Grau en Comunicació Digital i Mitjans Interactius

La Universitat Abat Oliba CEU t'ofereix el grau en Comunicació Experiencial i Virtual de 180 ETCS

comunicacion virtual
Grau en Comunicació Digital i Mitjans Interactius (180 ECTS)*
sol·licita informació
Denominació

Grau en Comunicació Digital i Mitjans Interactius*

*Pendent de verificació

Àrea acadèmica

Comunicació

Durada

3 ANYS
 

Crèdits

180 ECTS

Places

40

Modalitat

Presencial

Perfil alumne

Titulació que permeti l'accés a estudis universitaris oficials (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior, prova d'accés per a majors de 25 anys o de 45 anys, i els que la Llei permeti).

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes

Creació, disseny i producció de projectes tecnològics

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat i qualitat ocupacional

El 100 % dels nostres estudiants troba feina en acabar els estudis, 12 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (enquesta d'inserció laboral AQU 2017). El 74,8 % és l'índex de qualitat ocupacional, que aglutina els aspectes de satisfacció laboral (AQU 2017).

2. Satisfacció amb el grau

El 75 % dels nostres estudiants està satisfet amb els estudis de comunicació cursats, la tercera taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017). 

3. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional. Aquest grau pot cursar-se presencialment.

4. Innovation Lab

Instal·lacions adaptades a les noves tecnologies, amb laboratori propi d’investigació experiencial.

5. Conveni de col·laboració

Compta amb el suport d’institucions dedicades a la investigació tecnològica, com la Fundació Obicex, una entitat que promou la docència i la investigació de la comunicació experiencial en tots els àmbits.

6. Work & Talent Area

Projectem professionals a través d’un sistema de pràctiques i feina que integra les necessitats de les empreses i potencia el millor de cada alumne:

• Servei d’Orientació Professional
• Servei de Pràctiques i Ocupació
• Àrea d’Emprenedoria
• Àrea d’Innovació
• Relació amb l’Empresa

7. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats del Canadà, Alemanya, el Regne Unit i els EUA.
2n) Explorem la comunicació global mitjançant estades breus a Alemanya, Anglaterra i altres països d'Europa. Oferim una experiència a la Unió Europea (Brussel·les) o a la Unesco (Ginebra).
3r) Preparem els alumnes per al mercat internacional amb la Communication Lab Experience, una estada extraordinària en una de les nostres universitats col·laboradores al Canadà i als EUA.
4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner a Europa o Amèrica. 

 

Pla d'estudis

1r curs

 • Pensament filosòfic de la Comunicació, la fantasia i la Ciència Ficció
 • Psicologia de la Percepció aplicada a la comunicació digital interactiva             
 • Humanitats digitals. Filosofia i pensament      
 • Historia dels jocs      
 • Introducció a la comunicació digital interactiva                     
 • Teoria de la Informació i la Comunicació
 • Principis del màrqueting      
 • Narratives digitals i comunicació interactiva    
 • Màrqueting i comunicació digital                       
 • Fonaments de la comunicació gamificada               
 • Introducció a la realitat virtual
 • Introducció a la realitat augmentada    
 • Desenvolupament d'habilitats digitals interactives I 

2n curs

 • Teoria i tècnica del pensament creatiu      
 • Escriptura fantàstic
 • Comunicació digital en xarxes socials i comunitats virtuals
 • Disseny d'estratègies de comunicació digital interactiva per a organitzacions
 • Interacció i el disseny d'interfícies
 • Espais virtuals
 • Mecàniques de joc                
 • Intel·ligència de dades
 • Desenvolupament d'habilitats digitals interactives II 
 • Taller de disseny digital interactiu
 • Innovació, prototipado i tecnologies emergents
 • La comunicació digital interactiva en el negoci digital
 • Comunicació digital i interactiva en l'oci i l'entreteniment digital
 • Economia en la comunicació digital              

 

3r curs

 • Responsabilitat social a l'àmbit de la comunicació digital interactiva
 • Desenvolupament d'habilitats digitals interactives III
 • Creativitat i innovació tecnològica en les organitzacions
 • Marc legal de la Comunicació digital interactiva
 • Publisher digital       
 • Monetització de projectes digitals interactius                              
 • Emprenedoria i empresa de comunicació digital interactiva
 • Producció d'un projecte de comunicació digital interactiva
 • Presentacions comercials digitals interactives
 • Pràctiques externes
 • Treball fi de Grau

Mencions

 • Videojocs i Serious Games a la Comunicació Experiencial           
 • Gamificació (Ludificació)                            
 • Humanitats Digitals. Filosofia i Pensament                     
 • Creativitat i Innovació Digital                           
 • Presentacions Comercials Experiencials                        
 • Innovació Tecnològica a la Indústria i el Comerç            
 • Disseny, Dibuix i Modelatge 3D per l’Animació
 

 

