Fecha:


  • Comienza: dilluns, 17 de desembre de 2018 a las 09:00h
  • Finaliza: dilluns, 17 de desembre de 2018 a las 14:00h
Lugar:


  • Aula Magna
Contacto

Debatre en la forma com es fa a la UE

La Universitat acull la sessió de debat públic de la tercera edició de la fase catalano-balear de Model de Parlament Europeu. Una activitat en la qual prop de seixanta alumnes de batxillerat de deu escoles diferents debatran i analitzaran temes d'actualitat conforme als procediments de les institucions de la Unió Europea.

L'objectiu és promoure, d'una banda, la pràctica de l'anàlisi i la confrontació pública d'idees i, per un altre, divulgar la realitat de la discussió en el marc de la UE, caracteritzada pel mecanisme de la codecisió entre Parlament i Comissió. La celebració d’una fase catalano-balear es deu a l’impuls de Saint Peter’s School Barcelona.

Els participants treballen en diverses comissions els temes proposades i, el dia de l'exposició pública, formulen i contrasten públicament les seves conclusions. Aquest any, entre altres, es tractaran els següents temes: ocupabilitat de persones en risc d'exclusió laboral, assistència sanitària europea i la Unió Europea en l'era digital.