona Web

Resid猫ncia universit脿ria Augusta

Atorga 4 beques del 10 % del cost anual de l鈥檈stada de curs complet i habitaci贸 doble, i 4 beques del 10 % del cost anual de l鈥檈stada de curs complet i habitaci贸 individual. Les 8 beques s贸n en r猫gim de pensi贸 completa. Tots els futurs alumnes de la UAO CEU gaudiran d鈥檜n 50 % de l鈥檌mport de matr铆cula.

Barcelona Web

Resid猫ncia ONIX

Ofereix tres beques del 10 % del cost anual de l鈥檈stada de curs complet. Els beneficiaris d鈥檃questes beques seran alumnes matriculats a la UAO CEU.

Barcelona Web

Resid猫ncia Josep Manyanet

Ofereix 5 beques del 10 % del cost anual de l'estada de curs complet en r猫gim de pensi贸 completa, aix铆 com 10 beques del 50 % de la inscripci贸. Els beneficiaris d'aquestes beques seran alumnes matriculats a la UAO CEU i ser脿 aplicable nom茅s si s'allotgen en r猫gim de pensi贸 completa.

Barcelona Web

Resid猫ncia RESA

ofereix cinc beques del 10 % del cost anual d e l鈥檈stada de curs complet, tres per a alumnes de grau i dues per a estudiants de m脿ster, totes aquestes per a alumnes que s鈥檃llotgin en la modalitat Estudio Classic (exclosos el consum el猫ctric i aigua).

Barcelona Web

Resid猫ncia mixta 脌gora BCN

Ofereix deu ajuts que consisteixen en un descompte del 25 % sobre l鈥檌mport anual en r猫gim d鈥檃llotjament i esmorzar i habitaci贸 doble.

Barcelona Web

Resid猫ncia mixta Erasmus Gr脿cia

Atorga cada curs acad猫mic 60 beques del 50 % en la matr铆cula i el 6 % en la mensualitat de l鈥檈stada de curs complet. Per als alumnes que s鈥檌ncorporin del gener al juny, la beca consisteix en el 50 % en la matr铆cula i del 6 % en la mensualitat. (Estades puntuals 15 % sobre el cost).

Barcelona Web

Ajuts a esportistes d鈥檃lt rendiment

La UAO CEU, conscient de las dificultats que implica compatibilitzar les activitats esportives amb els estudis universitaris per als esportistes d鈥檃lt rendiment, ha elaborat un programa d鈥檃companyament i d鈥檃juts a esportistes universitaris d鈥檃lt rendiment.

L鈥檕bjectiu principal d鈥檃quest programa 茅s aconseguir que el rendiment acad猫mic d鈥檃quests estudiants esportistes no es vegi afectat negativament per la realitzaci贸 de la pr脿ctica esportiva. En s贸n destinataris els estudiants de grau, de postgrau, de m脿ster, de programes de doctorat i els estudiants internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU.

M茅s informaci贸 del programa

Beques d'emprenedoria

Santander Universities Students: programa experimental d'emprenedoria dissenyat per ajudar els estudiants de pregrau a pensar i actuar amb esperit empresarial a trav茅s de la metodologia Entrepreneurial Thought & Action庐, 煤nica de Babson. Per a m茅s informaci贸, cliqueu aqu铆

Santander Universities Students - Innolab Workshop - Seizing Opportunities in Fintech: formaci贸 que proporciona una experi猫ncia d'aprenentatge valuosa per als emprenedors que tinguin inter猫s a comen莽ar negocis nous i innovadors aprofitant les oportunitats i el potencial de FinTech. Podran impulsar la seva carrera empresarial a trav茅s de confer猫ncies interactives, visites a empreses i tornejos d'innovaci贸. Per a m茅s informaci贸, cliqueu aqu铆.

Beques i ajuts oficials

Beques del Ministeri d'Educaci贸

Beques de la Generalitat de Catalunya (AGAUR)

Ajuts a esportistes d'alt rendiment

Destinades a l鈥檃lumnat amb domicili familiar a Catalunya i que cursa estudis en una universitat catalana. Principals tipus d鈥檃juts:

 • Beques i ajuts per cursar estudis universitaris de grau: destinades a l鈥檃lumnat que cursa els estudis a la seva mateixa comunitat aut貌noma. A Catalunya s贸n gestionades per l'AGAUR (Ag猫ncia de Gesti贸 d鈥橝juts Universitaris i de Recerca)
 • Beques i ajuts a la mobilitat dels estudiants de grau: destinades a aquelles persones que estudien a una universitat d鈥檜na comunitat aut貌noma diferent de la del seu domicili familiar.
   
  • Beca de matr铆cula o exempci贸 de preus p煤blics
  • Ajut de transport urb脿
  • Ajut de despla莽ament, que 茅s incompatible amb el de transport urb脿 i amb el de resid猫ncia
  • Ajut de resid猫ncia
  • Ajut per a material did脿ctic
  • Ajut compensatori

ASSEGURANCES

Asseguran莽a de continu茂tat d'estudis
Tots els nostres alumnes de grau tenen una asseguran莽a de continu茂tat d'estudis que, en cas de defunci贸 d'algun dels seus tutors legals (pare, mare o cap de fam铆lia) en el transcurs dels seus estudis, els cobreix la totalitat del pagament d'aquests, des del curs en qu猫 es trobi l'alumne en el moment de la defunci贸 fins a la finalitzaci贸 de l'escolaritat a la UAO CEU.