Fecha: dijous, 27 de juliol de 2017 a las 14:15h

El treball final com a assignatura clau dels estudis

La Universitat ha reunit el personal docent en una jornada en què es van donar a conèixer les línies mestres de la III edició dels premis als Projectes d'Innovació i Millora de la Qualitat Docent. Amb aquestes distincions, la compensació econòmica de les quals augmentarà el curs vinent, es vol estimular l'engegada de mètodes innovadors en les diferents titulacions que s'imparteixen a la Universitat.

En el marc d'aquesta jornada, també es va presentar la nova normativa de seguiment i avaluació dels treballs finals de grau i de màster, en l'elaboració del qual han participat els professors Laura Amado, Vanesa Berlanga i Josep Lluís del Olmo.

Han estat aquests dos últims els encarregats d'exposar els punts clau de les modificacions que s'introdueixen. Les novetats, han explicat, s'estableixen per aconseguir que els treballs finals reflecteixin les competències" que s'adquireixen durant els estudis.

A més, tant Berlanga com Del Olmo, han destacat la importància d'uns treballs de qualitat tant per a la "imatge de marca" de la Universitat com per l'ocupació dels titulats. En definitiva, els canvis tracten de reforçar la importància del treball final, que, com han recordat, és una assignatura amb pes específic dins dels estudis.

Innovació Docent