🎓 Innovació educativa i docent en el grup CEU

En la tasca d'innovar, la possibilitat de contrastar models amb agents del mateix sector és un valor afegit. També ho és en l'educació, en la qual l'experiència de l'aula és generadora de noves iniciatives, al mateix temps que suposa l'espai ideal per a comprovar la solvència de les propostes de transformació. Aquí radica una dels grans avantatges d'un grup com el CEU, dins del qual hi ha tres universitats, col·legis en diverses regions del país i diversos centres de formació, que cobreixen totes les etapes educatives. El fet de pertànyer a un mateix grup facilita l'intercanvi de bones pràctiques, de manera que uns centres es converteixen en potencial motor de canvi dels altres.  

Fecha:


  • Comienza: dilluns, 20 de juliol de 2020 a las 09:00h
  • Finaliza: dilluns, 20 de juliol de 2020 a las 17:15h
Lugar:


  • on line
Contacto

Innovació educativa i docent al grup CEU

En la tasca d'innovar, la possibilitat de contrastar models amb agents del mateix sector és un valor afegit. També ho és en l'educació, en la qual l'experiència de l'aula és generadora de noves iniciatives, al mateix temps que suposa l'espai ideal per comprovar la solvència de les propostes de transformació.

Aquí radica un dels grans avantatges d'un grup com el CEU, dins del qual hi ha tres universitats, col·legis en diverses regions del país i diversos centres de formació, que cobreixen totes les etapes educatives. El fet de pertànyer a un mateix grup facilita l'intercanvi de bones pràctiques, de manera que uns centres es converteixen en potencial motor de canvi dels altres.  

Amb aquesta filosofia s'ha organitzat I Congrés CEU d'Innovació Educativa i Docent (I-CEU-CIED), que se celebrarà de manera virtual el dia 20 de juliol. L'objectiu d'aquest congrés és la cerca d'una posada en comú d'experiències en innovació docent. Les finalitats bàsiques són incrementar la motivació dels alumnes en l'àmbit educatiu, enriquir la dimensió humana i reforçar la projecció externa dels centres del CEU com a líders en innovació educativa i docent.

El Congrés té un caràcter transversal i, per això, les comunicacions s'organitzaran per temes, no per la tipologia del centre. Hi ha diferents àrees temàtiques, en total set: instruments, simulacions, transversalitats, llocs, aprenentatge i servei, models i, finalment, gestió.   
  
El comitè organitzador científic està format per  Victoria Villagrasa Sebastián, de la Universitat CEU Cardenal Herrera, de València;  María Fernanda Rey-Stolle Valcarce, de la Universitat CEU San Pablo, de Madrid, i María de la Rosada Bonilla Quijada, de la nostra universitat.

Innovació educativa i docent al grup CEU