Model d'universitat
La UAO CEU té la taxa d'ocupació més alta de les universitats catalanes
 

Ocupabilitat

ENQUESTA D'INSERCIÓ LABORAL AQU

L’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) ha realitzat el 2017 l’enquesta triennal d’ocupabilitat als diplomats de totes les universitats catalanes durant els tres anys següents d’haver obtingut la titulació.

D'aquest estudi cal destacar les següents dades:

 • La taxa d'ocupabilitat global global dels alumnes de la UAO CEU és d'un 90,1%, 2 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes a l'àrea de les ciències socials.
 • L'índex de qualitat ocupacional que aglutina els aspectes de satisfacció laboral (situació contractual, remuneració i adequació de la formació per al treball) és del 73,2%, 8 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes
 • El 90% dels titulats de la UAO CEU desenvolupen funcions que es corresponen amb el seu nivell d'estudis

 

La VI edició de l'Estudi d'Inserció Laboral que, amb periodicitat triennal, elabora la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) dibuixa unes atractives perspectives professionals per als estudiants titulats de la Universitat Abat Oliba CEU. La bona dada en termes quantitatius (més del 90% dels titulats de la nostra universitat tenen ocupació) adquireix major valor quan s'observen els aspectes qualitatius que s'analitzen en l'estudi.

Aquests i altres aspectes van ser presentats pel director d'AQU, Martí Casadesús, en un acte celebrat en la nostra universitat el 23 de juliol de 2018, als quals es pot accedir públicament mitjançant aquest document.

 

ENQUESTA D'OCUPACIÓ AQU

L'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) ha realitzat en 2017 l'enquesta trianual de satisfacció amb els estudis als egressats de totes les universitats catalanes durant els tres anys següents a haver obtingut la titulació.

D'aquest estudi cal destacar que l'índex de satisfacció global dels estudiants de la UAO amb els estudis realitzats és del 79,8 %, un dels més alts de les universitats catalanes (entre la 2a i 3a posició).

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

El Servei de Pràctiques i Ocupació ha ampliat l’àmbit de l’Orientació Professional gràcies a un conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i les universitats catalanes.

L’objectiu del servei és afavorir la inserció en el mercat laboral de les persones beneficiàries mitjançant accions d’orientació i assessorament. Es pretén millorar l’ocupabilitat de l’alumnat a partir de la formació en eines i competències professionals necessàries per a la cerca de feina, a través de sessions tant individuals com grupals.

Entre les activitats que s’ofereixen, en destaquen:

 • Confecció i supervisió del currículum
 • Revisió de la carta de presentació
 • Preparació per a l’entrevista de treball
 • Definició del perfil professional
 • Definició de l'objectiu professional
 • Estratègies d'accés al mercat laboral (xarxes socials, portals, contactes, etc.)
 • Coaching Professional

Contacte:

Ruth Llopis · rllopisg@uao.es
Despatx 3.01 · T. 93 254 09 00

PROGRAMA DE COMPETÈNCIES CEU EPLUS

El programa de competències per a l’ocupació CEU ePlus potencia el millor de cada alumne per desenvolupar les seves competències i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius professionals. Acompanya l’alumne des del primer semestre del primer curs i es va intensificant fins a l’últim curs en què es realitzen els tallers de competències professionals i la certificació CertiUni. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

El programa engloba

 • El camí cap a l’ocupació
 • Tallers de les competències professionals
 • Pràctiques externes
 • Coaching individual
EL CAMÍ CAP A L'OCUPACIÓ

El programa pretén potenciar progressivament les competències professionals i la socialització laboral de l‘estudiant. Aquesta formació aportarà als alumnes les eines necessàries per poder establir els seus objectius professionals i abordar amb major seguretat la seva inserció laboral..


OBJECTIUS DEL PROGRAMA
 • Sensibilitzar l‘estudiant sobre la importància de desenvolupar competències professionals per millorar la seva ocupabilitat
 • Facilitar una formació dinàmica i vivencial perquè li permeti adquirir eines útils per a la inserció professional
 • Fomentar l'autoconeixement en relació a l'objectiu professional amb la finalitat de desenvolupar una correcta estratègia laboral
 • Incrementar la seva confiança davant els reptes professionals
CONTENGUTS
 • Coneix-te  a tu mateix i persegueix el que t’agrada  
 • Fem un CV diferenciador
 • Les claus per trobar la feina que jo vull
 • Com afrontar amb èxit una entrevista de treball
 • Autoconeixement i comunicació (elevator speech)
 • Introducció a la xarxa professional de Linkedin.
 • Oportunitats més enllà de les nostres fronteres.
 • I si em faig autònom?
TALLERS DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquests tallers s'emmarquen dins de l'assignatura del practicum pel que són realitzats pel 100% dels estudiants.

Els tallers consten de 2 parts diferenciades:

1. Eines per a la cerca eficaç d'ocupació: elaboració del currículum, com accedir al mercat laboral, xarxes socials i com afrontar amb èxit les entrevistes de treball.
2. Entrenar i desenvolupar competències clau per al desenvolupament reeixit de la professió.

Les competències s'han seleccionat sobre la base de les valoracions dels ocupadors respecte a les competències més importants i el seu grau de satisfacció respecte als recentment graduats. Així mateix s'ha recollit les opinions dels mateixos alumnes i dels professors universitaris.

 

TipologIa del taller

El taller orientat al desenvolupament de competències té un caràcter vivencial i participatiu, la qual cosa afavoreix l'autoconeixement, el feedback i desenvolupament competencial. Cada competència s'ajusta i adapta a cada titulació en particular facilitant l'encaix cap a la futura professió de l'alumnat.

En relació a les eines de cerca d'ocupació, les sessions són didàctiques, adaptades a cada professió i mercat específic, oferint eines actualitzades constantment i eficaces.

PRÀCTIQUES EXTERNES

Hi ha dues modalitats de pràctiques:

 • Pràctiques obligatòries o pràcticum: aquests programes, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint la seva futura inserció laboral.
 • Pràctiques externes voluntàries durant la carrera: aquests programes no estan inclosos als plans d'estudis, sense perjudici de la seva menció posterior al suplement europeu al títol. Per l'estudiant, les pràctiques voluntàries són una oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics a la resolució de problemes reals, així com de conèixer les relaciones laborals i personals que es creen dins de l'empresa.
COACHING INDIVIDUAL

Durant la carrera universitària se succeeixen diferents canvis, necessitats objectius i motivacions en els estudiants, que requereixen de suport i acompanyament. Un moment especialment delicat és quan s'acosta la finalització dels estudis i s'han de prendre decisions pensant a aconseguir la primera ocupació.

En el servei d'orientació professional estem al servei de l'estudiant per acompanyar-los durant totes les etapes de la seva vida acadèmica i guiar-los cap a la consecució dels seus objectius professionals, des del primer any universitari fins al seu postgraduación.

Per a això elaborem un procés de diverses sessions de coaching amb l'objectiu d'identificar les seves necessitats, potenciar els seus propis recursos i facilitar eines perquè aconsegueixin les seves metes professionals a través de plans d'acció concrets.

L'èxit del procés es basa en la confiança mútua entre coach i estudiant, la confidencialitat i el compromís.