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

El grau en Comunicació Digital i Mitjans Interactius ofereix un interminable ventall de sortides professionals en tots els àmbits, ja que els recursos digitals estan presents en tot tipus d'organitzacions i la interactivitat constitueix una font de relació amb els públics que cap empresa vol obviar. Entre les diferents sortides professionals que ofereix el Grau, com més destacables es troben les següents:

 • Expert/a en comunicació digital interactiva
 • Creació, producció i comercialització de videojocs i serius games
 • Gamificador/a de organitzacions
 • Periodista online i productor/a de informació interactiva
 • Social Media manager
 • Gestor/a de continguts digitals interactius
 • Responsable de màrqueting digital interactiu
 • Analista de publicitat digital interactiva
 • Organització i producció d'esdeveniments digitals interactius
 • Comunicació corporativa digital interactiva
 • Narració digital interactiva
 • Producció de productes i serveis de realitat virtual
 • Producció de productes i serveis de realitat augmentada
 • Guionista de cinema, televisió, ràdio, xarxes socials i comunitats virtuals
 • Especialista en videojocs, serius games, realitat virtual i augmentada
 • Producció audiovisual, multimèdia digital i interactiva
 • Professor/a especialitzat/a en mitjans digitals interactius
 • Expert/a en monetización de projectes digitals interactius
 • Creació i implementació de projectes de responsabilitat social digital
 • Dissenyador/a i productor/a de prototips digitals interactius
 • Expert/a en innovació corporativa

 

PRÀCTIQUES

El Grau de Comunicació Digital i Mitjans Interactius inclou 12 crèdits de pràctiques que tenen com a objectiu l'apoderament professional de l'alumne al mercat laboral.


Les pràctiques en empreses constitueixen un dels fonaments principals de la formació dels estudiants. Gràcies a elles. Els estudiants completen la seva formació conjuminant el millor dels coneixements adquirits a la universitat amb l'exercici pràctic en l'àmbit laboral. La UAO CEU disposa d'un departament dedicat, el qual gestiona les pràctiques en entitats prestigioses del país. Els graduats i graduades s'incorporen al mercat professional amb una experiència acreditable amb les empreses més destacades.

Aquestes empreses també es beneficien de l'estudiant en pràctiques, ja que aquest aporta una visió innovadora i uns coneixements estratègics que propiciaran la millora dels productes i serveis que les entitats ofereixen als seus públics, gràcies a les competències que l'estudiant podrà implementar, la qual cosa propicia en nombroses ocasions que les empreses decideixin contractar als estudiants perquè s'integrin definitivament en les seves plantilles. 

 

 
 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

 • 8 655 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l’espera de superar la selectivitat o altres requisits d’accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents formes:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacteu amb el Servei d’Informació si voleu que realitzem el vostre pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Es requereix titulació que permeti l'accés a estudis universitaris oficials (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior, prova d'accés per a majors de 25 anys o de 45 anys, i els que la Llei permeti). 
L'estudiant ha de tenir interès per la comunicació, i per l'àmbit digital, especialment per la innovació tecnològica, els videojocs, la realitat virtual i augmentada, la intel·ligència artificial, l'oci i l'entreteniment digital interactiu, la gestió de bases de dades, entre unes altres. Aquest Grau també pot resultar molt apropiat per a aquelles persones que vulguin reorientar la seva carrera professional cap a aquests àmbits comunicacionales i tecnològics sempre que tinguin els requisits d'accés.

OBJECTIUS

 • Dotar a l'alumne dels coneixements i les eines necessàries per incorporar-se al mercat professional de forma qualificada, sabent crear i produir projectes de comunicació digital interactiva per a tot tipus d'organitzacions.
 • Dotar a l'alumne dels coneixements i les eines necessàries per incorporar-se al mercat professional de forma qualificada, sabent crear i produir projectes de comunicació digital interactiva per a tot tipus d'organitzacions.
 • Formar a l'alumne en el maneig de programes de producció de continguts digitals interactius, estàndards de mercat, que permeten la producció de videojocs, realitat virtual i augmentada, entre uns altres.
 • Empoderar a l'estudiant de tots els aspectes relatius a la creació i producció de projectes de comunicació digital i mitjans interactius 
 • Capacitar a l'estudiant produir productes i serveis de realitat virtual, realitat augmentada i tecnologies anàlogues.
 • Dotar a l'alumne de les capacitats necessàries per a la seva incorporació al mercat professional des de la perspectiva que millor s'adapti a les seves necessitats i interès, utilitzant recursos comunicacions digitals de plena actualitat.
 • Afermar en l'estudiant els coneixements específics per a l'aprenentatge de les característiques i necessitats: formals, funcionals, estètiques i tècniques, a tenir en compte per al disseny de projectes de comunicació digital i mitjans interactius.
 • Capacitar a l'alumne per crear les seves pròpies eines de prospectiva i dotar-ho del criteri necessari per contribuir al progrés del seu propi coneixement.Formar a l'estudiant en competències que impliquin una millora constant del propi individu i els seus semblants, de manera que contribueixi de forma honesta i capaç, a la construcció d'una societat millor.

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

 • Indicadors de seguiment

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community