girl
Més de 2 300 convenis de pràctiques a empreses nacionals i internacionals
Pràctiques i ocupació

presentació

El Servei de Pràctiques i Ocupació és responsable de l'orientació professional i facilitador de la inserció laboral dels estudiants i els nous graduats de la Universitat. Gestiona una Borsa de Feina d'àmbit nacional amb més de 2 300 empreses associades com un International Career amb ofertes de pràctiques i primera feina a més de 76 països. Depèn funcionalment del Vicerectorat d'Estudiants.

Els 28 anys d'experiències i d'inserció a la societat civil catalana faciliten una de les funcions més valorades i exigides per part dels alumnes: l'adequada incorporació al món professional.

La transició de l'aula al món laboral no es pot improvisar. A més de la preparació bàsica de l'estudiant, i de la importància que se li dóna a la formació de la persona com individu capaç de treballar en equip i de reaccionar amb el canvi d'entorn, l'alumne va prenent contacte amb la realitat professional durant tota la carrera.

Per això, aquest Servei coordina les següents funcions:

 • Pràctiques externes durant la carrera
 • Orientació professional

Amb aquest coneixement, l'alumne podrà enfocar millor la cerca de la seva primera feina, i encarrilar així més encertadament la seva carrera professional.

Informació relacionada

Pràctiques

Hi ha dues modalitats de pràctiques:

 • Pràctiques obligatòries o pràcticum: aquests programes, inclosos en els plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits a la seva formació acadèmica, afavorint la seva futura inserció laboral.
 • Pràctiques externes voluntàries durant la carrera: aquests programes no estan inclosos als plans d'estudis, sense perjudici de la seva menció posterior en el suplement europeu al títol. Per a l'estudiant, les pràctiques voluntàries són una oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics a la resolució de problemes reals, així com de conèixer les relacions laborals i personals que es creen dins de l'empresa.
Borsa de pràctiques

Empreses

Accedir d'una forma senzilla a la selecció d'alumnes en pràctiques, recentment llicenciats i llicenciats amb diferent nivell d'experiència de les titulacions que oferim.

Estudiants

Diverses possibilitats d'entrar en contacte amb el món laboral que facilitaran l'èxit de la teva transició de la universitat a l'empresa.

Orientació

El Servei de Pràctiques i Ocupació ha ampliat l'àmbit de l'Orientació Professional gràcies a un conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i les universitats catalanes.

L'objectiu del servei és afavorir la inserció en el mercat laboral de les persones beneficiàries mitjançant accions d'orientació i assessorament. Es pretén millorar l'ocupabilitat de l'alumnat a partir de la formació en eines i competències professionals, necessàries per la cerca de treball, mitjançant sessions tant individuals com grupals.

Entre les activitats que s'ofereixen, se'n destaquen:

 • Confecció i supervisió del currículum
 • Revisió de la carta de presentació
 • Preparació per a l'entrevista de feina
 • Definició del perfil professional

Contacto

Despatx 2.15

T. 93 254 09 00

   

Programa CEU EPLUS

El programa de competències per a l’ocupació CEU ePlus potencia el millor de cada alumne per desenvolupar les seves competències i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius professionals. Acompanya l’alumne des del primer semestre del primer curs i es va intensificant fins a l’últim curs en què es realitzen els tallers de competències professionals i la certificació CertiUni. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

El programa engloba

 • El camí cap a l’ocupació
 • Tallers de les competències professionals
 • Pràctiques externes
 • Certificació de competències CertiUni
 • Coaching individual
EL CAMI  CAP A L'OCUPACIÓ

El programa pretén potenciar progressivament les competències professionals i la socialització laboral de l‘estudiant. Aquesta formació aportarà als alumnes les eines necessàries per poder establir els seus objectius professionals i abordar amb major seguretat la seva inserció laboral.


OBJECTIUS DEL PROGRAMA
 • Sensibilitzar l‘estudiant sobre la importància de desenvolupar competències professionals per millorar la seva ocupabilitat
 • Facilitar una formació dinàmica i vivencial perquè li permeti adquirir eines útils per a la inserció professional
 • Fomentar l’autoconeixement de les potencialitats professionals que permetin desenvolupar una correcta estratègia laboral
 • Incrementar la seva confiança davant els reptes professionals
CONTINGUTS
 • Coneix-te  a tu mateix i persegueix el que t’agrada  
 • Fem un CV diferenciador
 • Les claus per trobar la feina que jo vull
 • Com afrontar amb èxit una entrevista de treball
 • Autoconeixement i comunicació (elevator speech)
TALLERS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquests tallers s’emmarquen dins de l’assignatura del pràcticum per tant són realitzats pel 100% dels estudiants i els permeten autoavaluar-se, desenvolupar i tenir el feedback professional de les cinc competències més demandades per als perfils júnior de cada titulació.

