Fecha: dijous, 11 de gener de 2018 a las 18:00h

Autoinforme d'Economia i Gestió, Criminologia i Seguretat i Ciències Polítiques

Des del dia 10 al 15 de gener de 2018 estarà publicat a l'enllaç adjunt i a la disposició de la comunitat universitària, l'autoinforme per a l'acreditació del Grau en Economia i Gestió, Grau en Criminologia i Seguretat i Grau en Ciències Polítiques elaborat pel Comitè d'Avaluació Intern (CEI) de la Facultat de Ciències Socials de la UAO, al que es pot accedir a través d'aquest enllaç.

Les persones interessades a fer comentaris i suggeriments a l'autoinforme, poden enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça electrònica de la Unitat Tècnica de Qualitat (qualitat@uao.es) indicant en l'assumpte "Comentaris a l'autoinforme d'acreditació". El missatge ha d'anar signat amb el nom i cognom, i s'ha d'indicar el grup d'interès al qual es pertany (estudiant, professorat, personal d'administració i serveis, uns altres).

El termini per al lliurament d’aquests missatges finalitza a les 9.00 hores del 15 de gener.

Autoinforme