Fecha: dijous, 17 de novembre de 2016 a las 19:45h

Col·laboració reforçada entre CEU i Banc Santander

El CEU, grup educatiu al que pertany la nostra universitat, ha subscrit un conveni amb Banc Santander –a través de Santander Universitats- conforme al que es renova la seva col·laboració. Els objectius d'aquesta cooperació seran millorar la qualitat de l'activitat acadèmica, investigadora i docent, a més de facilitar la prestació de serveis financers. Mitjançant l'acord, es promou la transparència dels resultats de la labor investigadora dels centres del CEU, es contribueix a una millor gestió acadèmica, s'impulsa la formació continuada i la internacionalització, a més d'incrementar l'oferta de serveis a la comunitat universitària.

El vincle establert entre ambdues institucions implica l'engegada i el manteniment d'iniciatives relacionades amb les ajudes a la recerca; la formació en competències; innovació i emprenedoria; la promoció de l'Observatori d’Ocupació CEU-Santander, l’objectiu del qual és promoure una reflexió sobre universitat i empresa mitjançant estudis, fòrums de debat i workshops. A tot el que s’ha descrit cal afegir la potenciació de col·laboracions acadèmiques, tecnològiques i operatives específiques, així com altres serveis com ampliar i les possibilitats dels alumnes d'últim curs de realitzar pràctiques remunerades.

Així mateix, la Fundació Universitària San Pablo CEU i Banc Santander han renovat el seu acord financer per oferir als membres de la comunitat universitària serveis bancaris amb unes condicions preferents; engegar les millors fórmules per realitzar la seva activitat financera, de gestió de tresoreria, reconeixent al Santander com a entitat col·laboradora preferent.

L’acord va ser formalitzat mitjançant la signatura del director de Santander Universitats Espanya, Pedro Alonso Gil, y el director general de la Fundació Universitària San Pablo CEU, José Luis Guillén.

Observatorio de Empleabilidad