🎓 Comprendre la pandèmia per ser resilients

"Cal fer-ho ja". Corrien les setmanes centrals de la quarantena de primavera i el grup 'Família, Educació i Escola Inclusiva' (TRIVIUM) convocava a la reflexió a un grup de professors de les tres universitats CEU. La universitat havia d'aportar criteri per entendre tot allò que estava succeint, cada professor des de l'òptica de la seva respectiva disciplina.

Fecha: dimecres, 21 de octubre de 2020 a las 17:30h

Comprendre la pandèmia per ser resilients

"Cal fer-ho ja". Corrien les setmanes centrals de la quarantena de primavera i el grup Família, Educació i Escola Inclusiva (TRIVIUM) convocava a la reflexió un grup de professors de les tres universitats CEU. La universitat havia d'aportar criteri per entendre tot el que estava passant, cada docent des de l'òptica de la seva respectiva disciplina.

La crida va tenir acollida. Les aportacions van anar arribant en forma de capítols i, quan el país s'endinsava en la desescalada, ja hi havia prou material per disposar d'una visió integradora del que estava significant la pandèmia. Aquest esforç interpretatiu genuïnament universitari va cristal·litzar en el llibre Pandemia y resiliencia: aportaciones académicas en tiempos de crisis (EUNSA), que s'ha presentat a la nostra universitat.

Comprendre per 'resiliar'

El llibre reuneix reflexions nascudes des de l'òptica de la filosofia, la literatura, la lingüística, la psicologia, l'educació o el dret i té el valor de ser "un testimoniatge del gran confinament, de com hem viscut la pandèmia i què ha significat", ha subratllat el rector, Rafael Rodríguez-Ponga, En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que "serà una referència per saber què ha passat aquest any 2020".

Malgrat el caràcter multidisciplinari, el contingut de l'obra s'aglutina al voltant d'un propòsit comú: ajudar a la resiliència a través de la comprensió dels diferents fenòmens que s'han desencadenat. "Part de la resiliència és comprendre el que estem vivint. Fer el llibre ens va ajudar a entendre el que estava succeint i passarà el mateix amb qui el llegeixi", ha afirmat el rector, membre de TRIVIUM i autor d'un dels capítols.

Enfocaments diversos

L'obra ha estat coordinada pels doctors Cintia Carreira, Marcin Kazmierczak i Maite Signes. Aquesta última ha incidit en la idea que era necessària una "interpretació de la realitat de la pandèmia, les seves conseqüències i el desafiament que tenim com a comunitat educativa".

En les seves intervencions, Carreira, Kazmierczak i Signes han traçat un recorregut pels diferents capítols del llibre, en els quals, entre d'altres, es tracten temes com la importància d'introduir l'obertura a la transcendència i a l'art en el currículum educatiu, el paper de la literatura per a la formació de virtuts resilients, la generació un nou llenguatge covídic, la resposta a la pandèmia en els diferents nivells educatius, les implicacions del confinament sobre el dret a l'educació o el foment de la resiliència des de la psicologia.

Així mateix, l'amalgama de capítols és un exemple clar de com la coordinació entre les tres universitats del CEU pot donar lloc a "una mirada diversa, però centrada en un únic projecte educatiu". Així ho ha destacat la rectora de la Universitat CEU San Pablo i coordinadora d'Universitats CEU, Rosa Visiedo, que ha escrit el pròleg del llibre. L'obra està dedicada a la memòria del professor del CEU Cardenal Herrera César Casimiro, membre de TRIVIUM mort recentment.

Comprendre la pandèmia per ser resilients