Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU informa als Usuaris que ha procedit a crear un perfil a la Xarxa Social Facebook amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU: G63095848

Carrer Bellesguard 30, 08022 Barcelona, ESPANYA

Nº Registre de fundacions: 1829

secretariageneral@ceu.es

http://www.uaoceu.es

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, d’acord amb el títol III LOPD i del RDLOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

- Drets d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA CEU n’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes. Aquest dret vindrà defensat per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

- Dret de Rectificació: és el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà ser satisfet en relació a aquella informació que es trobi sota el contra de la Fundació privada abat oliba ceu (per exemple, eliminar els comentaris publicats al propi perfil). Normalment, aquest dret haurà de ser exercit davant de la Xarxa Social.

- Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció de les previstes en altres lleis aplicables que determinin la obligatorietat de la conservació d’aquestes, en temps i forma. Aquest dret podrà ser exercit, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobi unit.

- Dret d’Oposició: és el dret de l’Usuari a que no es digui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cesi el tractament d’aquestes per part de la UNIVERSTAT ABAT OLIBA CEU. Com al dret de cancel·lació, es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil al qual es trobi unit.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, s’haurà de complir amb els següents requisits:

1.- Presentació d’dun escrit dirigit a Secretaria General FUSP-CEU, direcció C/ Tutor nº35 - 28008 Madrid o bé per correu electrònic a lopd@ceu.es.

2.- L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercisi haurà de complir els següents requisits legals:

Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària d’identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així como el documento acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre i quan s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Petició a on es concreta la sol·licitud. (Exercici que es sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a cap fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només es facilitarà la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai se li podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ho ha d’enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.

- Domicili a efecte de notificacions.

- Data i firma del sol·licitant

- Documents acreditatius de la petició que formula.

3.- La persona interessada ha d’utilitzar qualsevol medi que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’Usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, podrà publicar en aquesta comentaris, enllaços, imatges, o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que suporti la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, n’haurà de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual, o comptar amb els consentiment de tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. Que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust o la dignitat, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat l’Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per lo que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin ser publicades a la pàgina no seran guardades en cap fitxer per part de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, on hi podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social per dur-lo a terme, seran publicades en aquesta, complit sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que se li pugui aplicar.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’aquestes.

Publicitat

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU utilitzarà la Xarxa Social per a fer publicitat dels seus productes i serveis. En tot cas, si es decideix a tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook:https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter:https://twitter.com/privacy

Tuenti:https://m.tuenti.com/?m=corporate&func=terms of use

LinkedIn:http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb ft priv

YouTube:http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Google +:http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Issuu:http://issuu.com/legal/terms

Flickr:http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/flickr/