Fecha: divendres, 10 de març de 2017 a las 09:45h

Afrontar amb seguretat les proves específiques d'accés als graus d'Educació

Com a novetat d'aquest curs, les Proves d'Aptitud Personal, instituïdes en 2014, com a requisit per accedir a un grau d'Educació passen a ser uns exàmens independents i afegits a les Proves d'Accés a la Universitat. Fins ara, dins del concepte de PAP, el que es requeria era obtenir una nota mínima de determinades matèries de les PAU, però en la convocatòria d'aquest any tenen entitat pròpia com a prova.

En les PAP s'avaluen dues competències, cadascuna amb el seu examen corresponent. D'una banda, la competència comunicativa i el raonament crític en català i, per un altre, la lògica matemàtica. S'exigeix que la mitjana d'ambdues sigui, com a mínim, un aprovat, a més que s'estableix la condició de no haver baixat del quatre en cap d'elles.

Perquè els estudiants de batxillerat i cicles formatius que tinguin vocació de mestres puguin afrontar les PAP amb confiança i seguretat, la Universitat ofereix el Curs de Preparació al Magisteri. Existeix en les dues modalitats que es preveuen a les PAP (lògica/matemàtica o la de llengua catalana) i també es poden cursar tots dos. S'impartirà entre el 4 d'abril i l'1 de juny, ja està obert el període d'inscripció.

Curso de preparació a les PAP