🎓 Deu anys del màster d'Auditoria i Comptabilitat

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, que la nostra universitat imparteix conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) ha arribat a la desena edició. Aquesta setmana ha celebrat l'acte d'inauguració d'aquest curs tan significatiu.

Fecha: dijous, 14 de de setembre de 2023 a las 19:00h

Deu anys del màster d'Auditoria i Comptabilitat

El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, que la nostra universitat imparteix conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) ha arribat a la desena edició. Aquesta setmana ha celebrat l'acte d'inauguració d'aquest curs tan significatiu.

En tirar la vista enrere, els promotors del màster, dirigit pel professor Dr. Ramon Soldevila, té la satisfacció dels prop de quatre-cents especialistes que han format al llarg d'aquest temps. Satisfacció que es multiplica pel fet de saber que els titulats en aquest màster presenten una taxa d'ocupabilitat del cent per cent.

Aquest programa és un dels pioners en la matèria en el conjunt d'Espanya. Inclou un total de mil hores de pràctiques professionals, computables a l'efecte de la formació pràctica requerida per a l'accés a la professió d'auditor de comptes.

Addicionalment, una altra de les fortaleses d'aquest màster, homologat per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, radica en el fet que dispensa de l'examen teòric i eximeix d'algunes matèries per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

L'acte d'obertura del màster ha comptat amb la presència del president dels auditors catalans, Joan Vall, que ha destacat el "caràcter especialitzat i, alhora, multidisciplinari" que defineix aquesta proposta formativa del Col·legi i la nostra universitat. Trets que posa en relació amb les "noves realitats" al fet que ha de fer front "una professió auditora de base cada vegada més pluridisciplinària" a conseqüència de dues dinàmiques simultànies: l'"adopció d'eines tecnològiques i d'intel·ligència artificial en el mateix desenvolupament de l'activitat i la creixent importància de la informació no financera d'empreses i organitzacions, i la seva verificació". En aquest cas, a propòsit de les creixents exigències legislatives d'abast europeu vinculades amb la sostenibilitat ambiental i social, ha exposat el president del Col·legi.

Deu anys del màster d'Auditoria i Comptabilitat