Fecha: dijous, 21 de desembre de 2017 a las 13:30h

Estudiants dissenyen apps amb el contingut d'assignatures de Direcció d'Empreses

En aquesta primera part del curs, els estudiants de segon del grau en Direcció d'Empreses han hagut d'enfrontar-se a un repte que requeria assimilació dels continguts acadèmics, sistematització dels mateixos i la seva aplicació en el context d'un món digitalitzat. Concretament, el desafiament consistia a recollir en una app els coneixements adquirits en les assignatures d'Economia Mundial i Espanyola i Estadística 2.

Set grups d'estudiants han treballat durant mesos en els seus respectius projectes, cadascú des d'un enfocament particular. El punt culminant d'aquest procés va arribar ahir, amb la presentació pública de les aplicacions. Les presentacions van ser avaluades pels professors de les assignatures abans esmentades, el Dr. Alejandro Gisbert i la Dra. Vanesa Berlanga.

Aquests dos professors han introduït aquest treball en el desenvolupament de la seva assignatura com a forma d'exercitar intensivament el "treball en equip, la presa de decisions, l'autocrítica, la comunicació i la presentació pública, el tractament i jerarquització de la informació, la creativitat o la innovació", segons destaca la professora Berlanga.
La inclusió del disseny d'aquesta app dins de les activitats d'aquestes dues assignatures expressa l'enfocament pràctic i connectat amb la realitat que tenen els estudis de la nostra universitat, en general, i els de Direcció d'Empreses, en particular. En una societat canviant, en la qual el valor afegit depèn de l'aplicació del coneixement a la solució creativa de problemes, aquest tipus d'iniciatives docents enriqueixen molt el currículum de l'estudiant.

App Dirección de Empresas