🎓 La Universitat respon amb més beques i flexibilitat

Davant realitat socioeconòmica derivada de l'impacte de la pandèmia de coronavirus, la nostra universitat reforça la seva aposta per l'educació com a millor recepta per a una sortida millor i més justa de les crisis.

Fecha: dilluns, 13 de juliol de 2020 a las 14:00h

La Universitat respon amb més beques i flexibilitat

Davant la realitat socioeconòmica derivada de l'impacte de la pandèmia de coronavirus, la nostra universitat reforça la seva aposta per l'educació com a millor recepta per a una sortida millor i més justa de la crisi. Per aquest motiu, s'ha adequat el sistema de beques i ajuts, així com els descomptes i les fórmules de pagament i finançament, per facilitar l'accés a la formació des del punt de vista econòmic.

Els canvis comencen per les beques concedides per motius econòmics. És notori que l'emergència sanitària ha tingut un impacte en l'economia familiar, raó per la qual, en aquesta modalitat d'ajuts, s'està tenint en compte l'impacte de circumstàncies com els ERTO, la suspensió d'activitats, la reducció del volum de negoci... Totes aquestes eventualitats es valoren a l'hora de ponderar la renda de l'any passat, que és la referència d'acord amb la qual es decideix la concessió d'aquesta mena de beques.

El nombre de beques per motius econòmics s'ha duplicat en l'àmbit del màster i el postgrau. Fins avui, se'n concedien dues per programa (una que suposa el 25 % del cost i una altra que en representa el 15 %). Enguany, se n'atorguen quatre per titulació: dues de cadascuna de les modalitats descrites.

A tot això cal sumar les beques que es concedeixen automàticament a les persones incloses dins d'un ampli ventall de situacions: família nombrosa, família monoparental, família nombrosa especial, antics alumnes, fills d'antics alumnes i alumnes dels col·legis de la Fundació Privada Abat Oliba.

Flexibilitat

Les novetats també s'han aplicat en el sentit de fer econòmicament més flexible tant el procés d'admissió com el pagament de la matrícula. A aquest efecte es va establir el termini de desistiment respecte a la reserva de plaça, període en el qual es podrà recuperar els diners ingressats per aquest concepte.

El descompte de pagament al comptat, que ara és d'un 5 %, ha pujat dos punts i també s'ha ampliat el termini per ràpida reserva. Finalment, l'increment de descomptes també s'estén als estudiants de col·legis amb els quals la nostra universitat tingui un conveni específic, que gaudiran d'una rebaixa del 10 %.

D'altra banda, s'aplica als màsters i postgraus la possibilitat de pagament fraccionat, que ja existia en el grau. Tot amb l'objectiu de facilitar el màxim possible l'assumpció dels costos.

Finançament

A més de suavitzar les condicions de pagament, s'han procurat vies perquè els nostres estudiants tinguin accés a les bones condicions de finançament. Així, en el marc del grup CEU, s'ha acordat amb diferents entitats financeres la disponibilitat de línies de finançament en què els estudiants podran beneficiar-se d'un període de carència d'un any com a mínim.

CEU Merit

Tot això se suma als programes d'ajuts per a estudiants que ofereixen diverses entitats col·laboradores, a més de les que la mateixa universitat atorga com a premi al rendiment acadèmic. En aquest sentit, cal esmentar el CEU Merit Program. Des que es va crear, cada any s'ha incrementat el nombre d'aquestes beques. Enguany, davant les circumstàncies, es va obrir una segona convocatòria extraordinària d'aquest programa.

Esforç de grup

L'ampliació i millora dels ajuts a l'estudi és un esforç compartit per tots els centres del grup educatiu CEU, que és l'entitat educativa privada que més diners destina a beques de tot Espanya. N'és una mostra l'increment dels diners destinats a ajuts a l'estudi que es va aprovar de manera extraordinària amb la crisi actual. El resultat d'aquesta decisió va suposar elevar a 12 milions la quantitat destinada a les beques en el grup CEU.

La Universitat respon amb més beques i flexibilitat