Fecha: dimarts, 31 de juliol de 2018 a las 12:15h

Docència innovadora per a nous aprenentatges

Amb el propòsit d'establir un àmbit de comunicació i intercanvi d'idees sobre noves metodologies, es va celebrar la setmana passada la Jornada d'Innovació Docent: Projectes i Metodologies.

La trobada va servir per posar en comú experiències noves implantades durant el curs i presentar els resultats dels equips finançats en la tercera convocatòria del programa de Projectes d'Innovació i Millora de Qualitat Docent. Així mateix, l'adjunta al Deganat, María Jesús Pesqueira, va presentar les línies principals de la quarta convocatòria d'aquest programa, a través del que es vol estimular la posada en pràctica de mètodes innovadors a l'aula.

La Jornada es va tancar amb la intervenció del director del Programa Margalida Comas i Camps per a la Millora de la Docència i l'Aprenentatge a la Universitat, Josep Eladi Baños. En la seva exposició, Baños va explicar que la raó de ser d'aquest programa és "convertir a les universitats catalanes en referents europeus en docència, de manera semblant a com ho són en el camp de la recerca".

Baños considera que la universitat catalana ha d'alinear-se amb els "corrents de canvis" que circulen en l'àmbit escolar i ha afirmat que "només a través del coneixement Catalunya podrà tirar endavant al segle XXI". El director del programa Margalida Mengis i Camps apunta que l'educació del futur haurà de ser una "mescla de Sòcrates i la web".

El ponent també ha descrit quines són les característiques que definiran a la universitat del futur. Seran, al seu judici, universitats híbrides, en les quals es treballi l'aprenentatge actiu i les competències transversals, amb una especial consideració de la dimensió ètica i social de l'aprenentatge i una concepció de la formació com quelcom continuat.

 

Innovació Docent