🎓 Exploria: transversalitat per a un viatge educatiu significatiu

Recentment, la Universitat ha presentat les bases d''Exploria', un projecte estratègic de transformació metodològica al servei d'un objectiu: propiciar "un viatge educatiu significatiu" en cada estudiant.

Fecha: divendres, 08 de de juliol de 2022 a las 13:00h

Exploria: transversalitat per a un viatge educatiu significatiu

Recentment, la Universitat ha presentat les bases d''Exploria', un projecte estratègic de transformació metodològica al servei d'un objectiu: propiciar "un viatge educatiu significatiu" en cada estudiant. "Els estudiants han de tindre la sensació que darrere de l'experiència que estan vivint hi ha un significat", va afirmar el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, Swen Seebach, durant l'esdeveniment organitzat per a explicar les línies essencials de 'Exploria' al professorat i personal d'administració i serveis.

Tal com va exposar, quan rep el títol, cada estudiant ha de tindre una consciència clara de quina és la trajectòria que ha sigut capaç de recórrer en els anys de carrera. I aquest recorregut es mesura per l'adquisició dels coneixements, competències i habilitats que es plantegen com a objectius d'aprenentatge en cada titulació. "Les assignatures són molt importants, però, al final, són eines. Són un mitjà per a l'ensenyament, no la seva fi".

Així, transversalitat i col·laboració es presenten com les dues claus fonamentals de 'Exploria'. Transversalitat, perquè les assignatures deixen de ser un compartiment estanc. En virtut de la filosofia que inspira a Exploria, les matèries s'obrin per a donar cabuda a enfocaments transversals que fan de fil de conductor entre diferents assignatures, del mateix grau o de diferents titulacions. La col·laboració entre docents és el motor que posa en funcionament l'ideal de transversalitat.

Superar la segmentació en assignatures i treballar transversalment els coneixements, les competències i habilitats té la virtut de ressaltar la seva primacia a ulls de l'estudiant, la qual cosa afavoreix l'aprenentatge significatiu. Com assenyala Seebach, "Exploria no és realment una metodologia concreta, sinó una estructura que ens permet reordenar les metodologies cap a un objectiu: l'aprenentatge significatiu dels estudiants".

Dimensió estratègica

Això últim connecta amb un dels cinc objectius del Pla Estratègic aprovat a escala del grup CEU: situar a l'estudiant en el centre. Així mateix, resulta fonamental perquè, segons el parer del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, proporcionarà a la Universitat "un posicionament competitiu en l'àmbit de la docència", al mateix temps que intensificarà l'alineament de la proposta formativa amb les tendències del món professional, cada vegada més centrades en la valoració d'habilitats i competències.

En el pla operatiu, ja s'ha habilitat un formulari digital per a la presentació dels projectes que es desitgen enquadrar sota l'empara del concepte 'Exploria'. El fet de registrar-lo en l'eina permet la seva incorporació a una base de dades, que facilita donar seguiment i suport. A més, la participació en Exploria comporta la possibilitat d'obtenir un certificat d'Innovació Docent.

El suport i el seguiment el proporciona l'equip d'Exploria a Barcelona, al davant del qual està la professora d'Empresa i rectora honoraria, Eva Perea, amb l'estret suport de la directora del grau en Direcció d'Empreses, Marta Gil.

Projecte CEU

En tractar-se d'una línia impulsada a escala del CEU, hi ha diverses idees en fase de projecte que implicaran a les tres universitats CEU: la implantació d'una oficina Exploria interuniversitària, la creació d'una plataforma d'experiències i eines compartides i l'organització dels premis 'Exploria CEU'.

Durant la presentació, Seebach va estar acompanyat pels tres degans de la Universitat, Enrique Martínez, María Jesús Pesqueira i Martín Echavarría. El rector de la Universitat, Rafael Rodríguez-Ponga, també va pronunciar unes paraules.

Exploria: transversalitat per a un viatge educatiu significatiu