🎓  Sostenibilitat en l'estratègia del sector pesquer

En el marc del seminari anual sobre l'aigua com a factor geoestratègic global, la Càtedra d'Estudis Mundials Antoni de Montserrat ha acollit una sessió amb la subdirectora adjunta d'Acords i Organitzacions Regionals de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Teresa Molina.

Fecha: dilluns, 08 de febrer de 2021 a las 19:30h

 Sostenibilitat en l'estratègia del sector pesquer

En el marc del seminari anual sobre l'aigua com a factor geoestratègic global, la Càtedra d'Estudis Mundials Antoni de Montserrat ha acollit una sessió amb la sotsdirectora adjunta d'Acords i Organitzacions Regionals de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Teresa Molina.

La ponent ha explicat el paper fonamental que desenvolupen les organitzacions regionals de pesca per a la governança de mars i oceans, ja que moltes no només tenen un paper d'assessorament, sinó que també exerceixen la gestió i ordenació dels espais pesquers respectius.

Molina ha subratllat la diversitat d'àmbits a què arriba l'impacte de la pesca. Així, pot parlar-se d'una deriva mediambiental, que té a veure amb el control dels recursos marins, però també amb el fet que el peix és una "proteïna amb menys empremta de carboni". D'altra banda, també pot apreciar-se un interès científic, ja que "unes de les fonts d'informació més valuoses del món marí són les que proporcionen les flotes pesqueres".

Per a Espanya, parlar de pesca té un innegable component econòmic i social. En aquest punt, Molina ha recordat que Espanya és "el país de la UE amb més vaixells en tots els oceans del món". Entre els països comunitaris, ens situem en el primer lloc quant al nombre de captures mundials.

A escala mundial, no obstant això, el nostre país ocupa el lloc 19, la qual cosa no impedeix que li correspongui un quart lloc en l'escalafó dels importadors, amb sis milions de tones.

Totes aquestes dades parlen de la importància d'un sector, el pesquer, que té al davant el repte de la sostenibilitat i que, com ha destacat Molina, pot ser una font de proteïna saludable per als països més desfavorits.

 Sostenibilitat en l'estratègia del sector pesquer