🎓 Membres del nou Observatori dels Drets de les Persones

La degana de la Facultat de Dret i Empresa i professora de Dret Processal de la nostra universitat, María Jesús Pesqueira, és un dels membres del consell assessor de l'Observatori dels Drets de les Persones, recentment constituït pel Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Fecha: dimecres, 31 de de maig de 2023 a las 00:30h

Membres del nou Observatori dels Drets de les Persones

La degana de la Facultat de Dret i Empresa i professora de Dret Processal de la nostra universitat, María Jesús Pesqueira, és un dels membres del consell assessor de l'Observatori dels Drets de les Persones, recentment constituït pel Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Pesqueira està inclosa a la secció acadèmica del consell, mentre que un altre professor de la casa, Xavier Puigdolllers, forma part de la secció d'advocacia.

Amb aquest nou Observatori, l'ICAB articula una instància a través de la qual podran coordinar esforços i iniciatives els professionals de l'advocacia interessats a accedir a la justícia de les persones més vulnerables. A més, també es planteja com un organisme per organitzar la protecció de companys que, a diverses parts del món, estan en situació de risc a causa de l'exercici de la seva professió.

Aquest plantejament general es plasma, entre d'altres, en els objectius concrets següents: desenvolupament de projectes i programes de debat, anàlisi i investigació; realització d'activitats formatives i divulgatives; elaboració d’informes i dictàmens; producció de publicacions, enquestes o podcasts; formulació de propostes legislatives, en col·laboració amb l'Institut I+Dret; foment de la participació de les persones col·legiades interessades en la Justícia Internacional i la protecció dels drets dels justiciables; observar els processos de justícia transicional dels processos de pau; i col·laboració amb entitats amb què hi hagi confluències a les línies abans assenyalades.

Amb la formació de l'Observatori dels Drets de les Persones, l'ICAB connecta amb un dels seus propòsits fundacionals, que és ser altaveu d'aquelles persones que veuen vulnerats els drets humans dins i fora de les nostres fronteres.

Membres del nou Observatori dels Drets de les Persones