Fecha: dijous, 05 de octubre de 2017 a las 18:45h

La gestió macro-prudencial en la detecció de futurs desequilibris financers

El professor d'Economia Mundial, Alejandro Gisbert, ha aconseguit la categoria de doctor després de superar reeixidament la defensa de la seva tesi, titulada "Tres models de risc per a la gestió macro-prudencial". El tribunal de tesi estava compost pel president de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé, el sotsdirector del Departament de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, Jordi Martí Pidela Serra, i el catedràtic d'Economia Aplicada i rector honorari de la nostra universitat, Juan Corona.

La tesi de Gisbert analitza les possibilitats de les eines macro-prudencials en la detecció de riscos potencials per a l'economia que, amb freqüència, passen inadvertits, en gestar-se en contextos macroeconòmics aparentment tranquils. El director del Departament d'Empresa i Economia, Joan Ripoll, ha dirigit la tesi.

L'autor constata que aquestes eines constitueixen un nou instrument per frenar una expansió desorbitada i potencialment perillosa del crèdit i/o contenir desequilibris financers com l'endeutament excessiu de les institucions financeres, el sobreendeutament de les llars o els desajustaments de venciments en el sistema bancari. En suma, la gestió macro-prudencial s'erigiria en un tercer pilar de la política macroeconòmica que complementaria les polítiques fiscal i monetària.

La recerca de Gisbert conté, a més, la formulació tres models de risc per millorar la supervisió macro-prudencial bancària. L'objectiu és crear senyals d'alerta avançada que constitueixin una primera línia de defensa que permeti gestionar millor el risc sistèmic en el sistema financer internacional.

Els dos primers models permeten conèixer les interrelacions de risc entre les contrapartides financeres i la seva exposició al risc país. El tercer model és una simulació de Monte-Carlo per calcular la probabilitat d'impagament d'una Entitat de Contrapartida Central (ECC).

Trobada amb el president del CEU

La presència d'Isidre Fainé a la Universitat per avaluar la presentació de Gisbert va propiciar la trobada amb el president de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU i de la Fundació Universitària Sant Pablo CEU, Carlos Romero Caramel, que es trobava de visita a la Universitat. Tots dos van tenir ocasió de departir, acompanyats del mateix Juan Corona, la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Eva Perea, i el gerent, Juan Álvarez.