🎓 Humanització de la tecnologia mitjançant l’eSport

La Càtedra UNESCO "Paz, Solidaritat i Diàleg Intercultural" i el programa "Universitat Saludable" de la nostra universitat han posat en marxa juntament amb Miguel Betancor, professor Universitat de Las Palmas, responsable del projecte eSports Talent Canàries i membre de l'equip de la Càtedra UNESCO,

Fecha: dimarts, 14 de maig de 2019 a las 14:15h

Humanització de la tecnologia mitjançant l’eSport

La Càtedra UNESCO "Paz, Solidaritat i Diàleg Intercultural" i el programa "Universitat Saludable" de la nostra universitat han posat en marxa juntament amb Miguel Betancor, professor Universidad de Las Palmas, responsable del projecte eSports Talent Canàries i membre de l'equip de la Càtedra UNESCO, un espai en el qual desenvolupar programes d'esport electrònic que ens portin a una societat soci saludable en l'àmbit físic, social i emocional. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir humanitzar la tecnologia convertint-la en una eina que reverteixi positivament en la societat.

El eSport és una nova forma de cultura que elimina les diferències socials i intergeneracionals permetent que qualsevol persona, independentment del seu estat físic o de la seva edat pugui participar en activitats saludables des de la seva casa o en el seu lloc de treball utilitzant les noves tecnologies.

La gamificació de la vida, els espais digitals o les ciutats actives digitals són conceptes presents en aquest projecte que busquen la humanització de la tecnologia entesa com una eina per a conviure i compartir tot allò que el món analògic no ens permet realitzar.

La Càtedra UNESCO "Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural" aconsegueix amb això obrir noves vies d'integració a través de l'educació i la cultura, adaptant-se als nous temps oferint als estudiants mètodes educatius i desenvolupament de competències més pròxims als seus interessos i a les habilitats que les tecnologies els proporcionen.

 

Humanització de la tecnologia mitjançant l’eSport