🎓 aviso legal

Condiciones generales del uso de la Web.

1.- Sírvase leer atentamente estas condiciones antes de proceder a la lectura de la página web de la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA -CEU, en adelante ABAT OLIBA.

Derechos humanos y paz
Informació addicional sobre protecció de dades (RGPD)

Informació addicional sobre protecció de dades (sol·licitud d’informació)

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per mitjà del qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (en endavant, “FUAO CEU”) amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud d’informació, així com de mantenir-vos informats sobre les iniciatives i els esdeveniments que puguin ser del vostre interès en l’àmbit educatiu o que ens ajudin a entendre millor les vostres necessitats formatives. De la mateixa manera, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils a partir de les dades personals que ens faciliti per qualsevol mitjà, inclòs WhatsApp o qualsevol altra eina de missatgeria instantània, en cas que s'utilitzi, també es podran elaborar perfils a través de la seva empremta digital pública a internet, , a fi de conèixer els productes o els serveis que més us puguin encaixar i que siguin oferts per la nostra fundació o per entitats vinculades a ella (*), i d’entendre la millor forma de comunicar-vos-els segons les vostres preferències o els hàbits mostrats.

FUAO CEU us informa que els tractaments indicats es troben legitimats pel consentiment de les persones interessades o, si escau, de qui legalment les representi.

De la mateixa manera, FUAO CEU us informa que les dades personals contingudes en aquesta sol·licitud d’informació seran conservades mentre no ens en sol·liciteu la suspensió.

Amb la signatura de la sol·licitud consentiu expressament la comunicació de les vostres dades personals per part de FUAO CEU a fundacions, institucions i centres que depenguin de CEU o hi estiguin vinculats (*) amb finalitats pròpies de gestió, així com per poder mantenir-vos informats de les activitats i els projectes que duen a terme. Us informem que no està prevista la realització de transferències internacionals de dades.

Així mateix, FUAO CEU us informa que podeu contactar amb la persona delegada de Protecció de Dades de FUAO CEU. Per a això caldrà adreçar la petició per escrit a l’adreça postal següent: c/ Tutor, 35, 28008 Madrid, o a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’autoritat de control competent a fi de presentar la reclamació que considereu oportuna. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com el dret a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades. Per a això cal adreçar la petició al Servei de Postgraus, c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].

 

*Institucions, centres dependents i fundacions CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i l’Asociación Católica de Propagandistas.