🎓 Acord amb la Força d'Acció Ràpida de l'OTAN

La nostra universitat serà la primera universitat espanyola, i l'única no italiana, que formi a comandaments de la NATO Deployable Corps Italy (NRDC-ITA) i integri als seus alumnes en accions formatives en la seva base, situada prop de Milà.

Fecha: dijous, 11 de febrer de 2021 a las 11:45h

Acord amb la Força d'Acció Ràpida de l'OTAN

La nostra universitat serà la primera universitat espanyola, i l'única no italiana, que formi comandaments de la NATO Deployable Corps Italy (NRDC-ITA) i integri els seus alumnes en accions formatives a la seva base, situada prop de Milà.

Així es dedueix del conveni subscrit en línia entre el general al comandament de la base, Fabio Polli, i el rector Rafael Rodríguez-Ponga. En virtut de l'acord, la nostra universitat passa a estar, juntament amb una universitat austríaca i una d'italiana, entre les úniques integrades en els estàndards formatius de l'OTAN. A la signatura hi ha assistit l'ambaixador Miguel Fernández-Palacios, representant permanent d'Espanya a l'OTAN.

La signatura del conveni s'alinea amb l'interès de la nostra universitat en l'estudi de les relacions internacionals en un món globalitzat a través dels actors principals. Mostra d'això és la creació recent de la Càtedra d'Estudis Mundials Antoni Montserrat, el director de la qual és el catedràtic d’Economia Aplicada i rector honorari Juan Corona. En la consecucio de l'acord ha estat clau la iniciativa del cap del Contingent espanyol, el coronel Esteban Yáñez.

El document signat estableix les bases per a la col·laboració en activitats d'interès mutu, fonamentalment relacionades amb la divulgació i aprofundiment en assumptes clau per a la comprensió de l'entorn geopolític actual.

En aquest sentit, recull la possibilitat que els nostres estudiants assisteixin, presencialment o virtual, a exercicis específics de la NRDC-ITA. Aquesta participació estarà centrada en el desenvolupament i presentació de materials i anàlisis sobre assumptes polítics, econòmics i socials basats en l'escenari dels exercicis.

A més, grups seleccionats d'alumnes podran integrar-se en activitats de la NRDC-ITA encaminades a una millor comprensió de les causes d'estabilitat i inestabilitat en escenaris reals. En aquest context, rebran documentació i informació de primera mà que els ajudarà a comprendre la forma en què el coneixement acadèmic és aplicat a situacions concretes.

Per la seva banda, personal militar de la NRDC-ITA tindrà les portes obertes per participar en tots els fòrums, seminaris, conferències o jornades que organitzi la Universitat sobre matèries d'interès mutu que els resulten útils per complementar la formació.
 

Acord amb la Força d'Acció Ràpida de l'OTAN