El taller té una duració de 30 hores (3 ECTS) i s’imparteix en sessions setmanals de 2 hores o 3 hores segons la titulació.

Les competències per a cada titulació s’han seleccionat tenint en compte les més demandades a les ofertes de treball de la nostra Borsa de Treball i complementat, per disposar de major informació amb les de la Borsa de Treball de Barcelona Activa.

Tipologia del taller i sessions

 • Sessió 1. Concepte de competència, importància i aplicació
 • Sessió 2. Comunicació eficaç
 • Sessió 3. Empatia i comunicació
 • Sessió 4 i 5. Gestió del canvi
 • Sessió 6. Feedback eficaç
 • Sessió 7. Resolució de conflictes
 • Sessió 8. Treball en equip
 • Sessió 9. Empatia
 • Sessió 10 i 11. Entrevistes eficaces
PRÀCTIQUES EXTERNES

Hi ha dues modalitats de pràctiques:

 • Pràctiques obligatòries o prácticum: aquests programes, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint la seva futura inserció laboral.
 • Pràctiques externes voluntàries durant la carrera: aquests programes no estan inclosos als plans d'estudis, sense perjudici de la seva menció posterior al suplement europeu al títol. Per l'estudiant, les pràctiques voluntàries són una oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics a la resolució de problemes reals, així com de conèixer les relaciones laborals i personals que es creen dins de l'empresa.
CERTIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES

A finals de maig, quan tots els alumnes hagin acabat les seves respectives pràctiques, se’ls hi farà una avaluació individualitzada del nivell de competències que han adquirit per mitjà d’unes proves desenvolupades per CertiUni.

Les proves han estat desenvolupades per un equip de psicòlegs i informàtics de l’Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), un centre de I+D+i, ubicat al campus de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i són reconegudes per la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas).

Finalment cadascun d’ells rebrà un certificat oficial amb el nivell de competències que ha adquirit.

La realització d’aquesta certificació permet a l’estudiant enfrontar-se a una àmplia bateria de proves i el dota d’un informe complet del seu perfil competencial que resulta de gran utilitat per afrontar els processos de selecció.

COACHING INDIVIDUAL

En els processos d’orientació laboral dels universitaris es generen múltiples canvis: finalitzar la carrera i des d’aquí iniciar la transició a la vida adulta, a la consecució d’una primera feina. En cada una d’elles, sorgeixen noves emocions que s’han d’aprendre a gestionar per tal d’optimitzar els resultats desitjats.

L’objectiu d’aquestes sessions es promoure el benestar dels alumnes, guiant-los cap a la consecució dels seus objectius.

Per això, oferim sessions de coaching per treballar en el seu desenvolupament i creixement personal. Per iniciar als alumnes en aquest procés, els ajudem a identificar els seus valors, emocions i conductes per poder promoure el canvi i potenciar les habilitats i recursos personals dels quals cada un disposa.

Ha de coexistir confiança, confidencialitat i treball conjunt entre psicòleg-coach i alumne.

Xarxa Universitària per a l'Ocupació UAOCEU

OCUPACIÓ

Borsa de treball

Empreses

El nostre servei de Borsa de Treball li permet accedir d'una forma senzilla a la selecció d'alumnes en pràctiques, recentment llicenciats i llicenciats amb diferent nivell d'experiència de les titulacions que oferim.

Estudiants

A través del nostre servei de Borsa de Treball podràs trobar diverses possibilitats d'entrar en contacte amb el món laboral que facilitaran l'èxit de la teva transició de la universitat a l'empresa.

Borsa de treball internacional
Treball vacacional

Amb el terme Treball Vacacional ens referim a contractes de treball temporal per als períodes de Nadal, vacances d'estiu o caps de setmana. Es tracta per tant de treballs que no interferixen amb el curs acadèmic i als quals poden accedir els alumnes des del primer curs de la llicenciatura. Amb aquests treballs es pretén facilitar als alumnes una manera d'obtenir uns ingressos extra.

Les ofertes d'aquests treballs es publiquen en un tauler d'anuncis general accessible a tots els estudiants que estan donats d'alta en l'aplicació de Borsa de Treball posat que no requereixen un perfil específic d'una titulació en concret.

Ofertes treball vacacionalOrientació
Professional