🎓 Calendari d'inici del nou curs

A principis de setembre, es reprèn l'activitat docent en la nostra universitat.

Fecha: dijous, 22 de juliol de 2021 a las 14:45h

Calendari d'inici del nou curs

A principis de setembre es reprèn l'activitat docent a la nostra universitat, però no és un començament uniforme. Per saber les dates de les quals has d'estar pendent, consulta la informació següent:

 

  • Estudiants de primer:

 

Inscrits en un curs zero: Els cursos zero comencen els següents dies: Educació (2 al 7 de setembre); Empresa i Màrqueting (2 al 7 de setembre); Psicologia (2 al 8 de setembre); i Comunicació (6 al 8 de setembre).

Jornades de benvinguda: grau en Filosofia (6 de septiembre). Estudiants de les Facultats de Psicologia i els de la de Comunicació, Educació i Humanitats, excepte Filosofia (9 de setembre). Estudiants de la Facultat de Dret i Empresa (10 de setembre).

Inici de les classes: 13 de setembre.

 

  • Estudiants de segon, tercer i quart:

Inicien les classes el dia 6 de setembre.

 

  • Estudiants d'intercanvi internacional

Welcome Session, el dia 2 de setembre. Organitzada pel Servei de Relacions Internacionals. Inici de les classes conforme al calendari general
 

Calendari d'inici del nou curs