🎓 La doble presencialitat segueix a l'inici de la setmana

Així, des del referit 15 d'octubre fins al 30 d'octubre, tots dos inclosos, la docència teòrica en la nostra universitat passarà a impartir-se íntegrament a distància, a través de canals en línia.   

Fecha: dimarts, 13 de octubre de 2020 a las 19:30h

Tota la docència teòrica serà en línia durant dues setmanes

El Govern de la Generalitat i les dotze universitats catalanes, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, han acordat passar a format virtual la docència teòrica presencial a partir d'aquest dijous, 15 d'octubre. 

Així, des del 15 fins al 30 d'octubre, tots dos inclosos, la docència teòrica a la nostra universitat passarà a impartir-se íntegrament a distància, a través de canals en línia.

La decisió de suspendre l'activitat presencial afecta únicament les classes teòriques, per la qual cosa les classes pràctiques i l'activitat investigadora continuaran desenvolupant-se com havien fet fins ara.

D'aquesta manera, es redueix sensiblement l'activitat presencial al nostre campus, tal com havia sol·licitat el Departament de Salut Pública de la Generalitat.

La mesura també va en la línia dels que es va acordar a la reunió de 12 d'octubre del CIC. Les dotze universitats han actuat amb un criteri comú en l'adopció d'aquestes mesures i han mostrat la seva disposició a col·laborar en l'aplicació de les mesures que es considerin necessàries en un futur.

Durant tots aquests mesos, el compromís de tota la comunitat universitària ha estat clau per fer del campus un lloc segur (el Campus de Bellesguard disposa de la certificació AUDELCO d'Espai Protegit de Coronavirus). Ara es demana un nou esforç que contribueixi a limitar la mobilitat en la societat i, per tant, a contenir l'índex de contagi per covid-19.

Tota la docència teòrica serà en línia durant dues setmanes