🎓 Conveni educatiu amb l'Ajuntament de BCN

La nostra universitat i l'Ajuntament de Barcelona han subscrit un conveni de col·laboració. Sota el rètol de 'conveni marc col·laboració educativa', l'acord proporciona el context que permetrà als estudiants realitzar pràctiques en diferents serveis del consistori barceloní.

Fecha: dilluns, 17 de gener de 2022 a las 13:00h

Conveni educatiu amb l'Ajuntament de Barcelona

La nostra universitat i l'Ajuntament de Barcelona han subscrit un conveni de col·laboració. Sota el títol de "conveni marc de col·laboració educativa", l'acord proporciona el context que permetrà als estudiants fer pràctiques en diferents serveis del consistori barceloní.

Com descriu el text, l'Ajuntament facilitarà la possibilitat que un nombre d'alumnes de la nostra universitat pugui incorporar-se a diversos departaments de la seva estructura en el context d'unes pràctiques educatives. Es busca amb això que els alumnes gaudeixin d'una experiència formativa i pràctica connectada amb els estudis que cursen.

La vinculació del servei assignat al contingut dels estudis que desenvolupa l'estudiant és un dels aspectes clau del conveni. També ho és l'assignació per part de l'Ajuntament d'un tutor. Així mateix, l'autoritat municipal acreditarà les funcions dutes a terme durant les pràctiques i la durada.

Cadascuna d'aquestes pràctiques es concretarà a través d'un conveni específic. El que fa l'acord general és establir-ne les bases. En tot cas, es tractarà d'una col·laboració acadèmica entre Ajuntament i estudiant, sense cap mena de connotació funcionarial o laboral.

Paral·lelament, Ajuntament i Universitat expressen la seva voluntat de promoure sinergies entre administració local i món universitari. En aquest sentit, es preveu fer conjuntament activitats de reflexió i debat, assessorament mutu, suport especialitzat i posada en marxa de programes conjunts de recerca aplicada.

El conveni s'ha formalitzat mitjançant la signatura del primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i el rector, Rafael Rodríguez-Ponga.

Conveni educatiu amb l'Ajuntament de Barcelona