Fecha: divendres, 27 de juliol de 2018 a las 10:30h

Quantitat i qualitat en l'ocupació dels nostres titulats

La VI edició de l'Estudi d'Inserció Laboral que, amb periodicitat triennal, elabora l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) dibuixa unes atractives perspectives professionals per als titulats a la nostra universitat. La bona dada en termes quantitatius (més del 90% dels titulats de la nostra universitat tenen ocupació) adquireix major valor quan s'observen els aspectes qualitatius que s'analitzen en l'estudi.

El primer indicador al qual es refereix per avaluar la qualitat de les ocupacions exercides és el de la seva connexió amb la formació universitària. Nou de cada deu ocupacions desenvolupats pels nostres graduats requereixen formació universitària i vuit de cada deu estan directament relacionats amb la formació específica que s'ha cursat. Una proporció, aquesta última, que se situa per sobre de la registrada per al conjunt de graduats del sistema universitari català.

L'ocupació dels titulats en els graus de la nostra universitat també se situa per sobre de la mitjana en termes d'estabilitat i de retribució. En el cas del salari, el 73% dels nostres graduats supera els 2.000 euros mensuals, mentre que en el conjunt del sistema universitari català aquesta proporció és d'un 41,9%. Convé assenyalar, en aquest punt, que l'estudi avalua la situació laboral dels titulats al cap de tres anys d'haver acabat el grau.

La Universitat, via al món professional

L'estudi també indaga sobre la forma en què els universitaris accedeixen als llocs de treball. En aquest punt es revela substantiva la contribució de la nostra universitat a la projecció professional dels seus estudiants. El 30% dels titulats per la nostra universitat assegura haver trobat el seu lloc de treball gràcies a les pràctiques realitzades en la carrera o a través del Servei de Pràctiques i Ocupació, proporció que se situa més de deu punts percentuals sobre la registrada per al conjunt de la mostra.

Satisfacció

En termes generals, els nostres estudiants també estan per sobre de la mitjana quant a satisfacció amb la formació rebuda. Aquesta diferència positiva en el grau de satisfacció es fa més notòria en aspectes com la formació en lideratge, l'expressió oral i l'expressió escrita.

Les dades assenyalades, i d'altres que conté l'informe, evidencien la qualitat de les ocupacions als quals accedeixen els nostres titulats i un alt nivell de satisfacció amb els estudis, tal com subratlla en propi estudi a l'apartat de conclusions.

L'estudi també estableix criteris generals sobre la vinculació entre formació universitària i ocupació. En aquest sentit, posa de manifest que el fet de disposar de formació superior suposa un salt significatiu pel que fa a l'accés al món professional. Així mateix, també traça una correlació directa entre remuneració i estudis universitaris. Aquests i altres aspectes van ser presentats pel director d'AQU, Martí Casadesús, en un acte celebrat a la nostra universitat.

 

Informe AQU