Qui som
Més de 40 anys d'història

PRINCIPIS I MISSIÓ

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució universitària basada en l’ideari de l’Associació Catòlica de Propagandistes, fundada el 2003 amb seu a la ciutat de Barcelona. La vocació de servei a la societat de Catalunya, d’acord amb el pensament cristià i, per tant, sobre la dignitat inviolable de la persona, és el principi bàsic de les seves iniciatives.

Tota activitat acadèmica de la UAO CEU està inspirada en el Magisteri de l’Església Catòlica i assumeix com a missió “la constant recerca de la veritat mitjançant la investigació, la conservació i la comunicació del saber per al bé de la societat” (Joan Pau II, Ex Corde Ecclesiae, § 30). A aquests principis respon el lema del seu escut: Viam sapientiae monstrabo (Pr. 4, 11), “et guiaré pel camí de la saviesa”.

La UAO CEU aspira a la formació integral dels seus estudiants en un procés educatiu, destinat al progrés en un món global. Per aquest moriu, la UAO CEU contreu el compromís amb la veritat, en la convicció de què “el missatge cristià, en virtut del seu origen, hauria de ser sempre un estímul cap a la veritat i, així, una força contra la pressió el poder i dels interessos” (Benet XVI). És objectiu d’aquest compromís formar persones a qui la seva convicció sobre la veritat els porta a valorar sempre l’esforç pel coneixement i a respectar la pluralitat a l’entorn que les rodeja.

L’actuació educativa de la UAO CEU en la transmissió del coneixement ofereix un ensenyament a les aules en un nivell d’excel·lència acadèmica, tot i que no es limita a això. El focus d’atenció se situa a la realitat, a la societat en què els estudiants hauran de desenvolupar la seva activitat professional, i tota la comunitat acadèmica s’hi implica amb aquesta finalitat.

Per aquest motiu, la UAO CEU també fomenta en els seus estudiants un compromís ètic amb la societat i amb cadascun dels seus ciutadans, especialment amb les persones desvalgudes o més desfavorides, doncs entén “la Universitat com a lloc de formació de la solidaritat” (Papa Francesc). Tot membre de la comunitat universitària de la UAO CEU ha de ser conscient de què l’excel·lència en la formació i en la recerca no és sinó una crida a la responsabilitat i a una actitud decidida en favor dels altres.