🎓 Membre de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral

La degana de la Facultat de Dret i Empresa, María Jesús Pesqueira, ha estat designada membre de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Fecha: dijous, 16 de de febrer de 2023 a las 19:15h

Membre de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral

La degana de la Facultat de Dret i Empresa, María Jesús Pesqueira, ha estat designada membre de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral de Barcelona.

La referida comissió és un òrgan de nova creació la funció fonamental de la qual és la d'elevar propostes a la Junta Directiva del TAB sobre organització i planificació de l'activitat docent, formativa i congressual relacionada amb l'àmbit dels mètodes alternatius de resolució de conflictes.

La degana Pesqueira consolida amb aquest nomenament la seva posició com a figura de referència a Barcelona en el camp de la docència, la divulgació i la innovació jurídica. Actualment, ja ocupava la direcció acadèmica d'I+Dret, l'Institut de Recerca i Innovació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).
 

Membre de la Comissió de Formació del Tribunal Arbitral